%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zamir Soruları

8.
7.
6.
5.
3.
4.
B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin türünü yazalım.
2.
1.
Bunların bir derdi var.
Onu burada görmek bizi çok mutlu etti.
Onu dolaptan çıkarmanı istiyorum.
Hiçbirinin bana karşı olumsuz bir durumu yok
Bana gelirken ne alacaksın?
Kimse bana sen gibi bakmadı.
Bu duruma kendimiz geldik.
Benim kazağım güzel, seninki nasıl?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Lise Türkçe
Zamir
8. 7. 6. 5. 3. 4. B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin türünü yazalım. 2. 1. Bunların bir derdi var. Onu burada görmek bizi çok mutlu etti. Onu dolaptan çıkarmanı istiyorum. Hiçbirinin bana karşı olumsuz bir durumu yok Bana gelirken ne alacaksın? Kimse bana sen gibi bakmadı. Bu duruma kendimiz geldik. Benim kazağım güzel, seninki nasıl? TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
9.
C) Senin bu davranışın hiç de
D) Masanın kırık ayağına dikkat etmelisin.
E) Bugün eski belediye başkanı da konuşacakmış.
liov
befeseD
2030062
Tek başyapıt vermemiş bir yazarın büyük yazar diye nite-
lenmesi, birçoklarına saçma gelebilir. Bir zamanlar ben de
saçma bulmuştum doğrusu. Ancak büyük yazarımız S.T.
son yapıtı Yaşam Günlüğü'nü yayımladıktan sonra, bizim
yayın dünyamızda böyle bir önermenin de ağırbaşlılıkla
tartışılabildiğini gördük.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? ploil
A) Birden fazla eylemsi
B Birleşik yapılı eylem
işaret zamiri
D) Edat ve bağlaç
E) Zaman zarfları
Osku demiosm that bo nebnhichid en all ma
Lise Türkçe
Zamir
9. C) Senin bu davranışın hiç de D) Masanın kırık ayağına dikkat etmelisin. E) Bugün eski belediye başkanı da konuşacakmış. liov befeseD 2030062 Tek başyapıt vermemiş bir yazarın büyük yazar diye nite- lenmesi, birçoklarına saçma gelebilir. Bir zamanlar ben de saçma bulmuştum doğrusu. Ancak büyük yazarımız S.T. son yapıtı Yaşam Günlüğü'nü yayımladıktan sonra, bizim yayın dünyamızda böyle bir önermenin de ağırbaşlılıkla tartışılabildiğini gördük. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? ploil A) Birden fazla eylemsi B Birleşik yapılı eylem işaret zamiri D) Edat ve bağlaç E) Zaman zarfları Osku demiosm that bo nebnhichid en all ma
16. Aşağıdakilerden hangisinde "kendi" zamiri özne-
yi pekiştirmiştir?
A) Ben kendisine bu işin olmayacağını söylemiştim.
B) Yaşlı bir kadın kendisini karşıya geçirmemizi iste-
di.
C) Bu işin olmayacağını kendisi de biliyordu.
D) Adam kendisine yardım etmemizi istemiyordu.
E) Ahmet kendisine güzel bir araba almış.
Lise Türkçe
Zamir
16. Aşağıdakilerden hangisinde "kendi" zamiri özne- yi pekiştirmiştir? A) Ben kendisine bu işin olmayacağını söylemiştim. B) Yaşlı bir kadın kendisini karşıya geçirmemizi iste- di. C) Bu işin olmayacağını kendisi de biliyordu. D) Adam kendisine yardım etmemizi istemiyordu. E) Ahmet kendisine güzel bir araba almış.
30. Neyi seyrederiz gözlerimiz yumulu?
Biz miyiz, yoksa başka biri mi?
Tut beni gülüm, bu benim elim,
Kurudu gözlerimin sevinci
Bu dizelerde aşağıdaki zamir türlerinden
hangisinin örneği yoktur?
A) Soru zamiri
B)Kişi zamiri
D) İşaret zamiri
C) Belgisiz zamir
E) İlgi zamiri
dakilerin hangisinde soru anlamı bir
Lise Türkçe
Zamir
30. Neyi seyrederiz gözlerimiz yumulu? Biz miyiz, yoksa başka biri mi? Tut beni gülüm, bu benim elim, Kurudu gözlerimin sevinci Bu dizelerde aşağıdaki zamir türlerinden hangisinin örneği yoktur? A) Soru zamiri B)Kişi zamiri D) İşaret zamiri C) Belgisiz zamir E) İlgi zamiri dakilerin hangisinde soru anlamı bir
rde
E
E) V., işaret sıfatıdır.
2. Okul öncesi çağındakiler de dâhil küçük çocuklara bedenin içinde
neler saklandığını gerçekçi ve bilimsel bir şekilde açıklama iddi-
asındaki eser, her yaştan okuru yutarcasına içine çekiyor.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aiigi zamiri (-ki) vardır.
B) Niteleme sıfatları kullanılmıştır.
er Soru zamiri kullanılmıştır.
DBelirtili isim tamlaması vardır.
E) Birden fazla bağlaç kullanılmıştır.
mo
Lise Türkçe
Zamir
rde E E) V., işaret sıfatıdır. 2. Okul öncesi çağındakiler de dâhil küçük çocuklara bedenin içinde neler saklandığını gerçekçi ve bilimsel bir şekilde açıklama iddi- asındaki eser, her yaştan okuru yutarcasına içine çekiyor. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aiigi zamiri (-ki) vardır. B) Niteleme sıfatları kullanılmıştır. er Soru zamiri kullanılmıştır. DBelirtili isim tamlaması vardır. E) Birden fazla bağlaç kullanılmıştır. mo
13. Sahilde vakit geçirmek, masmavi suyun yansımasını ya da ya-
kamozları izlemek herkes için keyif verici bir durumdur. Ancak
bunu bir adım öteye taşımak da var. Onun da yolu balık tut-
Sift
maktan geçer. Kimi insan için amatör balık avcılığı bir tutku, ki-
IV
milerine göre ise boşa vakit harcamak ve gereksiz yorulmak
anlamına gelir. İşte bu "Balık tutmaktan ne anlıyorlar?" diyen
V
ikinci gruba sözümüz... "Yaşayan bilir" derler ya, aslında balık-
çılık da öyle bir hobi.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir de-
ğildir?
A) I
B) II
C) III
HK
E) V
Lise Türkçe
Zamir
13. Sahilde vakit geçirmek, masmavi suyun yansımasını ya da ya- kamozları izlemek herkes için keyif verici bir durumdur. Ancak bunu bir adım öteye taşımak da var. Onun da yolu balık tut- Sift maktan geçer. Kimi insan için amatör balık avcılığı bir tutku, ki- IV milerine göre ise boşa vakit harcamak ve gereksiz yorulmak anlamına gelir. İşte bu "Balık tutmaktan ne anlıyorlar?" diyen V ikinci gruba sözümüz... "Yaşayan bilir" derler ya, aslında balık- çılık da öyle bir hobi. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir de- ğildir? A) I B) II C) III HK E) V
18. (1) Romancının kurduğu dünya evrenseldir. (II) Balzac, Fran-
sız insanını yazmış; Fransız toplumunu anlatmıştır fakat onun
eserlerinde ortaya koyduğu değerler, tüm insanlığı ilgilendir-
mektedir. (III) Andre Billy, "Uygarlığı oluşturan malzemeyi ilk
kez bulup ortaya atan Balzac olmuştur." derken bunu belirt-
mek ister. (IV) Balzac, romanlarını yazarken bir Fransız insa-
nini model almıştır, kendisi zaten Fransız'dır. (V) O, önündeki
topluma bakmaktadır ve roman dünyasını kurmaya çalışmak-
tadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde işaret
zamiri, kendisinden önceki cümlenin yerine kullanılmış-
tır?
A
A) I
cümlede kullanılan
B) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Zamir
18. (1) Romancının kurduğu dünya evrenseldir. (II) Balzac, Fran- sız insanını yazmış; Fransız toplumunu anlatmıştır fakat onun eserlerinde ortaya koyduğu değerler, tüm insanlığı ilgilendir- mektedir. (III) Andre Billy, "Uygarlığı oluşturan malzemeyi ilk kez bulup ortaya atan Balzac olmuştur." derken bunu belirt- mek ister. (IV) Balzac, romanlarını yazarken bir Fransız insa- nini model almıştır, kendisi zaten Fransız'dır. (V) O, önündeki topluma bakmaktadır ve roman dünyasını kurmaya çalışmak- tadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde işaret zamiri, kendisinden önceki cümlenin yerine kullanılmış- tır? A A) I cümlede kullanılan B) II D) IV E) V
11. Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık
I sifat
gittiğim için karayelin, tipinin çılgınca savrulduğu akşam,
11 C edat
|||
içeriye girdiğim zaman yadırganmadım.
IV
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türleri
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Sifat- edat - isim - zarf
B) Sifat- edat - zarf - isim
C) Sifat- edat - zarf - zarf
D) Zarf - edat - zarf - isim
E) Sifat-bağlaç - zarf - isim
Lise Türkçe
Zamir
11. Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık I sifat gittiğim için karayelin, tipinin çılgınca savrulduğu akşam, 11 C edat ||| içeriye girdiğim zaman yadırganmadım. IV Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Sifat- edat - isim - zarf B) Sifat- edat - zarf - isim C) Sifat- edat - zarf - zarf D) Zarf - edat - zarf - isim E) Sifat-bağlaç - zarf - isim
2.
Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema
11
111
alanını epey genişletmiştir.
IV
V
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
umları
Lise Türkçe
Zamir
2. Toplumcu olarak benimsediğim çoğu şiirinde tema 11 111 alanını epey genişletmiştir. IV V Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V umları
1. "A benim kåhyam olasıl!" demiş; "Sen özü doğru bir adama
11
benziyorsun ama kahyalık dediğin kıldan incedir. Otun, çö-
pün dilinden bilmeli, ağızsız, dilsizlerin hâlinden anlamalı-
sın ki emeğin boşa gitmesin. Şimdi, yüreğin atıyorsa seni
bir sınayacağım. İşte sana bir koyun parası. Bununla be-
|||
IV
ğen, beğendiğin koyunu al ister ağıla kapa ister çobana
sal. Kırk gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden
börk isterim. Daha daha, kanından kan, canından can iste-
rim. Gene de koyunumu diri, paramı geri isterim. Bu sayıp
döktüklerimi yerine getirebilirsen gayrı lamı cimi yok, kâh-
yalığı avucunda bil."
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin türü
farklıdır?
A) V
DY 11
B) IV
|||
E I
4.
LO
Lise Türkçe
Zamir
1. "A benim kåhyam olasıl!" demiş; "Sen özü doğru bir adama 11 benziyorsun ama kahyalık dediğin kıldan incedir. Otun, çö- pün dilinden bilmeli, ağızsız, dilsizlerin hâlinden anlamalı- sın ki emeğin boşa gitmesin. Şimdi, yüreğin atıyorsa seni bir sınayacağım. İşte sana bir koyun parası. Bununla be- ||| IV ğen, beğendiğin koyunu al ister ağıla kapa ister çobana sal. Kırk gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden börk isterim. Daha daha, kanından kan, canından can iste- rim. Gene de koyunumu diri, paramı geri isterim. Bu sayıp döktüklerimi yerine getirebilirsen gayrı lamı cimi yok, kâh- yalığı avucunda bil." Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır? A) V DY 11 B) IV ||| E I 4. LO
3. Aşağıdakilerin hangisinde belgisizlik bildiren sözcük za-
mir görevinde kullanılmıştır?
08
A) Burası dünyanın herhangi bir yerindeki fukara mahallesin-
den farklı değildi. nhohimes
B) Altınları Tokyo'nun falanca bankasının falanca kasası için-
Secre
de saklıymış.
C) Bazı insanları farklı kılan özelliklerin neler olduğunu merak
ediyorum... ise-himex 102-108
D) Adamın biri de kuyuda soğuttuğu karpuzu pencere önüne
çıkarmış.
E) Evden çıkıp birkaç adım atmıştı ki karşıda hasmını gördü.
Lise Türkçe
Zamir
3. Aşağıdakilerin hangisinde belgisizlik bildiren sözcük za- mir görevinde kullanılmıştır? 08 A) Burası dünyanın herhangi bir yerindeki fukara mahallesin- den farklı değildi. nhohimes B) Altınları Tokyo'nun falanca bankasının falanca kasası için- Secre de saklıymış. C) Bazı insanları farklı kılan özelliklerin neler olduğunu merak ediyorum... ise-himex 102-108 D) Adamın biri de kuyuda soğuttuğu karpuzu pencere önüne çıkarmış. E) Evden çıkıp birkaç adım atmıştı ki karşıda hasmını gördü.
III t
an
abs
A
A
13. Dıştan bakıldığında bir otomobilin elektrikli mi yoksa
petrol yakıtlı mı olduğunu anlayamayabilirsiniz. Çünkü
görünüşleri arasındaki tek fark, elektrikli araçlarda
egzoz borusunun olmayışıdır. Ayrıca elektrikli araçlar,
petrol yakıtlı araçlara göre çok daha sessizdir. Ancak
elektrikli ve petrol yakıtlı araçların çalışma
mekanizmaları birbirlerinden çok farklıdır.
AV Belgisiz zamir
B) Sürerlik fiili +
C) İsim tamlaması
TYT
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
bhuminte
D) Bağlaç +
E) Ek fiil +
stamun stieg
ener Hobrotég
ehelm
Lise Türkçe
Zamir
III t an abs A A 13. Dıştan bakıldığında bir otomobilin elektrikli mi yoksa petrol yakıtlı mı olduğunu anlayamayabilirsiniz. Çünkü görünüşleri arasındaki tek fark, elektrikli araçlarda egzoz borusunun olmayışıdır. Ayrıca elektrikli araçlar, petrol yakıtlı araçlara göre çok daha sessizdir. Ancak elektrikli ve petrol yakıtlı araçların çalışma mekanizmaları birbirlerinden çok farklıdır. AV Belgisiz zamir B) Sürerlik fiili + C) İsim tamlaması TYT Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? bhuminte D) Bağlaç + E) Ek fiil + stamun stieg ener Hobrotég ehelm
4. Ey geleceğin gölgesinde yaşayan gençlik
Yarınlar geçmişin izinden giderek büyür
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlem
B) Adlaşmış sifat
C) Çekimli fiil
D) Belirtili isim tamlaması
E) Zamir
Lise Türkçe
Zamir
4. Ey geleceğin gölgesinde yaşayan gençlik Yarınlar geçmişin izinden giderek büyür Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünlem B) Adlaşmış sifat C) Çekimli fiil D) Belirtili isim tamlaması E) Zamir
13. Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri (adılı), nesneyi bul-
durmaya yöneliktir?
A) Çiçekleri mi sulamamı istediniz?
B) Hangisi sizce daha güzel?
C) En çok nereyi beğendin?
D) Buraya neyle geldiniz?
E) Konuya kim daha hakimdi?
Lise Türkçe
Zamir
13. Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri (adılı), nesneyi bul- durmaya yöneliktir? A) Çiçekleri mi sulamamı istediniz? B) Hangisi sizce daha güzel? C) En çok nereyi beğendin? D) Buraya neyle geldiniz? E) Konuya kim daha hakimdi?
12. Dört yaşında olduğunuzu ve birinin size şunu teklif
ettiğini düşünün: Eğer yapmakta olduğum görevi
bitirmemi beklersen iki lokum alabilirsin. O zamana
kadar bekleyemezsen hemen şimdi ama sadece bir
tane alabilirsin. Çocuğun hangi tercihte bulunduğu,
onun kendi yaşamında izleyeceği yol hakkında sizce de
bir fikir vermez mi?
Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi
yoktur?
Belgisiz zamir
Soru zamiri
B) Kişi zamiri
D) İşaret/zamiri
E) Dönüşlülük zamiri
Lise Türkçe
Zamir
12. Dört yaşında olduğunuzu ve birinin size şunu teklif ettiğini düşünün: Eğer yapmakta olduğum görevi bitirmemi beklersen iki lokum alabilirsin. O zamana kadar bekleyemezsen hemen şimdi ama sadece bir tane alabilirsin. Çocuğun hangi tercihte bulunduğu, onun kendi yaşamında izleyeceği yol hakkında sizce de bir fikir vermez mi? Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Belgisiz zamir Soru zamiri B) Kişi zamiri D) İşaret/zamiri E) Dönüşlülük zamiri
Anka-
Günün
Ana-
n çok
Yakup
ayran
Hâlâ
meme
ir ya-
V
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirsizlik" bildiren bir
sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Bir çoğu onu anlamamıştı hatta anlamak için küçücük bir
çaba bile sergilememişti.
B) Elinde avucunda ne var ne yoksa satmış, hiçbir şeyi kal-
mamıştı.
C) Bir an durdu, çevresine bakınıp kulak kabarttı sonra yü-
rümeye devam etti.
D) Vaktimizi, herhangi bir günde değil; güneşli bir günde
geçirmek istiyorduk.
E) Onunla, birtakım meseleleri çözüme kavuşturmak için
küçük bir toplantı yapacağız.
Lise Türkçe
Zamir
Anka- Günün Ana- n çok Yakup ayran Hâlâ meme ir ya- V 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirsizlik" bildiren bir sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Bir çoğu onu anlamamıştı hatta anlamak için küçücük bir çaba bile sergilememişti. B) Elinde avucunda ne var ne yoksa satmış, hiçbir şeyi kal- mamıştı. C) Bir an durdu, çevresine bakınıp kulak kabarttı sonra yü- rümeye devam etti. D) Vaktimizi, herhangi bir günde değil; güneşli bir günde geçirmek istiyorduk. E) Onunla, birtakım meseleleri çözüme kavuşturmak için küçük bir toplantı yapacağız.