Soru:

12.11. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler arasında; 1. Çin, II. Frans

12.11. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş
Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler
arasında;
1. Çin, II. Fransa, III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II III.
D)
dü
E)
18
Bla
te
ge
aş

12.11. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler arasında; 1. Çin, II. Fransa, III. Almanya yukarıdakilerden hangileri yer almaz? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II III. D) dü E) 18 Bla te ge aş