Soru:

12. x, y ve z sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, 15. m 3 3 X + y +z = xy 3 } 3 ol 1 olduğuna göre, xy +xz+yz+z? xyz ifa

12. x, y ve z sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere,
15. m
3
3
X + y +z = xy
3
}
3
ol
1
olduğuna göre,
xy +xz+yz+z?
xyz
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
1
3
A)
3
3
3
$
3
3
3
1+z
1+X
)
X
B)
1+ y
y
(6)
$
3
Z
$
3
A) ***
D) *?
-
1-y
y
}
}
TV
1

12. x, y ve z sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, 15. m 3 3 X + y +z = xy 3 } 3 ol 1 olduğuna göre, xy +xz+yz+z? xyz ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1 3 A) 3 3 3 $ 3 3 3 1+z 1+X ) X B) 1+ y y (6) $ 3 Z $ 3 A) *** D) *? - 1-y y } } TV 1 Z 3

Soru Çözümünü Göster