Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümlede Anlam İlişkileri Soruları

6.
hit alinamaz?
A) Orta dereceli okullardaki Türkçe derslerine
ogretmen yetiştiren kurum hangisidir?
B) Ana dill öğretimi üzerinde çalışan yeterli sayıda
kurum var midir?
Eg fakültelerindeki Türkçe öğretmenliği
bölümleri ne tür programlar izlemektedir?
Turkoloji bölümlerinin amacı nedir?
Türkçe öğretimindeki başat sorun nedir?
Bir erkeği eğitirseniz tek bir insanı eğitmiş olursunuz,
bir kadını eğitirseniz bütün bir aileyi eğitmiş
olursunuz.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Radin, ailenin yapı taşıdır; onun eğitilmesi, ailenin
Xüm bireylerinin iyi eğitilmesi demektir.
5) Toplumun eğitim düzeyi, kadının ve erkeğin eğitim
düzeyiyle doğru orantılıdır.
C) Kadınlar toplumun temel taşları olduğuna göre,
onların eğitimlerine özen gösterilmelidir.
D) Aile bireylerinin eğitilmesi görevini toplum, kadına
yüklemiştir.
E) Kadın, erkeği eğitebilir ama erkeğin kadını
eğitmesi alışılmamış bir durumdur.
TOF
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
6. hit alinamaz? A) Orta dereceli okullardaki Türkçe derslerine ogretmen yetiştiren kurum hangisidir? B) Ana dill öğretimi üzerinde çalışan yeterli sayıda kurum var midir? Eg fakültelerindeki Türkçe öğretmenliği bölümleri ne tür programlar izlemektedir? Turkoloji bölümlerinin amacı nedir? Türkçe öğretimindeki başat sorun nedir? Bir erkeği eğitirseniz tek bir insanı eğitmiş olursunuz, bir kadını eğitirseniz bütün bir aileyi eğitmiş olursunuz. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? A) Radin, ailenin yapı taşıdır; onun eğitilmesi, ailenin Xüm bireylerinin iyi eğitilmesi demektir. 5) Toplumun eğitim düzeyi, kadının ve erkeğin eğitim düzeyiyle doğru orantılıdır. C) Kadınlar toplumun temel taşları olduğuna göre, onların eğitimlerine özen gösterilmelidir. D) Aile bireylerinin eğitilmesi görevini toplum, kadına yüklemiştir. E) Kadın, erkeği eğitebilir ama erkeğin kadını eğitmesi alışılmamış bir durumdur. TOF
19.
I. Allah, istediğini yapandır. Bir şey yapmak istediği zaman
ona yalnızca "Ol!" der, o da hemen oluverir.
II. Allah, her şeyi bilendir. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Olmuş
ve olacak ne varsa hepsi hakkında bilgiye sahiptir.
POTEMI
Yukarıda verilenler sırasıyla Allah'ın hangi sıfatlarıyla
ilgilidir?
A) Kelam - İlim
C) rade-ilim
E) İrade - Kudret
B) Basar-Tekvin
D) Kelam-Tekvin
it olup dokunulmaz olan maddî veya manevî
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
19. I. Allah, istediğini yapandır. Bir şey yapmak istediği zaman ona yalnızca "Ol!" der, o da hemen oluverir. II. Allah, her şeyi bilendir. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Olmuş ve olacak ne varsa hepsi hakkında bilgiye sahiptir. POTEMI Yukarıda verilenler sırasıyla Allah'ın hangi sıfatlarıyla ilgilidir? A) Kelam - İlim C) rade-ilim E) İrade - Kudret B) Basar-Tekvin D) Kelam-Tekvin it olup dokunulmaz olan maddî veya manevî
23.1. Toplumsal yapıda kentlerin ve iş gücünün oluşma-
si ile beraber fabrikalar kurulmuş ve insanlar toplu
yaşamaya, kitle olmaya başlamışlardır.
II. Teknolojik gelişmelerle beraber kitlelere bilgiyi ak-
taracak, kitlelerin üzerinde etkili olabilecek kitle ile-
tişim araçları da gelişmiştir.
III. Bu gelişmeler, kitle kültürünün oluşmasına katkıda
bulunmuştur.
IV. Kitle iletişim araçları, zamanla gelişen bu kitle kül-
türünü hem oluşturmuş hem de yansıtmıştır.
A
V. Kitle iletişimi ve bu iletişim biçimine egemen olan
anlayışın, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapılara
bağımlı olduğu bilinmektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir
paragraf oluşturulmak istense hangisi dışarda kalır?
A) I
B) I
C) III
TÜRKCE TESTİ
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
23.1. Toplumsal yapıda kentlerin ve iş gücünün oluşma- si ile beraber fabrikalar kurulmuş ve insanlar toplu yaşamaya, kitle olmaya başlamışlardır. II. Teknolojik gelişmelerle beraber kitlelere bilgiyi ak- taracak, kitlelerin üzerinde etkili olabilecek kitle ile- tişim araçları da gelişmiştir. III. Bu gelişmeler, kitle kültürünün oluşmasına katkıda bulunmuştur. IV. Kitle iletişim araçları, zamanla gelişen bu kitle kül- türünü hem oluşturmuş hem de yansıtmıştır. A V. Kitle iletişimi ve bu iletişim biçimine egemen olan anlayışın, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapılara bağımlı olduğu bilinmektedir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangisi dışarda kalır? A) I B) I C) III TÜRKCE TESTİ D) IV E) V
i-
SI
an
8. 1. Stefan Zweig'in neredeyse bütün eserleri, birer psiko-
lojik analiz dersi gibi.
E
II. Zweig; kahramanlarını alır, onların psikolojisini yansı-
tır ve attıkları adımları o çerçevede ortaya koyar.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümlede anlatılanlardan bir çıkarım yapılmaktadır.
B I. cümlede anlatılanlarla ilgili genelleme yoluna gidilmek-
tedir.
C) I. cümlede anlatılanların sonuçlarına değinilmektedir.
D) 1. cümlede yapılan benzetmenin koşulu açıklanmakta-
dir.
E) 1. cümlede yapılan benzetmeyi destekleyen ifadelere
yer verilmektedir.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
i- SI an 8. 1. Stefan Zweig'in neredeyse bütün eserleri, birer psiko- lojik analiz dersi gibi. E II. Zweig; kahramanlarını alır, onların psikolojisini yansı- tır ve attıkları adımları o çerçevede ortaya koyar. Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? A) I. cümlede anlatılanlardan bir çıkarım yapılmaktadır. B I. cümlede anlatılanlarla ilgili genelleme yoluna gidilmek- tedir. C) I. cümlede anlatılanların sonuçlarına değinilmektedir. D) 1. cümlede yapılan benzetmenin koşulu açıklanmakta- dir. E) 1. cümlede yapılan benzetmeyi destekleyen ifadelere yer verilmektedir.
2.
Bu kitaba yönelik eleştirilerimin amacı, yazarın önüne hen-
dekler kazmak değil; metnin aksayan yerlerine işaret etmek,
eleştirinin rolünü belirginleştirmek ve biraz da mıntıka temiz-
liği yapmaktı. Eleştirinin el yordamıyla yürüdüğü bir ortam-
da bunun kolay olmadığını biliyorum. Buna rağmen ben, bir
yandan arazi temizliği yaparken bir yandan da bir sistem
kurmaya çalıştım.
Bu parçada geçen "el yordamıyla yürümek" sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
J
A) Duygulara yenik düşmek
B) Eksik yönleri öne çıkarmak
C) Belli ölçütlere dayanmamak
D) Aynı görüşleri tekrarlamak
E) Genelgeçer ifadeler kullanmak
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
2. Bu kitaba yönelik eleştirilerimin amacı, yazarın önüne hen- dekler kazmak değil; metnin aksayan yerlerine işaret etmek, eleştirinin rolünü belirginleştirmek ve biraz da mıntıka temiz- liği yapmaktı. Eleştirinin el yordamıyla yürüdüğü bir ortam- da bunun kolay olmadığını biliyorum. Buna rağmen ben, bir yandan arazi temizliği yaparken bir yandan da bir sistem kurmaya çalıştım. Bu parçada geçen "el yordamıyla yürümek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? J A) Duygulara yenik düşmek B) Eksik yönleri öne çıkarmak C) Belli ölçütlere dayanmamak D) Aynı görüşleri tekrarlamak E) Genelgeçer ifadeler kullanmak
yay-
nün
33. Hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığı üzerine seyrettiklerimin hiç-
birisinde "Baba" (The Father) filmindekine benzer bir seyir dene-
yimi yaşadığımı hatırlamıyorum. Filmin final sahnesini, bütünü
çözecek bir anahtar olarak kullanmak mümkün. İlk bölümde
başka kimliklerde karşısına çıkan kadın karakter ile erkeğin ger-
çek kimliklerini çıpa olarak kullanırsak filmin en başından beri
Anthony'nin hafızasının içinde geçtiğini öne sürebiliriz.
Bu parçada geçen altı çizili sözcük, sözlükteki özel ve so-
mut anlamı olan "Gemilerin akıntılara kapılarak yer değiştir-
memesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu
çengelli ağır demir araç, çipo." dışında yeni ve soyut bir an-
lamda kullanılmıştır.
Buna benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde
vardır?
A) Her köşesi ayrı bir destan havası taşıyan memleketimizin
biraz da Orta Anadolu'suna doğru dümen kıralım ve bozkı-
rin yanık sinesinden ağıtlar devşirelim.
B) Süleymaniye'de kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam başladı
mi köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık içinde yüzerler.
Medrese ile türbe arasındaki yol, kırk ayrı ülkeden gelen in-
sanların, çeşitli dillerin ve rengârenk kıyafetlerin bir mahşer
yeri hâline geldi.
Hangi türkümüzü dinlesem, ninelerimizin biraz kekik, biraz
lavanta, biraz yavşan otu kokan eski çeyiz sandıklarındaki
ipek bohçalarını hatırlarım.
Bir ceylan güzelliği ve sessizliğiyle ağlayan Müslüman göz-
lerini, yaşaran gözlerimle öptüm. İçimde büyük bir merakın
kırk ayrı kapısı çalınmaya başladı ve kırk anahtar da onun
elindeydi.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
yay- nün 33. Hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığı üzerine seyrettiklerimin hiç- birisinde "Baba" (The Father) filmindekine benzer bir seyir dene- yimi yaşadığımı hatırlamıyorum. Filmin final sahnesini, bütünü çözecek bir anahtar olarak kullanmak mümkün. İlk bölümde başka kimliklerde karşısına çıkan kadın karakter ile erkeğin ger- çek kimliklerini çıpa olarak kullanırsak filmin en başından beri Anthony'nin hafızasının içinde geçtiğini öne sürebiliriz. Bu parçada geçen altı çizili sözcük, sözlükteki özel ve so- mut anlamı olan "Gemilerin akıntılara kapılarak yer değiştir- memesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç, çipo." dışında yeni ve soyut bir an- lamda kullanılmıştır. Buna benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Her köşesi ayrı bir destan havası taşıyan memleketimizin biraz da Orta Anadolu'suna doğru dümen kıralım ve bozkı- rin yanık sinesinden ağıtlar devşirelim. B) Süleymaniye'de kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam başladı mi köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık içinde yüzerler. Medrese ile türbe arasındaki yol, kırk ayrı ülkeden gelen in- sanların, çeşitli dillerin ve rengârenk kıyafetlerin bir mahşer yeri hâline geldi. Hangi türkümüzü dinlesem, ninelerimizin biraz kekik, biraz lavanta, biraz yavşan otu kokan eski çeyiz sandıklarındaki ipek bohçalarını hatırlarım. Bir ceylan güzelliği ve sessizliğiyle ağlayan Müslüman göz- lerini, yaşaran gözlerimle öptüm. İçimde büyük bir merakın kırk ayrı kapısı çalınmaya başladı ve kırk anahtar da onun elindeydi.
in
arı
11)
de
e-
n-
ri,
7-
k
1
1-
5
AGörevli, kitapların bazılarını raflara dizmeyi unutmuş.
Ev sahibi, herkesin göntenú hoş tutmaya çalışıyor-
du.
Bunların içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum.
D Kimseyi rahatsız etmeden odasına geçip uyumak is-
tiyor.
E) Chların aldıkları evi henüz ben de görmüş değilim.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir
iş bildirilmektedir?
A) Yarın sabah, ben de erkenden Konya'ya gidiyorum.
B Penceremden, sokakta oynayan çocuklara bakıyo-
rum.
Dayımlar, önümüzdeki hafta ortasında bize geliyor-
lar.
D) Gazeteciler dün akşam seni de arıyorlar, ama bula-
miyorlar.
E) Bundan tam otuz yıl önce burada büyük bir konser
veriliyor.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
kitapçığı
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
in arı 11) de e- n- ri, 7- k 1 1- 5 AGörevli, kitapların bazılarını raflara dizmeyi unutmuş. Ev sahibi, herkesin göntenú hoş tutmaya çalışıyor- du. Bunların içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. D Kimseyi rahatsız etmeden odasına geçip uyumak is- tiyor. E) Chların aldıkları evi henüz ben de görmüş değilim. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? A) Yarın sabah, ben de erkenden Konya'ya gidiyorum. B Penceremden, sokakta oynayan çocuklara bakıyo- rum. Dayımlar, önümüzdeki hafta ortasında bize geliyor- lar. D) Gazeteciler dün akşam seni de arıyorlar, ama bula- miyorlar. E) Bundan tam otuz yıl önce burada büyük bir konser veriliyor. Diğer Sayfaya Geçiniz. kitapçığı
AYT DENEME SINAVI
----
15. Çeviri yapmak, öyle
bir iş değildir. Andre Gide bir mektubunda,
Joseph Conrad'ın eserini çevirmek için harcadığı sürenin bir kitap
yazmak için gerekli olan süreden daha
olduğunu belirttikten
sonra şunu ekler: Çevirdiğim kitabın yazarı, kuşkusuz onu yazmak
için benim kadar vakit harcamamıştır.
B
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sıra-
sıyla getirilmelidir?
A) kılın kırk yarıldığı-makut
üstesinden kolay gelinen - fazla
C)-zamana meydan okuyan sınırlı
D) her yiğidin kâr olacak-az
E) pireyi deve yapacak - çok
17. Her
Ron
plat
lar,
ri ve diğer
içir
tar
ay
da
m
de
be
ç
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
AYT DENEME SINAVI ---- 15. Çeviri yapmak, öyle bir iş değildir. Andre Gide bir mektubunda, Joseph Conrad'ın eserini çevirmek için harcadığı sürenin bir kitap yazmak için gerekli olan süreden daha olduğunu belirttikten sonra şunu ekler: Çevirdiğim kitabın yazarı, kuşkusuz onu yazmak için benim kadar vakit harcamamıştır. B Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sıra- sıyla getirilmelidir? A) kılın kırk yarıldığı-makut üstesinden kolay gelinen - fazla C)-zamana meydan okuyan sınırlı D) her yiğidin kâr olacak-az E) pireyi deve yapacak - çok 17. Her Ron plat lar, ri ve diğer içir tar ay da m de be ç
TYT/Türkçe
33
33-34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Çevremizde her gün bir sürü kendine güvenen insan
görürüz. Oysaki öz güven, doğuştan sahip olunacak ya
da kolayca erişilebilecek bir duygu hâli değildir.
Toplumdaki birçok insanın güveni, aslında "kendine
güvenli gibi" görünme hâlidir. Çünkü yapılan iş ne
olursa olsun toplum bizden öz güvenli davranış bekler.
Bu beklenti herkes tarafından bilindiği için bireyler
güvensizliklerini göstermekten kaçınır. Kendini
zorlayacak durum ve ortamlardan kaçınmaya çalışır.
Çünkü bireyin kendini yetersiz hissettiği ortamlar acı
veren durumlardır. Ayrıca öz güvenin yüksek olması,
"Her şeyi yapabilirim." duygusu içinde olmak demek de
değildir. Öz güvenli kişi değiştirebilecekleri için çaba
gösteren, değiştiremeyeceklerini kabul etmeyi bilen
kişidir. İç görüsü yüksektir, kendi kabiliyetlerinin ve
sınırlarının farkındadır. Başkalarının onayına ihtiyaç
duymaz, kendini kabul ettirmeye çalışmaz.
1. Yaşam koşullarıyla ilgili değiştirme olanağı
bulamadığı durumları kabullenme eğilimindedir.
1. içinde yaşadığı toplumun istek ve beklentilerini
dikkate almaz.
IU Bir şeyler için mücadele etmek yerine elindekilerle
yetinmeye çalışır.
IV. Öz bilinci geliştiği için yeteneklerinin farkındadır.
N. Zorlanacağı durum ve koşullardan kaçınma
davranışı sergiler.
35. Etik kavra
ahlak üze
kullanılm
gerektiği
geldiği ü
tutmak
Öz güveni yüksek bir bireyle ilgili olarak yukarıda
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) I ve
B) I ve IV
D) Illve V
E) IV ve V
ortaya c
modell
Yanıt Yayınları
C ve V
gereks
olçütle
sistem
proble
doğru
ve hu
čudakilerden hangisine ulaşılamaz?
Bu p
han
B)
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
TYT/Türkçe 33 33-34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Çevremizde her gün bir sürü kendine güvenen insan görürüz. Oysaki öz güven, doğuştan sahip olunacak ya da kolayca erişilebilecek bir duygu hâli değildir. Toplumdaki birçok insanın güveni, aslında "kendine güvenli gibi" görünme hâlidir. Çünkü yapılan iş ne olursa olsun toplum bizden öz güvenli davranış bekler. Bu beklenti herkes tarafından bilindiği için bireyler güvensizliklerini göstermekten kaçınır. Kendini zorlayacak durum ve ortamlardan kaçınmaya çalışır. Çünkü bireyin kendini yetersiz hissettiği ortamlar acı veren durumlardır. Ayrıca öz güvenin yüksek olması, "Her şeyi yapabilirim." duygusu içinde olmak demek de değildir. Öz güvenli kişi değiştirebilecekleri için çaba gösteren, değiştiremeyeceklerini kabul etmeyi bilen kişidir. İç görüsü yüksektir, kendi kabiliyetlerinin ve sınırlarının farkındadır. Başkalarının onayına ihtiyaç duymaz, kendini kabul ettirmeye çalışmaz. 1. Yaşam koşullarıyla ilgili değiştirme olanağı bulamadığı durumları kabullenme eğilimindedir. 1. içinde yaşadığı toplumun istek ve beklentilerini dikkate almaz. IU Bir şeyler için mücadele etmek yerine elindekilerle yetinmeye çalışır. IV. Öz bilinci geliştiği için yeteneklerinin farkındadır. N. Zorlanacağı durum ve koşullardan kaçınma davranışı sergiler. 35. Etik kavra ahlak üze kullanılm gerektiği geldiği ü tutmak Öz güveni yüksek bir bireyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? A) I ve B) I ve IV D) Illve V E) IV ve V ortaya c modell Yanıt Yayınları C ve V gereks olçütle sistem proble doğru ve hu čudakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu p han B)
ligin en temel ilkesi ol-
duğu tezini savunmakla yetinmeyip insanın adil ol-
ma kapasitesini de sorgular.
E) Evde yemek pişirme vakitleri çocukların "karıştırmak,
yıkamak, tadına bakmak, çevirmek" gibi pek çok ke-
Mimeyi öğrenmesine uygun ortam ve olanaklar tanır.
2. İlk başlarda yazdığım şiirlerimde hep kendi yaşamım-
dan kesitler aktardım. Sonra bundan vazgeçtim. Çün-
kü dizelerine insanlığın silinmez gölgeleri düşen şiirle-
rin geleceğe kaldığını öğrendim.
Bu parçada geçen "dizelerine insanlığın silinmez göl-
geleri düşmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?
Şiirlerinde toplumsal sorunları aktarmak
B) Şiirlerinde çözümcü bir anlayış benimsemek
Şiirlerinde tüm insanların ortak yönlerini anlatmak
D) Şiirlerinde insanların ilgisini çekecek konulara de-
ğinmek
E) Şiirleriyle insanlara yararlı olma amacını taşımak
E) koruy
4.
Yıkılm
topra
ye gi
elbis
göz
ri. H
3
ge
bil
yo
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
ligin en temel ilkesi ol- duğu tezini savunmakla yetinmeyip insanın adil ol- ma kapasitesini de sorgular. E) Evde yemek pişirme vakitleri çocukların "karıştırmak, yıkamak, tadına bakmak, çevirmek" gibi pek çok ke- Mimeyi öğrenmesine uygun ortam ve olanaklar tanır. 2. İlk başlarda yazdığım şiirlerimde hep kendi yaşamım- dan kesitler aktardım. Sonra bundan vazgeçtim. Çün- kü dizelerine insanlığın silinmez gölgeleri düşen şiirle- rin geleceğe kaldığını öğrendim. Bu parçada geçen "dizelerine insanlığın silinmez göl- geleri düşmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir? Şiirlerinde toplumsal sorunları aktarmak B) Şiirlerinde çözümcü bir anlayış benimsemek Şiirlerinde tüm insanların ortak yönlerini anlatmak D) Şiirlerinde insanların ilgisini çekecek konulara de- ğinmek E) Şiirleriyle insanlara yararlı olma amacını taşımak E) koruy 4. Yıkılm topra ye gi elbis göz ri. H 3 ge bil yo
imi vardır
eri yerine
terli mik-
nde, bü-
<samalar
loğrudan
m riskini
sine ne-
enmenin
gençler,
e karnın-
4. aya
in ve vi-
eslenen
n sayısı
parag-
ar?
E) V.
göste-
nda ()
ni çok
engini
oyna-
m de
Toprak Yayıncılık
DENEME - 5
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci yargı, birin-
cinin yorumudur?
Burası ona iyi gelmemiş, ilk uçakla gidecekmiş.
B) Bu saat oldu gelmedi, toplantı uzamış olmalı.
C) Maaşını almiş ki hepimize hediyeler getirdi.
DY Yardım edeceğini biliyordum, beni şaşırtmadın.
Yıllarca para biriktimis zor günlerinde harcamış.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmemiş bir
beklenti" söz konusudur?
A) Sınıf arkadaşlarını göremeyince derse girmemiş.
B) Bu saatten sonra gelse de bir şey fark etmeyecek.
C) Eğitim yaşam boyunca devam eden bir süreçtir.
D) Yeni projede bana destek olacağını sanıyordum.
E) Anlatacaklarınızın doğru olduğunu düşünelim.
26. (1) Renkli yapımlar olması nedeni ile çizgi filmler, diğer
yapımlara oranla çocukların dikkatini daha çok çekmek-
tedir. (II) Biçimselliği çok iyi tasarlanmış ve hazırlanmış
bir yapımın, yalnızca teknik mükemmelliği nedeni ile
çocuklara izletilmesi son derece yanlış bir durum. (III)
Bu renkli görüntülerin ardında içi boş ya da ilerleyen
dönemlerde çochğun yaşantısında olumsuz etkiler ya-
ratabilecek içerik ansurlan bilunabiliyor. (IV) Ebeveyn-
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
imi vardır eri yerine terli mik- nde, bü- <samalar loğrudan m riskini sine ne- enmenin gençler, e karnın- 4. aya in ve vi- eslenen n sayısı parag- ar? E) V. göste- nda () ni çok engini oyna- m de Toprak Yayıncılık DENEME - 5 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci yargı, birin- cinin yorumudur? Burası ona iyi gelmemiş, ilk uçakla gidecekmiş. B) Bu saat oldu gelmedi, toplantı uzamış olmalı. C) Maaşını almiş ki hepimize hediyeler getirdi. DY Yardım edeceğini biliyordum, beni şaşırtmadın. Yıllarca para biriktimis zor günlerinde harcamış. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmemiş bir beklenti" söz konusudur? A) Sınıf arkadaşlarını göremeyince derse girmemiş. B) Bu saatten sonra gelse de bir şey fark etmeyecek. C) Eğitim yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. D) Yeni projede bana destek olacağını sanıyordum. E) Anlatacaklarınızın doğru olduğunu düşünelim. 26. (1) Renkli yapımlar olması nedeni ile çizgi filmler, diğer yapımlara oranla çocukların dikkatini daha çok çekmek- tedir. (II) Biçimselliği çok iyi tasarlanmış ve hazırlanmış bir yapımın, yalnızca teknik mükemmelliği nedeni ile çocuklara izletilmesi son derece yanlış bir durum. (III) Bu renkli görüntülerin ardında içi boş ya da ilerleyen dönemlerde çochğun yaşantısında olumsuz etkiler ya- ratabilecek içerik ansurlan bilunabiliyor. (IV) Ebeveyn-
15. Geçmişi hayat gemisinin dümeninden çıkarma-
yanların -
----
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla-
nırsa farklı bir durum anlatılmış olur?
A) rotalarını belirlemeleri imkânsızdır
B) maceraları hep yaşanmış olaylar üzerinde ka-
lacaktır
C) okyanusa açılma hayalleri bataklıkla sonuçla-
nacaktır
D) gemisine hiçbir rüzgâr yardım etmeyecektir
E) daha isabetli kararlar almaları mümkün olacaktır
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
15. Geçmişi hayat gemisinin dümeninden çıkarma- yanların - ---- Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla- nırsa farklı bir durum anlatılmış olur? A) rotalarını belirlemeleri imkânsızdır B) maceraları hep yaşanmış olaylar üzerinde ka- lacaktır C) okyanusa açılma hayalleri bataklıkla sonuçla- nacaktır D) gemisine hiçbir rüzgâr yardım etmeyecektir E) daha isabetli kararlar almaları mümkün olacaktır
Kip eki:
bile bile
5. dönünce
zberleyen
3. dökmüş
yapacağımız
5. silinmez
durum
durum
SARMAL TEST
18. (1) Ketendere, Milas yakınlarında bir dağ köyü. (II) 150-200 hane-
lik bu yörük köyü, bildiğimiz diğer köylere hiç benzemiyor. (III) Ne
Karadeniz'in yeşil cümbüşü ne de Doğu'nun toprak damli evleri
var. (IV) Süslü kayalar üzerinde bir yamaca kurulmuş olan köyde
evler taş, sokaklar taş. (V) İnsanlar doğanın kendilerinden esirge-
diği çiçekleri, ahşap süslemelerle evlerine getiriyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, birden çok isim tamlaması vardır.
B) II. cümlede, bir sifat, bir isim tamlamasını belirtmiştir.
C) III. cümlede, zincirleme isim tamlaması vardır.
D) IV. cümlede, sifat tamlaması vardır.
E) V. cümlede, tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen zamir
durum
zaman
21. L
22
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
Kip eki: bile bile 5. dönünce zberleyen 3. dökmüş yapacağımız 5. silinmez durum durum SARMAL TEST 18. (1) Ketendere, Milas yakınlarında bir dağ köyü. (II) 150-200 hane- lik bu yörük köyü, bildiğimiz diğer köylere hiç benzemiyor. (III) Ne Karadeniz'in yeşil cümbüşü ne de Doğu'nun toprak damli evleri var. (IV) Süslü kayalar üzerinde bir yamaca kurulmuş olan köyde evler taş, sokaklar taş. (V) İnsanlar doğanın kendilerinden esirge- diği çiçekleri, ahşap süslemelerle evlerine getiriyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, birden çok isim tamlaması vardır. B) II. cümlede, bir sifat, bir isim tamlamasını belirtmiştir. C) III. cümlede, zincirleme isim tamlaması vardır. D) IV. cümlede, sifat tamlaması vardır. E) V. cümlede, tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen zamir durum zaman 21. L 22
36. Bir öykücü olmak; uzun, kısa öyküler yazmak isterdim.
İlk gençlik yıllarımdan beri bu düşü kurdum hâlâ içimde
bu arzunun zaman zaman canlandığı olur. Biliyorum ki
yazamayacağım. Bugün bir kitabı okurken anladım bunun
nedenini. Olup bitenlerle ilgilenemiyorum ben; beni ancak
fikirler, teoriler çekiyor.
Bu parçadaki sözleri söyleyen kişinin öykü
yazamayacak olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerekli deneyime ve beceriye sahip olmaması
B) Dış dünyayı gözlem yeteneği ile algılayıp
dönüştürememesi
C) Olaylarla değil, düşüncelerle ve kuramlarla ilgilenmesi
D) Yer, zaman ve kişi ögelerini olayların içine
yedirememesi
E) Kurmacanın kendine özgü kurallarını bilmemesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
36. Bir öykücü olmak; uzun, kısa öyküler yazmak isterdim. İlk gençlik yıllarımdan beri bu düşü kurdum hâlâ içimde bu arzunun zaman zaman canlandığı olur. Biliyorum ki yazamayacağım. Bugün bir kitabı okurken anladım bunun nedenini. Olup bitenlerle ilgilenemiyorum ben; beni ancak fikirler, teoriler çekiyor. Bu parçadaki sözleri söyleyen kişinin öykü yazamayacak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerekli deneyime ve beceriye sahip olmaması B) Dış dünyayı gözlem yeteneği ile algılayıp dönüştürememesi C) Olaylarla değil, düşüncelerle ve kuramlarla ilgilenmesi D) Yer, zaman ve kişi ögelerini olayların içine yedirememesi E) Kurmacanın kendine özgü kurallarını bilmemesi Diğer sayfaya geçiniz.
anlılar
ar ta-
musu,
yü-
k bir
orba
ola-
cıları
eleri
zun
bir
ak
la-
9
1101
28. Birey, toplumsal yaşantısını sürdürürken kendisi için kişisel
bir değerler sistemi oluşturur; bu kişisel değerler sistemi,
bireyin içinde bulunduğu toplumun diğer üyeleriyle pay-
laştığı kültür tarafından biçimlendirilir. İnsanların enerjisini
yönlendirmede, doğru ve yanlışın seçiminde, “Yaşamın
anlamı nedir?" sorusunun cevaplanmasında değerler kişi-
lere rehberlik eder. Kısacası değerler, toplumsal yaşamda
önemli işlevlere sahiptir.
Imiy
BY Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
tblecenev iste b
eni leo
eonlleg
ap A) Değerler, insanlara yaşamlarında seçim yaparken yol
s
gösterir.
sbm B) Hayatın anlamlandırılmasını sağlayan en önemli unsur
toplumsal değerlerdir.
C) Kişisel değerler sistemi bireyin yaşadığı toplumdan ba-
ğımsız olarak şekillenir.
Ociv
S
popold 18.
D) Kültürün nesilden nesile aktarımı değerler sayesinde
sibly L
elust
gerçekleşir.
vub ina
bliE) Toplumsal değerler açısından "doğru" ve "yanlış" kav-
ramları görecelidir.
OUR
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
anlılar ar ta- musu, yü- k bir orba ola- cıları eleri zun bir ak la- 9 1101 28. Birey, toplumsal yaşantısını sürdürürken kendisi için kişisel bir değerler sistemi oluşturur; bu kişisel değerler sistemi, bireyin içinde bulunduğu toplumun diğer üyeleriyle pay- laştığı kültür tarafından biçimlendirilir. İnsanların enerjisini yönlendirmede, doğru ve yanlışın seçiminde, “Yaşamın anlamı nedir?" sorusunun cevaplanmasında değerler kişi- lere rehberlik eder. Kısacası değerler, toplumsal yaşamda önemli işlevlere sahiptir. Imiy BY Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? tblecenev iste b eni leo eonlleg ap A) Değerler, insanlara yaşamlarında seçim yaparken yol s gösterir. sbm B) Hayatın anlamlandırılmasını sağlayan en önemli unsur toplumsal değerlerdir. C) Kişisel değerler sistemi bireyin yaşadığı toplumdan ba- ğımsız olarak şekillenir. Ociv S popold 18. D) Kültürün nesilden nesile aktarımı değerler sayesinde sibly L elust gerçekleşir. vub ina bliE) Toplumsal değerler açısından "doğru" ve "yanlış" kav- ramları görecelidir. OUR
aki cümlelerin hangisinde f
ki çukura
C) Annem bu kitaptan daha önce sö
B) Ben yokken iki d
D) Gerekirse şu telefonu kullan
nde doğdug
a time
Adam önünde dakika sabır e
Penetp
18. Aşağıdaki ci
A) Aynay
CLArk
A) Saatine baktı, uyumak için odasına gitti.
B) Kısa boylu, şişman bir adam seni sordu.
C) Güvenilir, çalışkan bir iş ortağı vardı.
D)
İçine düştüğü çaresizlik, yüzünden okunuyor.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (.) kullanılması farklı bir nedene dayanmaktadır?
Jeg
A) Ben, kardeşim ve annem evi beğendik.
B) Kısa boylu, biraz kilolu bir bey girdi içeri.
C) Masadan kaşık, çatal ve bardakları kaldırdı.
D) Bu, çocuğun aldığı ilk hediye olacaktı.
11.
Beni (1) büyük annemi ve Gülfidan'ı (2) Bağlarbaşı'nda bir köşke (3) kardeşimi (4) bahçıvanı ve aşçıyı ise
Balıkesir'e götürmeyi düşünmüşler.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) 1
C) 3
D) 4
B) 2
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti () yanlış kullanılmıştır?
A) Yazar'ın son romanı âdeta kapışıldı.
B) Bu ırmak, sularını Ege Denizi'ne ulaştırır.
C) Hastane 2007'de hizmete açılacak.
D) Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanını okuyorum.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Zavallıya "hain" muamelesi yapılıyordu.
B) Hüseyin'in hançeri tutan elinde, bileğinde
C) Birçok engelle karşılaştı: ama yılmadı.
konaklasak acaba?
SIZI...
Lise Türkçe
Cümlede Anlam İlişkileri
aki cümlelerin hangisinde f ki çukura C) Annem bu kitaptan daha önce sö B) Ben yokken iki d D) Gerekirse şu telefonu kullan nde doğdug a time Adam önünde dakika sabır e Penetp 18. Aşağıdaki ci A) Aynay CLArk A) Saatine baktı, uyumak için odasına gitti. B) Kısa boylu, şişman bir adam seni sordu. C) Güvenilir, çalışkan bir iş ortağı vardı. D) İçine düştüğü çaresizlik, yüzünden okunuyor. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (.) kullanılması farklı bir nedene dayanmaktadır? Jeg A) Ben, kardeşim ve annem evi beğendik. B) Kısa boylu, biraz kilolu bir bey girdi içeri. C) Masadan kaşık, çatal ve bardakları kaldırdı. D) Bu, çocuğun aldığı ilk hediye olacaktı. 11. Beni (1) büyük annemi ve Gülfidan'ı (2) Bağlarbaşı'nda bir köşke (3) kardeşimi (4) bahçıvanı ve aşçıyı ise Balıkesir'e götürmeyi düşünmüşler. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? A) 1 C) 3 D) 4 B) 2 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti () yanlış kullanılmıştır? A) Yazar'ın son romanı âdeta kapışıldı. B) Bu ırmak, sularını Ege Denizi'ne ulaştırır. C) Hastane 2007'de hizmete açılacak. D) Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanını okuyorum. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? A) Zavallıya "hain" muamelesi yapılıyordu. B) Hüseyin'in hançeri tutan elinde, bileğinde C) Birçok engelle karşılaştı: ama yılmadı. konaklasak acaba? SIZI...