Soru:

12. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda, Anadolu dışındaki bütün topraklarını kaybetmiştir. Bu gelişmenin; Türkçülük anlayışının

12. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda, Anadolu dışındaki bütün
topraklarını kaybetmiştir.
Bu gelişmenin;
Türkçülük anlayışının gelişmesi,
II. Orta Doğu'nun İngiliz hâkimiyeti altına girmesi,
HIT. ümmetçilik politikasının başarısız olduğunun
anlaşılması
sonuçlarından hangilerinin yeni Türkiye Devleti'nin
kuruluşunda olumlu bir etki yaptığı söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I vell
E) I, II ve III
DI ve III

12. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda, Anadolu dışındaki bütün topraklarını kaybetmiştir. Bu gelişmenin; Türkçülük anlayışının gelişmesi, II. Orta Doğu'nun İngiliz hâkimiyeti altına girmesi, HIT. ümmetçilik politikasının başarısız olduğunun anlaşılması sonuçlarından hangilerinin yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşunda olumlu bir etki yaptığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I vell E) I, II ve III DI ve III