Soru:

12. I. Cumhuriyetin ilanına engel olarak görülmesi 11. Ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi III. İnkılapların önünde bir eng

12. I. Cumhuriyetin ilanına engel olarak görülmesi
11. Ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi
III. İnkılapların önünde bir engel olması
Yukarıda verilenlerden hangileri halifeliğin kaldırılma
nedenlerinden biri değildir?
A) Yalnız 1
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III

12. I. Cumhuriyetin ilanına engel olarak görülmesi 11. Ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi III. İnkılapların önünde bir engel olması Yukarıda verilenlerden hangileri halifeliğin kaldırılma nedenlerinden biri değildir? A) Yalnız 1 D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III