Soru:

12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.

12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı
harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de
üretilmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına
B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına
C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına
D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına
E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer
aldığına

12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir. Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına B) Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına C) Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına D) Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına E) Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına