Zamir Soruları

4. L Sensiz de yaşanacak bendeki bu sevda yine kıyasıya ve
hiç kimsede görülmemişçesine.
II. Siz ki söylediklerimizden bir kez olsun çıkmayarak bağlıl
ğın en güzel örneğini gösterdiniz.
IIL Söylediklerimi ne olur bir kere daha düşünmeden asla o
işi yapmaya kalkışma.
IV. Kendini bu denli yıpratmana hiç gerek yok; böyleleri laf-
tan anlamıyor ve anlamayacak.
Numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki zamir türlerin-
den hangisinin örneği yoktur?
A) İlgi zamiri
C) Kişi zamiri
E) İşaret zamiri
B) Belgisiz zamir
D) Soru zamiri
Lise Türkçe
Zamir
4. L Sensiz de yaşanacak bendeki bu sevda yine kıyasıya ve hiç kimsede görülmemişçesine. II. Siz ki söylediklerimizden bir kez olsun çıkmayarak bağlıl ğın en güzel örneğini gösterdiniz. IIL Söylediklerimi ne olur bir kere daha düşünmeden asla o işi yapmaya kalkışma. IV. Kendini bu denli yıpratmana hiç gerek yok; böyleleri laf- tan anlamıyor ve anlamayacak. Numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki zamir türlerin- den hangisinin örneği yoktur? A) İlgi zamiri C) Kişi zamiri E) İşaret zamiri B) Belgisiz zamir D) Soru zamiri
:
I. Birçok ozandaki memleketi katıksızca anlatma hevesi ba-
zen gülünç şiirler doğurabiliyor.
II. Arkadakiler biraz susarsa sorunun temel çözüm noktasını
sizinle paylaşmaktan keyif duyacağım.
III. Bu saatlerde işlerini hemen bitirmeye çalış ki sonra sızlan-
maya nedenin olmasın.
IV. Yaz tüm görkemiyle Marmaris'i kucaklıyor halbuki biz ta-
tilden ve yazdan ne kadar uzağız.
V. Melih Cevdet'in şiir dünyası birçoğunuza yapmacık gele-
bilir ama Orhan Veli'ninki sapasağlam durur.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ilgi zamiri ör-
neklendirilmiştir?
A) I
A
B) II
. C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Zamir
: I. Birçok ozandaki memleketi katıksızca anlatma hevesi ba- zen gülünç şiirler doğurabiliyor. II. Arkadakiler biraz susarsa sorunun temel çözüm noktasını sizinle paylaşmaktan keyif duyacağım. III. Bu saatlerde işlerini hemen bitirmeye çalış ki sonra sızlan- maya nedenin olmasın. IV. Yaz tüm görkemiyle Marmaris'i kucaklıyor halbuki biz ta- tilden ve yazdan ne kadar uzağız. V. Melih Cevdet'in şiir dünyası birçoğunuza yapmacık gele- bilir ama Orhan Veli'ninki sapasağlam durur. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ilgi zamiri ör- neklendirilmiştir? A) I A B) II . C) III D) IV E) V
17. 1. Tek hayalim hiçbir zaman başkalarının düştüğü gülünç
durumlara düşmemekti.
Il. Sen ki bugüne dek beni bir kez olsun yalnız bırakmadığın
gibi hayattaki tek çıkış oldun benim için.
III. Gece bir şair için tek çalışma saatidir, diğerleri için ise gü-
nün temize çekilmesidir derin uykularda.
IV. O kadar susamışız ki dostluğa herkesin uzattığı eli, dost
eli sanıp aldanıyoruz sadece.
V. Hayat hüzünler toplamıdır, yenilgiyi tadanlar için, sevinç-
lerin toplamı ise birkaçını ilgilendirir insanların.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sözcük ve ek
hâlinde zamirler bir arada kullanılmıştır?
B) II
C) III
A)I
D) IV
E) V
10
Lise Türkçe
Zamir
17. 1. Tek hayalim hiçbir zaman başkalarının düştüğü gülünç durumlara düşmemekti. Il. Sen ki bugüne dek beni bir kez olsun yalnız bırakmadığın gibi hayattaki tek çıkış oldun benim için. III. Gece bir şair için tek çalışma saatidir, diğerleri için ise gü- nün temize çekilmesidir derin uykularda. IV. O kadar susamışız ki dostluğa herkesin uzattığı eli, dost eli sanıp aldanıyoruz sadece. V. Hayat hüzünler toplamıdır, yenilgiyi tadanlar için, sevinç- lerin toplamı ise birkaçını ilgilendirir insanların. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sözcük ve ek hâlinde zamirler bir arada kullanılmıştır? B) II C) III A)I D) IV E) V 10
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" zamiri özneyi
pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?
A) Lütfen siz kendiniz konuşun onunla.
B) Kendisinin yanında olanlara teşekkür etti.
C) Kendi kendine konuştuğunu fark etti.
D) Kendi düşen ağlamaz, bunu bilmiyor musun?
E) Sezgi'nin kendisi bu konuda daha başarılı.
Lise Türkçe
Zamir
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" zamiri özneyi pekiştirme amacıyla kullanılmıştır? A) Lütfen siz kendiniz konuşun onunla. B) Kendisinin yanında olanlara teşekkür etti. C) Kendi kendine konuştuğunu fark etti. D) Kendi düşen ağlamaz, bunu bilmiyor musun? E) Sezgi'nin kendisi bu konuda daha başarılı.
Palme Yayıncılık
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü belgisiz
zamir görevinde kullanılmıştır?
A) Bir anlatabilsem derdimi zamana, şu ardına bile bakma-
dan geçen zamana.
B) Hayat garip işte, her zaman birden bir çıktığında sıfır kal-
mıyor!
C) Bir gün diyordun, sadece bekle bir gün her şeyin düzele-
ceğini göreceğiz hep beraber...
D) Size defalarca söyledim biri işlerin yolunda gitmesini hiç
istemiyor.
E) Çocuk yerinden bir kalktı ki hepimiz işin o anda biteceğini
[**
düşündük.
CUKTURLERI
Lise Türkçe
Zamir
Palme Yayıncılık 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır? A) Bir anlatabilsem derdimi zamana, şu ardına bile bakma- dan geçen zamana. B) Hayat garip işte, her zaman birden bir çıktığında sıfır kal- mıyor! C) Bir gün diyordun, sadece bekle bir gün her şeyin düzele- ceğini göreceğiz hep beraber... D) Size defalarca söyledim biri işlerin yolunda gitmesini hiç istemiyor. E) Çocuk yerinden bir kalktı ki hepimiz işin o anda biteceğini [** düşündük. CUKTURLERI
12.
Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci cümleye geçerken ya-
pılan değişiklikle sıfat görevindeki sözcük, adıla dönüş-
türülmüştür?
A) Söylenen her şeyi kabullenen bir insana hiçbir dostu yar-
dım edemez.
Sunduğumuz teklife hiçbiri destek olmadı.
B) Sıcak havalarda yaşlılar evde kalsınlar diyorlar, ya evleri
yoksa?
Sıcağın da böylesini ne gördük ne duyduk.
C) Birkaç gün sonra. her şeyin düzeleceğinin farkındayım
ben de.
Birkaç kendini bilmez yüzünden bütün meslek gruplan
kötülenebiliyor.
D) Evlerinin tek odasında cılız bir mumun eşliğinde yapar-
mış ödevlerini.
Sen görmesen de benim tek derdim içinden çıktığım top-
luma yararlı olabilmem.
E) Kimi insanların yaptıklarına bir anlam verebilmek nere-
deyse imkânsız.
Çalıştığımda kimi zaman kimseye söylemeden alır başımı
giderdim.
IR (ADIL)
Lise Türkçe
Zamir
12. Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci cümleye geçerken ya- pılan değişiklikle sıfat görevindeki sözcük, adıla dönüş- türülmüştür? A) Söylenen her şeyi kabullenen bir insana hiçbir dostu yar- dım edemez. Sunduğumuz teklife hiçbiri destek olmadı. B) Sıcak havalarda yaşlılar evde kalsınlar diyorlar, ya evleri yoksa? Sıcağın da böylesini ne gördük ne duyduk. C) Birkaç gün sonra. her şeyin düzeleceğinin farkındayım ben de. Birkaç kendini bilmez yüzünden bütün meslek gruplan kötülenebiliyor. D) Evlerinin tek odasında cılız bir mumun eşliğinde yapar- mış ödevlerini. Sen görmesen de benim tek derdim içinden çıktığım top- luma yararlı olabilmem. E) Kimi insanların yaptıklarına bir anlam verebilmek nere- deyse imkânsız. Çalıştığımda kimi zaman kimseye söylemeden alır başımı giderdim. IR (ADIL)
TEST
Müzik ile şiirin kesiştiği her yerden iyi şeyler çıkmıyor maale-
sef. (1) Çoğu zaman müzik öne geçerken söz onu takip eden
eğreti bir rakip olarak kalıyor. (1) Bazen de söz tüm ağırlığını
ortaya koymuşken bir bakıyorsunuz arkada bir tını sadece
miniltı hâlinde notalar geveliyor. (III) Diyeceğim şu ki müzik
ile söz atbaşı gidecekse ikisi de güçlü, ikisi de etkili olmalı.
(IV) Dolayısıyla söz de müzik de usta işi olmalı, usta ellerden
ve kalemlerden dökülmeli. (V) Ancak bu şekilde iyi bir beste,
iyi bir eser kotarılabiliyor.
1.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde
zamir türünde bir sözcük kullanılmıştır?
A) I ile II
D) III ile V
B) II ile IV
E) IV ile V
C) I ile III
Lise Türkçe
Zamir
TEST Müzik ile şiirin kesiştiği her yerden iyi şeyler çıkmıyor maale- sef. (1) Çoğu zaman müzik öne geçerken söz onu takip eden eğreti bir rakip olarak kalıyor. (1) Bazen de söz tüm ağırlığını ortaya koymuşken bir bakıyorsunuz arkada bir tını sadece miniltı hâlinde notalar geveliyor. (III) Diyeceğim şu ki müzik ile söz atbaşı gidecekse ikisi de güçlü, ikisi de etkili olmalı. (IV) Dolayısıyla söz de müzik de usta işi olmalı, usta ellerden ve kalemlerden dökülmeli. (V) Ancak bu şekilde iyi bir beste, iyi bir eser kotarılabiliyor. 1. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde zamir türünde bir sözcük kullanılmıştır? A) I ile II D) III ile V B) II ile IV E) IV ile V C) I ile III
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle
sağlanmıştır?
A) Siz kurumunuzda hangi öğretmenle çalıştınız?
B) Hilal'in nişan elbisesini nereden aldınız?
C) Ahmet Bey, kahvenizi nasıl içersiniz?
D) Benimle niçin böyle sert konuşuyor?
E) Sayın Valim, toplantıyı ne zaman yapalım?
14
Lise Türkçe
Zamir
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? A) Siz kurumunuzda hangi öğretmenle çalıştınız? B) Hilal'in nişan elbisesini nereden aldınız? C) Ahmet Bey, kahvenizi nasıl içersiniz? D) Benimle niçin böyle sert konuşuyor? E) Sayın Valim, toplantıyı ne zaman yapalım? 14
8.
sanmıştık ki ikimiz
yeryüzünde ancak
birbirimiz için varız
ikimiz sanmıştık ki
tek kişilik bir yalnızlığa bile
rahatça sığarız
hiç yanılmamışız
her an düşüp düşüp
kristal bir bardak gibi
tuz parça kırılsak da
hâlâ içimizde o yanardağ ağzı
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Durum zarfı
B) İsim tamlaması
Kişi zamiri
zamar
Zaman zarfı
İkileme
Lise Türkçe
Zamir
8. sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız ikimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız hiç yanılmamışız her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hâlâ içimizde o yanardağ ağzı Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Durum zarfı B) İsim tamlaması Kişi zamiri zamar Zaman zarfı İkileme
Sağ ol dayıcığım, dedi çocuk. Ama diğeri ilgilenmedi ve hiç
1
11
duymamış gibi yaptı. Çocuk yanındaki adamı taklit eder gibi
|||
arkasına yaslandı ve karşısına bakmaya devam etti.
IV
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi adıl
görevinde kullanılmıştır?
A) I
B) II
III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Zamir
Sağ ol dayıcığım, dedi çocuk. Ama diğeri ilgilenmedi ve hiç 1 11 duymamış gibi yaptı. Çocuk yanındaki adamı taklit eder gibi ||| arkasına yaslandı ve karşısına bakmaya devam etti. IV V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi adıl görevinde kullanılmıştır? A) I B) II III D) IV E) V
12. Günler ne çabuk geçiyordu burada Eylül başlarında
1
11
serpeleyen o yağmurdan sonra uzun bir süre havalar
açık gitti. Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu
günler bulutsuzdu. Bazı bazı yağmur getirmekten
uzak beyaz bulutlar geçiyordu üstümüzden.
V
>>>>9. SINIF SARMAL TÜRK DIE VE EDEBİYANI
Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi zamir
görevindedir?
A) I
BY II
D) V
C) III
ga
kkat çekiyordu.
canını ortaya
ğu öfkenin pat-
FRİYATI
in hangisinde
?
bir hüzündü.
iyi görüyordu.
ttiğine şaşırı
iğinden em
uzun yudu
Lise Türkçe
Zamir
12. Günler ne çabuk geçiyordu burada Eylül başlarında 1 11 serpeleyen o yağmurdan sonra uzun bir süre havalar açık gitti. Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu günler bulutsuzdu. Bazı bazı yağmur getirmekten uzak beyaz bulutlar geçiyordu üstümüzden. V >>>>9. SINIF SARMAL TÜRK DIE VE EDEBİYANI Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi zamir görevindedir? A) I BY II D) V C) III ga kkat çekiyordu. canını ortaya ğu öfkenin pat- FRİYATI in hangisinde ? bir hüzündü. iyi görüyordu. ttiğine şaşırı iğinden em uzun yudu
S
sözcüğü A
R
M
ki çılgındı.
an tabii ve
e olacak,
onun için
şünüyor,
A
1
L
G
177
12. Günler ne çabuk geçiyordu burada Eylül başlarında
I
11
serpeleyen o yağmurdan sonra uzun bir süre havalar
11
açık gitti. Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu
günler bulutsuzdu. Bazı bazı yağmur getirmekten
uzak beyaz bulutlar geçiyordu üstümüzden.
V
Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi zamir
görevindedir?
A) I
BY II
C) III
>>>9. SINIF SARMAL TÜRK DİL VE EDEBİYANI
Lise Türkçe
Zamir
S sözcüğü A R M ki çılgındı. an tabii ve e olacak, onun için şünüyor, A 1 L G 177 12. Günler ne çabuk geçiyordu burada Eylül başlarında I 11 serpeleyen o yağmurdan sonra uzun bir süre havalar 11 açık gitti. Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu günler bulutsuzdu. Bazı bazı yağmur getirmekten uzak beyaz bulutlar geçiyordu üstümüzden. V Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi zamir görevindedir? A) I BY II C) III >>>9. SINIF SARMAL TÜRK DİL VE EDEBİYANI
14. (1) Ilk ev bilgisayarları, özellikle grafik programlama ve
ses işleme açısından zayıftı. (H) Bu durum, geliştirilen
oyunların yetersiz kalmış olabileceğini düşündürebilir.
(III) Oysa günümüzde bağımlılık yaratan oyunların pek
çoğunun temeli o yıllarda atılmıştı. (IV) 90'lı yıllar
boyunca kişisel bilgisayarlar hızlı bir evrim geçirdi.
(V) Mikroişlemci hızları, her yıl ikiye üçe katlanarak arttı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
cümlede hem edat hem bağlaç kullanılmıştır.
cümlede ilk sözcük işaret adılıdır.
III. cümlede cümle başı bağlacına yer verilmiştir.
DIV. cümlede basit, türemiş ve birleşik yapıda
sözcükler vardır.
A
BY
PCON
V. cümlede sayı anlamı taşıyan sözcükler isim
görevindedir.
Lise Türkçe
Zamir
14. (1) Ilk ev bilgisayarları, özellikle grafik programlama ve ses işleme açısından zayıftı. (H) Bu durum, geliştirilen oyunların yetersiz kalmış olabileceğini düşündürebilir. (III) Oysa günümüzde bağımlılık yaratan oyunların pek çoğunun temeli o yıllarda atılmıştı. (IV) 90'lı yıllar boyunca kişisel bilgisayarlar hızlı bir evrim geçirdi. (V) Mikroişlemci hızları, her yıl ikiye üçe katlanarak arttı. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? cümlede hem edat hem bağlaç kullanılmıştır. cümlede ilk sözcük işaret adılıdır. III. cümlede cümle başı bağlacına yer verilmiştir. DIV. cümlede basit, türemiş ve birleşik yapıda sözcükler vardır. A BY PCON V. cümlede sayı anlamı taşıyan sözcükler isim görevindedir.
Kepçeden sandala düştüğü zaman Sinağrit Baba gözleriyle
kendisini yakalayana sevinçle baktı.
Bu cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yapısına göre girişik birleşik bir cümledir.
B) Birden fazla zarf tümleci vardır.
Zamirlere yer verilmiştir.
D Hâl eklerini almış isimlere yer verilmiştir.
E) Adlaşmış sifat-fiile yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Zamir
Kepçeden sandala düştüğü zaman Sinağrit Baba gözleriyle kendisini yakalayana sevinçle baktı. Bu cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısına göre girişik birleşik bir cümledir. B) Birden fazla zarf tümleci vardır. Zamirlere yer verilmiştir. D Hâl eklerini almış isimlere yer verilmiştir. E) Adlaşmış sifat-fiile yer verilmiştir.
Konu Değerlendirme
1. 1. Âşık Veysel'e göre biz sevince güzellik anlam
kazanır.
II. Sevgiliye duyulan aşkın yoğunluğu Veysel'de
gönül zenginliğine dönüşür.
III. Veysel, birinin, sevdiğine duyduğu aşkı ile değer
kazanabileceğini anlatıyor.
IV. Âşık Veysel, gönlünün tüm zenginliklerini sevgi-
liye açıyor, şiirlerinde.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir
görevinde sözcük kullanılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
C) II. ve III.
E) III. ve IV.
4. As
ti
Lise Türkçe
Zamir
Konu Değerlendirme 1. 1. Âşık Veysel'e göre biz sevince güzellik anlam kazanır. II. Sevgiliye duyulan aşkın yoğunluğu Veysel'de gönül zenginliğine dönüşür. III. Veysel, birinin, sevdiğine duyduğu aşkı ile değer kazanabileceğini anlatıyor. IV. Âşık Veysel, gönlünün tüm zenginliklerini sevgi- liye açıyor, şiirlerinde. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir görevinde sözcük kullanılmıştır? A) I. ve II. B) I. ve III. D) II. ve IV. C) II. ve III. E) III. ve IV. 4. As ti
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir isimden isim
yapım eki almıştır?
A) Onlara güvenmemeniz gerektiğini size daha önce söy-
lemiştim.
B) Bize gönderdiğiniz mektupta bu durumdan hiç söz et-
memiştiniz.
C) Sınava girecek öğrencilerin kimlik bilgilerini güncelleme-
si gerekiyor.
D) Yeni aldığı arabasıyla akşama kadar hiç durmadan do-
laşmıştı.
E) Hava öylesine sıcaktı ki denizden çıkmayı hiç istemiyor-
dum.
208
Lise Türkçe
Zamir
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir isimden isim yapım eki almıştır? A) Onlara güvenmemeniz gerektiğini size daha önce söy- lemiştim. B) Bize gönderdiğiniz mektupta bu durumdan hiç söz et- memiştiniz. C) Sınava girecek öğrencilerin kimlik bilgilerini güncelleme- si gerekiyor. D) Yeni aldığı arabasıyla akşama kadar hiç durmadan do- laşmıştı. E) Hava öylesine sıcaktı ki denizden çıkmayı hiç istemiyor- dum. 208