Çarpanlara Ayırma Soruları

2.
A
B
A) 12
Sinema salonunun oturma alanı şekildeki gibi bir yamuk
olarak kroki edilmiştir. Bu salonun kısa kenarı 10 m uzun
kenarı (2x - 1)m'dir. |AB| arası kuş bakışı ölçüm ise (x - 3)
m olduğu biliniyor.
THE
B) 10
Oturma bölümünün alanı 81 m² olduğuna göre, x değeri
kaçtır?
C) 9
Kine
28 ofe
A) 4
5.
SD) 6
E) 5
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. A B A) 12 Sinema salonunun oturma alanı şekildeki gibi bir yamuk olarak kroki edilmiştir. Bu salonun kısa kenarı 10 m uzun kenarı (2x - 1)m'dir. |AB| arası kuş bakışı ölçüm ise (x - 3) m olduğu biliniyor. THE B) 10 Oturma bölümünün alanı 81 m² olduğuna göre, x değeri kaçtır? C) 9 Kine 28 ofe A) 4 5. SD) 6 E) 5
TYT/Temel Matematik
25. Aşağıdaki dikdörtgenlerin birim türünden kenar uzun-
lukları verilmistir.
3
A) 76
Aşağıdaki şeklin birimkare türünden alanını veren cebir-
sel ifade P(x) polinomu ile modellenmiştir.
8
PG/2y² + 12x +36
P(0)2 8+26+36)
Buna göre, P(2x + 1) polinomunun katsayılar toplamı
başkatsayısından kaç fazladır?
B) 77
C) 78
3
D) 79
3
+2
E) 80
26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri x, iken
diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik
2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
TYT/Temel Matematik 25. Aşağıdaki dikdörtgenlerin birim türünden kenar uzun- lukları verilmistir. 3 A) 76 Aşağıdaki şeklin birimkare türünden alanını veren cebir- sel ifade P(x) polinomu ile modellenmiştir. 8 PG/2y² + 12x +36 P(0)2 8+26+36) Buna göre, P(2x + 1) polinomunun katsayılar toplamı başkatsayısından kaç fazladır? B) 77 C) 78 3 D) 79 3 +2 E) 80 26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri x, iken diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik 2
6. P(x - 3) polinomunun x² + x + 5 ile bölümünden
kalan 2x - 2 dir.
Buna göre, P(x - 2) polinomunun x² + 3x + 7 ile
bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x
B) x-1
D) 2x - 1
C) x + 1
E) 2x - 2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
6. P(x - 3) polinomunun x² + x + 5 ile bölümünden kalan 2x - 2 dir. Buna göre, P(x - 2) polinomunun x² + 3x + 7 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x B) x-1 D) 2x - 1 C) x + 1 E) 2x - 2
DE
akiler-
b
1
1
I
I
1
1
1
1
I
1
I
27
4.
bryce mist igapelideta
01 (0
(3x + 1) cm.
x cm
0=(1-290)
Solo
A) (5x-2)(x-1)-5
C) (5x − 1)(x + 2)
x cm
(2x-3) cm
Yukarıda kenar uzunlukları (3x + 1) cm ve (2x - 3) cm
olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanstan bir kenar
uzunluğu x cm olan kare şeklindeki bir fayans kesilerek
çıkartılıyor.
Buna göre, kalan fayansın alanını belirlen cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(3x - 1)(2x + 1)
D) 2x(3x + 2)
E) (3x + 1)(x-3)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
DE akiler- b 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I 27 4. bryce mist igapelideta 01 (0 (3x + 1) cm. x cm 0=(1-290) Solo A) (5x-2)(x-1)-5 C) (5x − 1)(x + 2) x cm (2x-3) cm Yukarıda kenar uzunlukları (3x + 1) cm ve (2x - 3) cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanstan bir kenar uzunluğu x cm olan kare şeklindeki bir fayans kesilerek çıkartılıyor. Buna göre, kalan fayansın alanını belirlen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (3x - 1)(2x + 1) D) 2x(3x + 2) E) (3x + 1)(x-3) Diğer sayfaya geçiniz.
en
3
15
-H
Z
V
E
RENK
10.
(29/2
log y
2
log, (z²y)
3
3-k
A) 9
2
1 pah
olduğuna göre, log,y ifadesinin k türünden eşi
aşağıdakilerden hangisidir?
2k.
=k
2k
D) 3-K
3
1 say = k
2².4
B)
10 A
3+k Ma
3k
C)
k+2
E) k + 20
3
3k
3-k
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
en 3 15 -H Z V E RENK 10. (29/2 log y 2 log, (z²y) 3 3-k A) 9 2 1 pah olduğuna göre, log,y ifadesinin k türünden eşi aşağıdakilerden hangisidir? 2k. =k 2k D) 3-K 3 1 say = k 2².4 B) 10 A 3+k Ma 3k C) k+2 E) k + 20 3 3k 3-k
Fullmatematik
5.
6.
480 (0
(x-y)² x-y
x²-y² x+y
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)-1
B) 1
nelo min
D) x + y
D) x-y
E) x² - y²
x³-y³ xy
+
x²-y² x+y
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) x
nenetroo
C) x-y
E) x + y
C) y
Blitusio
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
Fullmatematik 5. 6. 480 (0 (x-y)² x-y x²-y² x+y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han- gisidir? A)-1 B) 1 nelo min D) x + y D) x-y E) x² - y² x³-y³ xy + x²-y² x+y ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) x nenetroo C) x-y E) x + y C) y Blitusio
2.
Aşağıdaki çarpım tablosunda x değişkenine bağlı ifadelerin çar-
pim sonuçlarının bazıları verilmiştir.
Örneğin; A.B = C'dir.
A
x+3
A.B-C
D) x²+x-6
B
C
x2 +5x+6
Buna göre, C ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² + 3x - 10
x-1
x² - 6x +5
Bx²-3x-10
C) x² - 2x-8
E) x² + 2x-15
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. Aşağıdaki çarpım tablosunda x değişkenine bağlı ifadelerin çar- pim sonuçlarının bazıları verilmiştir. Örneğin; A.B = C'dir. A x+3 A.B-C D) x²+x-6 B C x2 +5x+6 Buna göre, C ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x² + 3x - 10 x-1 x² - 6x +5 Bx²-3x-10 C) x² - 2x-8 E) x² + 2x-15
(10) = 49
3. f ve g doğrusal fonksiyonları için,
ve
f(2) = g(3)
f(3) = g(2)
olduğuna göre, f(-1) aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) g(-4)
D) g(3)
B) g(-1)
f
9
ax+b = cx+d
C) g(1)
E) g(6)
(Spot 1 ve 4'e göre)
2a+b = 3c+d
3ath = 2c+d
2x-ax
4 x
* (2-0
4x
3a+b=2c
2a+b = 3e+d
(a-b)=8-8 +49=4b
SADIK UYGUN YAYINLA
4a-4b=8
SADIK UYGUN YAYINLARI
TEY INTAVA
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
(10) = 49 3. f ve g doğrusal fonksiyonları için, ve f(2) = g(3) f(3) = g(2) olduğuna göre, f(-1) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) g(-4) D) g(3) B) g(-1) f 9 ax+b = cx+d C) g(1) E) g(6) (Spot 1 ve 4'e göre) 2a+b = 3c+d 3ath = 2c+d 2x-ax 4 x * (2-0 4x 3a+b=2c 2a+b = 3e+d (a-b)=8-8 +49=4b SADIK UYGUN YAYINLA 4a-4b=8 SADIK UYGUN YAYINLARI TEY INTAVA
2
2
8
1
D x²-j²-6x+9
X+Y-3
olduğuna göre, x-y farkı kaçtır?
B) S
C) 9
D) 10.
50. a²+4b²+4ab+3a+6b
B
A)a+2b+6
C)a+2b+*
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a/a+4b+3)+26/26
E) 11
E)a+b+1
S)a+26+3
D)a+b+3
262-r
51₁ a+3b=4; (a+36) = a² +96² + 60
C
16
3² +96²=10
olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2 2 8 1 D x²-j²-6x+9 X+Y-3 olduğuna göre, x-y farkı kaçtır? B) S C) 9 D) 10. 50. a²+4b²+4ab+3a+6b B A)a+2b+6 C)a+2b+* ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? a/a+4b+3)+26/26 E) 11 E)a+b+1 S)a+26+3 D)a+b+3 262-r 51₁ a+3b=4; (a+36) = a² +96² + 60 C 16 3² +96²=10 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
III. Kullandan taş say
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalniz
D1-11
y=x+5
X=Y-
xa-y=19
(x-a).y = -4
xa-x+5=19
xatx=24
x (a+1) = 24
-E1-#-##
-Oy Yathiz IT
(x-a)(x-5)=-4
4
x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
x-y = 5 eşitliği veriliyor.
x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde
sonuç 23 azalmaktadır.
Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır?
A) 128
B) 248
C) 252
ly-x-s
x.a-(x-5),
X.0-x+5=19
x (a-1) = 14
Xa-x-14-0
D) 264
E) 280
(x-a)- y = - 4
(x-0¹) (x-5) = -4
x²²-5x-ax-Sa=-
x²(a+5)x-50 +
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
III. Kullandan taş say ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalniz D1-11 y=x+5 X=Y- xa-y=19 (x-a).y = -4 xa-x+5=19 xatx=24 x (a+1) = 24 -E1-#-## -Oy Yathiz IT (x-a)(x-5)=-4 4 x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. x-y = 5 eşitliği veriliyor. x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde sonuç 23 azalmaktadır. Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır? A) 128 B) 248 C) 252 ly-x-s x.a-(x-5), X.0-x+5=19 x (a-1) = 14 Xa-x-14-0 D) 264 E) 280 (x-a)- y = - 4 (x-0¹) (x-5) = -4 x²²-5x-ax-Sa=- x²(a+5)x-50 +
xử +5X-4=0
denkleminin kökleri x, ve x₂'dir.
Buna göre,
By
B)
Buna göre,
kaçtır?
1
1
+
X₁ 2 X2-2
9
-5
X1-2 + ₁-2
4
B)-5
x²-mx-6=0 denkleminin kökleri
ifadesinin değeri kaçtır?
(X1-2)
C) 1
X₂
x²-3x + 3a - 7 = 0
denkleminin x, ve x, kökleri arasında x-x2=15 bağın-
tısı vardır.
Buna göre, a kaçtır?
A) -3
B)-2
9
X2
DY2
+X1
D) 2
EY
ix, ve x₂'dir.
(1-1)
x₁x₁-2 x ₁"
-94-2 (x1+
5
9-1012
D)
₁-2
E) 3
E
çarpımının sonucu
5X15
E) 4
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
xử +5X-4=0 denkleminin kökleri x, ve x₂'dir. Buna göre, By B) Buna göre, kaçtır? 1 1 + X₁ 2 X2-2 9 -5 X1-2 + ₁-2 4 B)-5 x²-mx-6=0 denkleminin kökleri ifadesinin değeri kaçtır? (X1-2) C) 1 X₂ x²-3x + 3a - 7 = 0 denkleminin x, ve x, kökleri arasında x-x2=15 bağın- tısı vardır. Buna göre, a kaçtır? A) -3 B)-2 9 X2 DY2 +X1 D) 2 EY ix, ve x₂'dir. (1-1) x₁x₁-2 x ₁" -94-2 (x1+ 5 9-1012 D) ₁-2 E) 3 E çarpımının sonucu 5X15 E) 4
1 POLINOMLAR
Derece
1. P(x) bir polinomdur.
der[P(2x - 1)] = 3
olduğuna göre, der[3 P(x + 2)] kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
2. P(x) ve Q(x) birer polinomdur.
der[P(x)] = 4
der[P(x) - Q(x)] = 6
olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 12
E) 10
5.
C
C
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
1 POLINOMLAR Derece 1. P(x) bir polinomdur. der[P(2x - 1)] = 3 olduğuna göre, der[3 P(x + 2)] kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 2. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. der[P(x)] = 4 der[P(x) - Q(x)] = 6 olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 12 E) 10 5. C C
POLINOMLARIN
CARPANLARA AYRILMASI
7. ab vec gerçel sayan için
a+b+c=22
olduğuna göre, b kaçtır?
63
A) 2
& x=y=3
olmak üzere.
-y-3
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
8) 2
C)3
9. a ve b doğal saylar ve a> b'dir.
2²-ab-3a+30=13
015
D) 4
olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?
A) 23
B) 25
C) 28
D) 30
E) 6
E) 6
E) 31
10. a,b vee gerçal sayler olmak üzere,
8-5-6-7
abaca² + 14
olduğuna göre, a kaçtır?
A)-4
B)-3
ChAVIGASYON
C)-2
12.
11. 2 + 5+ 6+15
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) 2² + 3²
D) 2² + 5
E)G
B) 1-5
E) 1+2
C) 3+5
a.(b-c)-b.(a+c)
a²-ab
ifadesinin en sade håll aşağıdakilerden hangisidir?
E) 1
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
POLINOMLARIN CARPANLARA AYRILMASI 7. ab vec gerçel sayan için a+b+c=22 olduğuna göre, b kaçtır? 63 A) 2 & x=y=3 olmak üzere. -y-3 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 8) 2 C)3 9. a ve b doğal saylar ve a> b'dir. 2²-ab-3a+30=13 015 D) 4 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır? A) 23 B) 25 C) 28 D) 30 E) 6 E) 6 E) 31 10. a,b vee gerçal sayler olmak üzere, 8-5-6-7 abaca² + 14 olduğuna göre, a kaçtır? A)-4 B)-3 ChAVIGASYON C)-2 12. 11. 2 + 5+ 6+15 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi- dir? A) 2² + 3² D) 2² + 5 E)G B) 1-5 E) 1+2 C) 3+5 a.(b-c)-b.(a+c) a²-ab ifadesinin en sade håll aşağıdakilerden hangisidir? E) 1
2. Şekilde kenar uzunlukları 2x birim ve x birim olan ABCD
ve EFKL kareleri verilmiştir.
2x
A
2√x
A) 20 (3-√5)
B) 10 (2+ √5)
C) 10 (3+2√5)
D) 20 (3+2√5)
E) 40 (2+√5)
M
E
√x
N
5
B
K
F
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|CN| = 2√x birim, NK √x birim ve |CK|=5 bi-
rim olduğuna göre, MBNL dikdörtgeninin alanı kaç
birimkaredir?
5. √4+\x-2)=4
denklemini sağ
A) 20
B) 1
.
MEB
6.
12* +18%
2* +3*
Buna gör
4* +9*
A) 2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. Şekilde kenar uzunlukları 2x birim ve x birim olan ABCD ve EFKL kareleri verilmiştir. 2x A 2√x A) 20 (3-√5) B) 10 (2+ √5) C) 10 (3+2√5) D) 20 (3+2√5) E) 40 (2+√5) M E √x N 5 B K F Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü |CN| = 2√x birim, NK √x birim ve |CK|=5 bi- rim olduğuna göre, MBNL dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir? 5. √4+\x-2)=4 denklemini sağ A) 20 B) 1 . MEB 6. 12* +18% 2* +3* Buna gör 4* +9* A) 2
G
S
A
R
M
A
L
3. a*b olmak üzere,
a-b+
(a - b)²
b-a (b-a)²
işleminin sonucu kaçtır?
A)-2
B)-1
(2-6)2²
(6-2)2
2-b
b-a
.4
2²=2ab-b²
6²-2ab-a²
C) 0
+
a-b
b-d
D) 1 E)2
(8 + x)+10
Sovendod
niex nollos able neb
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
G S A R M A L 3. a*b olmak üzere, a-b+ (a - b)² b-a (b-a)² işleminin sonucu kaçtır? A)-2 B)-1 (2-6)2² (6-2)2 2-b b-a .4 2²=2ab-b² 6²-2ab-a² C) 0 + a-b b-d D) 1 E)2 (8 + x)+10 Sovendod niex nollos able neb
MATEMATİK
9. x ve y gerçel sayıları için,
X
H-
y
= y² + y + 1
y+!.
işlemleri tanımlanıyor.
3
m.
= y* - 2
A) m
olduğuna göre,
m
= 0
40
m² -2=0
m ²³=22
3√2
m =
ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
MAJ
D) m - 1
4= 6²-4c/
1-4, 1.1
B) m + 2
2
(3√2) + 3√2+1m² +m
m² +m+l
E) 3m - 1
(3√2
C) m + 1
-b=√D
20
-1+√√3
2
Örneğin, 4 girilirse 4 3 2 1 çarpımı elde edilir.
.
60.2
m(E-3)
10. Bir makine, girilen pozitif bir tam say için sonuç olarak
o sayı ve o sayıdan küçük pozitif tam sayıların çarpımını
veriyor.
365 GON
11. A
k
H
ka
A)
n
ith
12. m ve
üzer
gibi
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
MATEMATİK 9. x ve y gerçel sayıları için, X H- y = y² + y + 1 y+!. işlemleri tanımlanıyor. 3 m. = y* - 2 A) m olduğuna göre, m = 0 40 m² -2=0 m ²³=22 3√2 m = ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? MAJ D) m - 1 4= 6²-4c/ 1-4, 1.1 B) m + 2 2 (3√2) + 3√2+1m² +m m² +m+l E) 3m - 1 (3√2 C) m + 1 -b=√D 20 -1+√√3 2 Örneğin, 4 girilirse 4 3 2 1 çarpımı elde edilir. . 60.2 m(E-3) 10. Bir makine, girilen pozitif bir tam say için sonuç olarak o sayı ve o sayıdan küçük pozitif tam sayıların çarpımını veriyor. 365 GON 11. A k H ka A) n ith 12. m ve üzer gibi