Soru:

13. 2007 yılı; UNESCO tarafından "Mevlâna Yih" olz. rak ilan edildikten sonra, Mevlâna ve Mevlevilik kültürüne gösterilen ilgi g

13. 2007 yılı; UNESCO tarafından "Mevlâna Yih" olz.
rak ilan edildikten sonra, Mevlâna ve Mevlevilik
kültürüne gösterilen ilgi gerek yurt içinde gerek.
se yurt dışında oldukça artmıştır.
Bu cümleyle ilgili olarak
Karşılaştırma yapılmıştır.
II. Sebep-sonuç ilgisi vardır.
III. Tanim cümlesi kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Ive 1
B) II ve III
C) Yalnız 1
D) Yalnız 11

13. 2007 yılı; UNESCO tarafından "Mevlâna Yih" olz. rak ilan edildikten sonra, Mevlâna ve Mevlevilik kültürüne gösterilen ilgi gerek yurt içinde gerek. se yurt dışında oldukça artmıştır. Bu cümleyle ilgili olarak Karşılaştırma yapılmıştır. II. Sebep-sonuç ilgisi vardır. III. Tanim cümlesi kullanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Ive 1 B) II ve III C) Yalnız 1 D) Yalnız 11