Soru:

12. Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili ol- muştur? A) Kralların topraklar

12. Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen
olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili ol-
muştur?
A) Kralların topraklarını ve yetkilerini paylaşmaları
B) Barutun ateşli silahlarda kullanılması
C kilisenin siyasal yapı üzerindeki etkinliğini arttır-
ması
3) Uluslararası ticaretin zayıflamasi
E) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi

12. Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili ol- muştur? A) Kralların topraklarını ve yetkilerini paylaşmaları B) Barutun ateşli silahlarda kullanılması C kilisenin siyasal yapı üzerindeki etkinliğini arttır- ması 3) Uluslararası ticaretin zayıflamasi E) Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi