Soru:

12,35 M Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- olmayan ve

12,35 M
Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİMLER
0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah-
olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1909'da Kanun-i Esasi'de bazı değişiklikler yapılmış
steminde
3.
tır. Bunlar arasında;
macı var-
birine de
.
Hükümet meclise karşı sorumlu oldu.
annda ilk
Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırıldı.
.
larak;
Yasa teklifi için gerekli olan padişah izni kaldı-
rıldı.
Sansür yasağı kaldırıldı.
Siyasi parti kurma hakkı getirilerek çok partili
hayata geçiş sağlandı.
Buna göre Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandığına
B) Ulusal iradenin ülke yönetimindeki söz hakkının
artığına
Istibdat yönetiminin sona erdiğine
D) Demokrasi anlayışının geliştiğine
E) Yürütme yetkisinin padişaha ait olduğuna
klan-
ençlik
Ocuk-
mıştır.
üren
inda
den
etki-
CAP

12,35 M Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER 0), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ah- olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1909'da Kanun-i Esasi'de bazı değişiklikler yapılmış steminde 3. tır. Bunlar arasında; macı var- birine de . Hükümet meclise karşı sorumlu oldu. annda ilk Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırıldı. . larak; Yasa teklifi için gerekli olan padişah izni kaldı- rıldı. Sansür yasağı kaldırıldı. Siyasi parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlandı. Buna göre Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandığına B) Ulusal iradenin ülke yönetimindeki söz hakkının artığına Istibdat yönetiminin sona erdiğine D) Demokrasi anlayışının geliştiğine E) Yürütme yetkisinin padişaha ait olduğuna klan- ençlik Ocuk- mıştır. üren inda den etki- CAP