İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çarpanlara Ayırma Soruları

2.
A
B
A) 12
Sinema salonunun oturma alanı şekildeki gibi bir yamuk
olarak kroki edilmiştir. Bu salonun kısa kenarı 10 m uzun
kenarı (2x - 1)m'dir. |AB| arası kuş bakışı ölçüm ise (x - 3)
m olduğu biliniyor.
THE
B) 10
Oturma bölümünün alanı 81 m² olduğuna göre, x değeri
kaçtır?
C) 9
Kine
28 ofe
A) 4
5.
SD) 6
E) 5
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. A B A) 12 Sinema salonunun oturma alanı şekildeki gibi bir yamuk olarak kroki edilmiştir. Bu salonun kısa kenarı 10 m uzun kenarı (2x - 1)m'dir. |AB| arası kuş bakışı ölçüm ise (x - 3) m olduğu biliniyor. THE B) 10 Oturma bölümünün alanı 81 m² olduğuna göre, x değeri kaçtır? C) 9 Kine 28 ofe A) 4 5. SD) 6 E) 5
TYT/Temel Matematik
25. Aşağıdaki dikdörtgenlerin birim türünden kenar uzun-
lukları verilmistir.
3
A) 76
Aşağıdaki şeklin birimkare türünden alanını veren cebir-
sel ifade P(x) polinomu ile modellenmiştir.
8
PG/2y² + 12x +36
P(0)2 8+26+36)
Buna göre, P(2x + 1) polinomunun katsayılar toplamı
başkatsayısından kaç fazladır?
B) 77
C) 78
3
D) 79
3
+2
E) 80
26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri x, iken
diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik
2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
TYT/Temel Matematik 25. Aşağıdaki dikdörtgenlerin birim türünden kenar uzun- lukları verilmistir. 3 A) 76 Aşağıdaki şeklin birimkare türünden alanını veren cebir- sel ifade P(x) polinomu ile modellenmiştir. 8 PG/2y² + 12x +36 P(0)2 8+26+36) Buna göre, P(2x + 1) polinomunun katsayılar toplamı başkatsayısından kaç fazladır? B) 77 C) 78 3 D) 79 3 +2 E) 80 26. İkinci dereceden bir denklemin köklerinden biri x, iken diğer kök -x, oluyorsa bu denklemin köklerine "simetrik 2
6. P(x - 3) polinomunun x² + x + 5 ile bölümünden
kalan 2x - 2 dir.
Buna göre, P(x - 2) polinomunun x² + 3x + 7 ile
bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x
B) x-1
D) 2x - 1
C) x + 1
E) 2x - 2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
6. P(x - 3) polinomunun x² + x + 5 ile bölümünden kalan 2x - 2 dir. Buna göre, P(x - 2) polinomunun x² + 3x + 7 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x B) x-1 D) 2x - 1 C) x + 1 E) 2x - 2
DE
akiler-
b
1
1
I
I
1
1
1
1
I
1
I
27
4.
bryce mist igapelideta
01 (0
(3x + 1) cm.
x cm
0=(1-290)
Solo
A) (5x-2)(x-1)-5
C) (5x − 1)(x + 2)
x cm
(2x-3) cm
Yukarıda kenar uzunlukları (3x + 1) cm ve (2x - 3) cm
olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanstan bir kenar
uzunluğu x cm olan kare şeklindeki bir fayans kesilerek
çıkartılıyor.
Buna göre, kalan fayansın alanını belirlen cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(3x - 1)(2x + 1)
D) 2x(3x + 2)
E) (3x + 1)(x-3)
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
DE akiler- b 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I 27 4. bryce mist igapelideta 01 (0 (3x + 1) cm. x cm 0=(1-290) Solo A) (5x-2)(x-1)-5 C) (5x − 1)(x + 2) x cm (2x-3) cm Yukarıda kenar uzunlukları (3x + 1) cm ve (2x - 3) cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanstan bir kenar uzunluğu x cm olan kare şeklindeki bir fayans kesilerek çıkartılıyor. Buna göre, kalan fayansın alanını belirlen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (3x - 1)(2x + 1) D) 2x(3x + 2) E) (3x + 1)(x-3) Diğer sayfaya geçiniz.
en
3
15
-H
Z
V
E
RENK
10.
(29/2
log y
2
log, (z²y)
3
3-k
A) 9
2
1 pah
olduğuna göre, log,y ifadesinin k türünden eşi
aşağıdakilerden hangisidir?
2k.
=k
2k
D) 3-K
3
1 say = k
2².4
B)
10 A
3+k Ma
3k
C)
k+2
E) k + 20
3
3k
3-k
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
en 3 15 -H Z V E RENK 10. (29/2 log y 2 log, (z²y) 3 3-k A) 9 2 1 pah olduğuna göre, log,y ifadesinin k türünden eşi aşağıdakilerden hangisidir? 2k. =k 2k D) 3-K 3 1 say = k 2².4 B) 10 A 3+k Ma 3k C) k+2 E) k + 20 3 3k 3-k
Fullmatematik
5.
6.
480 (0
(x-y)² x-y
x²-y² x+y
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)-1
B) 1
nelo min
D) x + y
D) x-y
E) x² - y²
x³-y³ xy
+
x²-y² x+y
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) x
nenetroo
C) x-y
E) x + y
C) y
Blitusio
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
Fullmatematik 5. 6. 480 (0 (x-y)² x-y x²-y² x+y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden han- gisidir? A)-1 B) 1 nelo min D) x + y D) x-y E) x² - y² x³-y³ xy + x²-y² x+y ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) x nenetroo C) x-y E) x + y C) y Blitusio
2.
Aşağıdaki çarpım tablosunda x değişkenine bağlı ifadelerin çar-
pim sonuçlarının bazıları verilmiştir.
Örneğin; A.B = C'dir.
A
x+3
A.B-C
D) x²+x-6
B
C
x2 +5x+6
Buna göre, C ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² + 3x - 10
x-1
x² - 6x +5
Bx²-3x-10
C) x² - 2x-8
E) x² + 2x-15
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. Aşağıdaki çarpım tablosunda x değişkenine bağlı ifadelerin çar- pim sonuçlarının bazıları verilmiştir. Örneğin; A.B = C'dir. A x+3 A.B-C D) x²+x-6 B C x2 +5x+6 Buna göre, C ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x² + 3x - 10 x-1 x² - 6x +5 Bx²-3x-10 C) x² - 2x-8 E) x² + 2x-15
(10) = 49
3. f ve g doğrusal fonksiyonları için,
ve
f(2) = g(3)
f(3) = g(2)
olduğuna göre, f(-1) aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) g(-4)
D) g(3)
B) g(-1)
f
9
ax+b = cx+d
C) g(1)
E) g(6)
(Spot 1 ve 4'e göre)
2a+b = 3c+d
3ath = 2c+d
2x-ax
4 x
* (2-0
4x
3a+b=2c
2a+b = 3e+d
(a-b)=8-8 +49=4b
SADIK UYGUN YAYINLA
4a-4b=8
SADIK UYGUN YAYINLARI
TEY INTAVA
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
(10) = 49 3. f ve g doğrusal fonksiyonları için, ve f(2) = g(3) f(3) = g(2) olduğuna göre, f(-1) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) g(-4) D) g(3) B) g(-1) f 9 ax+b = cx+d C) g(1) E) g(6) (Spot 1 ve 4'e göre) 2a+b = 3c+d 3ath = 2c+d 2x-ax 4 x * (2-0 4x 3a+b=2c 2a+b = 3e+d (a-b)=8-8 +49=4b SADIK UYGUN YAYINLA 4a-4b=8 SADIK UYGUN YAYINLARI TEY INTAVA
2
2
8
1
D x²-j²-6x+9
X+Y-3
olduğuna göre, x-y farkı kaçtır?
B) S
C) 9
D) 10.
50. a²+4b²+4ab+3a+6b
B
A)a+2b+6
C)a+2b+*
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a/a+4b+3)+26/26
E) 11
E)a+b+1
S)a+26+3
D)a+b+3
262-r
51₁ a+3b=4; (a+36) = a² +96² + 60
C
16
3² +96²=10
olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2 2 8 1 D x²-j²-6x+9 X+Y-3 olduğuna göre, x-y farkı kaçtır? B) S C) 9 D) 10. 50. a²+4b²+4ab+3a+6b B A)a+2b+6 C)a+2b+* ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? a/a+4b+3)+26/26 E) 11 E)a+b+1 S)a+26+3 D)a+b+3 262-r 51₁ a+3b=4; (a+36) = a² +96² + 60 C 16 3² +96²=10 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır?
III. Kullandan taş say
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalniz
D1-11
y=x+5
X=Y-
xa-y=19
(x-a).y = -4
xa-x+5=19
xatx=24
x (a+1) = 24
-E1-#-##
-Oy Yathiz IT
(x-a)(x-5)=-4
4
x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
x-y = 5 eşitliği veriliyor.
x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde
sonuç 23 azalmaktadır.
Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır?
A) 128
B) 248
C) 252
ly-x-s
x.a-(x-5),
X.0-x+5=19
x (a-1) = 14
Xa-x-14-0
D) 264
E) 280
(x-a)- y = - 4
(x-0¹) (x-5) = -4
x²²-5x-ax-Sa=-
x²(a+5)x-50 +
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
III. Kullandan taş say ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalniz D1-11 y=x+5 X=Y- xa-y=19 (x-a).y = -4 xa-x+5=19 xatx=24 x (a+1) = 24 -E1-#-## -Oy Yathiz IT (x-a)(x-5)=-4 4 x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. x-y = 5 eşitliği veriliyor. x.z-y = 19 eşitliğinde (.) ile (-) sembolleri yer değiştirdiğinde sonuç 23 azalmaktadır. Buna göre, x.y.z çarpımı kaçtır? A) 128 B) 248 C) 252 ly-x-s x.a-(x-5), X.0-x+5=19 x (a-1) = 14 Xa-x-14-0 D) 264 E) 280 (x-a)- y = - 4 (x-0¹) (x-5) = -4 x²²-5x-ax-Sa=- x²(a+5)x-50 +
xử +5X-4=0
denkleminin kökleri x, ve x₂'dir.
Buna göre,
By
B)
Buna göre,
kaçtır?
1
1
+
X₁ 2 X2-2
9
-5
X1-2 + ₁-2
4
B)-5
x²-mx-6=0 denkleminin kökleri
ifadesinin değeri kaçtır?
(X1-2)
C) 1
X₂
x²-3x + 3a - 7 = 0
denkleminin x, ve x, kökleri arasında x-x2=15 bağın-
tısı vardır.
Buna göre, a kaçtır?
A) -3
B)-2
9
X2
DY2
+X1
D) 2
EY
ix, ve x₂'dir.
(1-1)
x₁x₁-2 x ₁"
-94-2 (x1+
5
9-1012
D)
₁-2
E) 3
E
çarpımının sonucu
5X15
E) 4
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
xử +5X-4=0 denkleminin kökleri x, ve x₂'dir. Buna göre, By B) Buna göre, kaçtır? 1 1 + X₁ 2 X2-2 9 -5 X1-2 + ₁-2 4 B)-5 x²-mx-6=0 denkleminin kökleri ifadesinin değeri kaçtır? (X1-2) C) 1 X₂ x²-3x + 3a - 7 = 0 denkleminin x, ve x, kökleri arasında x-x2=15 bağın- tısı vardır. Buna göre, a kaçtır? A) -3 B)-2 9 X2 DY2 +X1 D) 2 EY ix, ve x₂'dir. (1-1) x₁x₁-2 x ₁" -94-2 (x1+ 5 9-1012 D) ₁-2 E) 3 E çarpımının sonucu 5X15 E) 4
1 POLINOMLAR
Derece
1. P(x) bir polinomdur.
der[P(2x - 1)] = 3
olduğuna göre, der[3 P(x + 2)] kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
2. P(x) ve Q(x) birer polinomdur.
der[P(x)] = 4
der[P(x) - Q(x)] = 6
olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 12
E) 10
5.
C
C
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
1 POLINOMLAR Derece 1. P(x) bir polinomdur. der[P(2x - 1)] = 3 olduğuna göre, der[3 P(x + 2)] kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 2. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. der[P(x)] = 4 der[P(x) - Q(x)] = 6 olduğuna göre, der[Q(x)] kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 12 E) 10 5. C C
POLINOMLARIN
CARPANLARA AYRILMASI
7. ab vec gerçel sayan için
a+b+c=22
olduğuna göre, b kaçtır?
63
A) 2
& x=y=3
olmak üzere.
-y-3
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
8) 2
C)3
9. a ve b doğal saylar ve a> b'dir.
2²-ab-3a+30=13
015
D) 4
olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?
A) 23
B) 25
C) 28
D) 30
E) 6
E) 6
E) 31
10. a,b vee gerçal sayler olmak üzere,
8-5-6-7
abaca² + 14
olduğuna göre, a kaçtır?
A)-4
B)-3
ChAVIGASYON
C)-2
12.
11. 2 + 5+ 6+15
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) 2² + 3²
D) 2² + 5
E)G
B) 1-5
E) 1+2
C) 3+5
a.(b-c)-b.(a+c)
a²-ab
ifadesinin en sade håll aşağıdakilerden hangisidir?
E) 1
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
POLINOMLARIN CARPANLARA AYRILMASI 7. ab vec gerçel sayan için a+b+c=22 olduğuna göre, b kaçtır? 63 A) 2 & x=y=3 olmak üzere. -y-3 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 8) 2 C)3 9. a ve b doğal saylar ve a> b'dir. 2²-ab-3a+30=13 015 D) 4 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır? A) 23 B) 25 C) 28 D) 30 E) 6 E) 6 E) 31 10. a,b vee gerçal sayler olmak üzere, 8-5-6-7 abaca² + 14 olduğuna göre, a kaçtır? A)-4 B)-3 ChAVIGASYON C)-2 12. 11. 2 + 5+ 6+15 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi- dir? A) 2² + 3² D) 2² + 5 E)G B) 1-5 E) 1+2 C) 3+5 a.(b-c)-b.(a+c) a²-ab ifadesinin en sade håll aşağıdakilerden hangisidir? E) 1
2. Şekilde kenar uzunlukları 2x birim ve x birim olan ABCD
ve EFKL kareleri verilmiştir.
2x
A
2√x
A) 20 (3-√5)
B) 10 (2+ √5)
C) 10 (3+2√5)
D) 20 (3+2√5)
E) 40 (2+√5)
M
E
√x
N
5
B
K
F
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|CN| = 2√x birim, NK √x birim ve |CK|=5 bi-
rim olduğuna göre, MBNL dikdörtgeninin alanı kaç
birimkaredir?
5. √4+\x-2)=4
denklemini sağ
A) 20
B) 1
.
MEB
6.
12* +18%
2* +3*
Buna gör
4* +9*
A) 2
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
2. Şekilde kenar uzunlukları 2x birim ve x birim olan ABCD ve EFKL kareleri verilmiştir. 2x A 2√x A) 20 (3-√5) B) 10 (2+ √5) C) 10 (3+2√5) D) 20 (3+2√5) E) 40 (2+√5) M E √x N 5 B K F Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü |CN| = 2√x birim, NK √x birim ve |CK|=5 bi- rim olduğuna göre, MBNL dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir? 5. √4+\x-2)=4 denklemini sağ A) 20 B) 1 . MEB 6. 12* +18% 2* +3* Buna gör 4* +9* A) 2
G
S
A
R
M
A
L
3. a*b olmak üzere,
a-b+
(a - b)²
b-a (b-a)²
işleminin sonucu kaçtır?
A)-2
B)-1
(2-6)2²
(6-2)2
2-b
b-a
.4
2²=2ab-b²
6²-2ab-a²
C) 0
+
a-b
b-d
D) 1 E)2
(8 + x)+10
Sovendod
niex nollos able neb
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
G S A R M A L 3. a*b olmak üzere, a-b+ (a - b)² b-a (b-a)² işleminin sonucu kaçtır? A)-2 B)-1 (2-6)2² (6-2)2 2-b b-a .4 2²=2ab-b² 6²-2ab-a² C) 0 + a-b b-d D) 1 E)2 (8 + x)+10 Sovendod niex nollos able neb
MATEMATİK
9. x ve y gerçel sayıları için,
X
H-
y
= y² + y + 1
y+!.
işlemleri tanımlanıyor.
3
m.
= y* - 2
A) m
olduğuna göre,
m
= 0
40
m² -2=0
m ²³=22
3√2
m =
ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
MAJ
D) m - 1
4= 6²-4c/
1-4, 1.1
B) m + 2
2
(3√2) + 3√2+1m² +m
m² +m+l
E) 3m - 1
(3√2
C) m + 1
-b=√D
20
-1+√√3
2
Örneğin, 4 girilirse 4 3 2 1 çarpımı elde edilir.
.
60.2
m(E-3)
10. Bir makine, girilen pozitif bir tam say için sonuç olarak
o sayı ve o sayıdan küçük pozitif tam sayıların çarpımını
veriyor.
365 GON
11. A
k
H
ka
A)
n
ith
12. m ve
üzer
gibi
Lise Matematik
Çarpanlara Ayırma
MATEMATİK 9. x ve y gerçel sayıları için, X H- y = y² + y + 1 y+!. işlemleri tanımlanıyor. 3 m. = y* - 2 A) m olduğuna göre, m = 0 40 m² -2=0 m ²³=22 3√2 m = ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? MAJ D) m - 1 4= 6²-4c/ 1-4, 1.1 B) m + 2 2 (3√2) + 3√2+1m² +m m² +m+l E) 3m - 1 (3√2 C) m + 1 -b=√D 20 -1+√√3 2 Örneğin, 4 girilirse 4 3 2 1 çarpımı elde edilir. . 60.2 m(E-3) 10. Bir makine, girilen pozitif bir tam say için sonuç olarak o sayı ve o sayıdan küçük pozitif tam sayıların çarpımını veriyor. 365 GON 11. A k H ka A) n ith 12. m ve üzer gibi