Soru:

12. İki ya da daha çok kelimeden oluşan deyimler, birer anlam kalıplaşması sürecinden geçmiştir. Bu nedenle bu kalıp sözler; taş

12. İki ya da daha çok kelimeden oluşan deyimler, birer
anlam kalıplaşması sürecinden geçmiştir. Bu nedenle
bu kalıp sözler; taşıdıkları asıl anlamın dışında, yeni
anlama bürünmüşlerdir. Söz gelişi beti bepzí atmak,
"çok korkmak"; ağzını bıçak açmamak, “üz

12. İki ya da daha çok kelimeden oluşan deyimler, birer anlam kalıplaşması sürecinden geçmiştir. Bu nedenle bu kalıp sözler; taşıdıkları asıl anlamın dışında, yeni anlama bürünmüşlerdir. Söz gelişi beti bepzí atmak, "çok korkmak"; ağzını bıçak açmamak, “üzüntüden ya da yorgunluktan hiç kimseyle konuşamamak"; akla karayı seçmek, "bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı III çekmek, güçlüklerle karşılaşmak"; başına çorap örmek, IV "birine, haberi olmadan kötü duruma düşürücü davranışta bulunmak"; kulak misafiri olmak, "hiçbir V sözü kaçırmadan çok dikkatli dinlemek" ifadelerinin deyimleşmiş biçimidir. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V

Soru Çözümünü Göster