Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlatım Bozuklukları Soruları

19. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan ancak yüklemin çekiminden anlaşılan özneler gizli öznedir
Örneğin "Biz daha sonra gideriz." cümlesinde özne olan "Biz" açıkça belirtildiği için açık öznedir. "Daha
sonra gideriz." cümlesinde ise "Biz" sözcüğü açıkça belirtilmediği için gizli öznedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır?
A) Geçen yıl yaptığı kazayı bir türlü unutamıyordu.
B) Mağarada koca bir devin yaşadığını zannediyorlarmış.
Kendimizden başkasını düşünmeme lüksüne sahip değiliz.
Sevimli kedicik, sütünü içerken her zamanki gibi neşeli değildi.
20. Ögeleri ortak olan bir cümlede etken ve edilgen fiillerin bir arada bulunması anlatım bozukluğuna
neden olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Soru kökü okunduktan sonra metni okumaya başlamalısınız.
B) Çareyi insanlarda uzaklaşmakta aradı ama hiçbir faydası olmadı.
C) Makinelere iki yıldır bakım yapamadık ama yine de güzel çalışıyorlar.
D) Büyükbabamı iki haftadır görmüyorum, en kısa zamanda gideceğim.
cümlenin nesnil
Bu açıklamaya göre aşağıdaki
Al Burçin, yatmadan önce mut
Çocuklarımıza gelenek ve
Ayşe, babasının beyaz gör
Serap, en sevdiği oyunca
4. Lo sırada
I sadakat göstermektir
dürüstlüğü kanıtlama
N. yanınızda olmayan ke
V en önemli yollarında
Numaralanmış sözler
baştan üçüncü olur?
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
19. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan ancak yüklemin çekiminden anlaşılan özneler gizli öznedir Örneğin "Biz daha sonra gideriz." cümlesinde özne olan "Biz" açıkça belirtildiği için açık öznedir. "Daha sonra gideriz." cümlesinde ise "Biz" sözcüğü açıkça belirtilmediği için gizli öznedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır? A) Geçen yıl yaptığı kazayı bir türlü unutamıyordu. B) Mağarada koca bir devin yaşadığını zannediyorlarmış. Kendimizden başkasını düşünmeme lüksüne sahip değiliz. Sevimli kedicik, sütünü içerken her zamanki gibi neşeli değildi. 20. Ögeleri ortak olan bir cümlede etken ve edilgen fiillerin bir arada bulunması anlatım bozukluğuna neden olur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? A) Soru kökü okunduktan sonra metni okumaya başlamalısınız. B) Çareyi insanlarda uzaklaşmakta aradı ama hiçbir faydası olmadı. C) Makinelere iki yıldır bakım yapamadık ama yine de güzel çalışıyorlar. D) Büyükbabamı iki haftadır görmüyorum, en kısa zamanda gideceğim. cümlenin nesnil Bu açıklamaya göre aşağıdaki Al Burçin, yatmadan önce mut Çocuklarımıza gelenek ve Ayşe, babasının beyaz gör Serap, en sevdiği oyunca 4. Lo sırada I sadakat göstermektir dürüstlüğü kanıtlama N. yanınızda olmayan ke V en önemli yollarında Numaralanmış sözler baştan üçüncü olur?
SINIF: 8
1. Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle
ilgili değildir?
A) Uzun deneyimler sonucu ortayaris-
tir.
B) Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir.
C) Anonim halk edebiyatı ürünleridir.
epsi mecaz anlamlıdır.
2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "ina-
niş" bildirmektedir?
A) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
B) Öfke ile kalkan zararla oturur.
C) Ananın bahtı kızına.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
3. "Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de
bulunur." anlamına gelen atasözü hangi-
sidir?
A) Faydasız baş mezara yaraşır.
B) Fırsat sakal altından geçer.
C) Dikensiz gül olmaz.
D) Şimşek çakmadan gök gürlemez.
I. Eller çok olunca yük hafifler.
II. Birlikten kuvvet doğar.
III. Baş başa vermeyince taş yerinden kalk-
maz.
IV. El elden üstündür.
4. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi
anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV
Ne türküyü yermek gerek,
Ne şarkıyı övmek gerek,
Önce bir güzel dinleyip,
Sonra gönül vermek gerek.
5. Dörtlüğün anlamıyla ilgili atasözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Arı bal alacak çiçeği bilir.
B) Asıl azmaz, bal kokmaz.
C) Düşüne düşüne görmeli işi, sonra piş-
man olmamalı kişi.
D) Dile gelen ele gelir.
6. Aşağıdaki
"gerçekleşe
dadır?
A) Kafa yor
B) Aklı yatr
C) Şeytana
D) Aklı baş
"Hoca, elin
yıp, çaylağ
- Nafile,-
de."
7. Boş bir
hangisi g
...ağ
...pa
...ye
...ac
A)
B)
C)
D)
"Beni
cümles
lerden
A) Dild
B) Dil
C) Dile
D) Dil
9.Aşağ
mesi b
A) Ku
B) Ke
C) Pe
D) Ku
10. "I
hang
A) C
k
B) K
C) C
D) I
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
SINIF: 8 1. Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili değildir? A) Uzun deneyimler sonucu ortayaris- tir. B) Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. C) Anonim halk edebiyatı ürünleridir. epsi mecaz anlamlıdır. 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "ina- niş" bildirmektedir? A) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. B) Öfke ile kalkan zararla oturur. C) Ananın bahtı kızına. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. 3. "Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur." anlamına gelen atasözü hangi- sidir? A) Faydasız baş mezara yaraşır. B) Fırsat sakal altından geçer. C) Dikensiz gül olmaz. D) Şimşek çakmadan gök gürlemez. I. Eller çok olunca yük hafifler. II. Birlikten kuvvet doğar. III. Baş başa vermeyince taş yerinden kalk- maz. IV. El elden üstündür. 4. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV Ne türküyü yermek gerek, Ne şarkıyı övmek gerek, Önce bir güzel dinleyip, Sonra gönül vermek gerek. 5. Dörtlüğün anlamıyla ilgili atasözü aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Arı bal alacak çiçeği bilir. B) Asıl azmaz, bal kokmaz. C) Düşüne düşüne görmeli işi, sonra piş- man olmamalı kişi. D) Dile gelen ele gelir. 6. Aşağıdaki "gerçekleşe dadır? A) Kafa yor B) Aklı yatr C) Şeytana D) Aklı baş "Hoca, elin yıp, çaylağ - Nafile,- de." 7. Boş bir hangisi g ...ağ ...pa ...ye ...ac A) B) C) D) "Beni cümles lerden A) Dild B) Dil C) Dile D) Dil 9.Aşağ mesi b A) Ku B) Ke C) Pe D) Ku 10. "I hang A) C k B) K C) C D) I
1) Bu
Isim Fill Test
Isim-fiil, fiil kök ve gövdelerine getirilen -ma..
-mak" ekleriyle yapılır. Örneğin, Okula başlamak
için daha bir yılı vardı." cümlesinde "başlamak
sözcüğü "-mak" eki alarak isim-fiile olmuştur.
hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin
A) Ağaç budamayı daha küçücük bir çocukken
dedemden öğrendim.
B) Yeni duruma ne olursa olsun alışacağız, başka
bir şansımız yok.
C) Annem sorunları her zaman sabırla çözerdi, bu
yüzden her zaman kazanan tarafti.
D) Toprağı sürecek traktörümüz
kazma ya da belimiz de yoktu.
olmadığı gibi
B) Okuma
A)G
İsim-fiiller, tıpkı isimler gibi tamlama kurabilir.
Tamlayan veya tamlanan görevinde kullanılabilir.
2) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
isim-fiil isim
görevinde kullanılmıştır?
tamlamasında tamlayan
A) Konunun uzaması herkesin işini daha da zora
sokmuştu.
sırası bana gelince biraz
C
heyecanlandım.
C) Sır saklamasını bilmeyen insanlardan uzak
dururum her zaman.
D) Gülüşü ile hepimizin içini ısıtan o güzel insanı
dün kaybettik!
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
1) Bu Isim Fill Test Isim-fiil, fiil kök ve gövdelerine getirilen -ma.. -mak" ekleriyle yapılır. Örneğin, Okula başlamak için daha bir yılı vardı." cümlesinde "başlamak sözcüğü "-mak" eki alarak isim-fiile olmuştur. hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin A) Ağaç budamayı daha küçücük bir çocukken dedemden öğrendim. B) Yeni duruma ne olursa olsun alışacağız, başka bir şansımız yok. C) Annem sorunları her zaman sabırla çözerdi, bu yüzden her zaman kazanan tarafti. D) Toprağı sürecek traktörümüz kazma ya da belimiz de yoktu. olmadığı gibi B) Okuma A)G İsim-fiiller, tıpkı isimler gibi tamlama kurabilir. Tamlayan veya tamlanan görevinde kullanılabilir. 2) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil isim görevinde kullanılmıştır? tamlamasında tamlayan A) Konunun uzaması herkesin işini daha da zora sokmuştu. sırası bana gelince biraz C heyecanlandım. C) Sır saklamasını bilmeyen insanlardan uzak dururum her zaman. D) Gülüşü ile hepimizin içini ısıtan o güzel insanı dün kaybettik!
ile eşleştiriniz.
a
Eş Anlamlı Sözcükler
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin altlarına eş anlamlılarını yazınız.
Sağlıklı besinler tüketirsek sağlıklı oluruz.
2
5
Yeni teknoloji sayesinde hafıza güçlendirme teknikleri bulundu.
Çok spor yaptığı için kasları güçlendi.
Çocuğuyla hiç ilgilenmiyor, telefonuyla oynuyordu.
Sana olan sevgimden her şeyi bağışladım.
Sestes Sözcükler
C
21.0
44499931
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
ile eşleştiriniz. a Eş Anlamlı Sözcükler Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin altlarına eş anlamlılarını yazınız. Sağlıklı besinler tüketirsek sağlıklı oluruz. 2 5 Yeni teknoloji sayesinde hafıza güçlendirme teknikleri bulundu. Çok spor yaptığı için kasları güçlendi. Çocuğuyla hiç ilgilenmiyor, telefonuyla oynuyordu. Sana olan sevgimden her şeyi bağışladım. Sestes Sözcükler C 21.0 44499931
Başak 2. sırada oturuyor. (Başak ikinci sırada oturuyor.) Ya
5)Saat yazımında kullanılır.
09.05 (Saat dokuzu 5 geçiyor.)
6) 5 basamaklı sayılarda sondan üç basamaktan sonra (bö
35.452 gibi.
23.546
Aşağıda verilen tümceleri kuralına göre
minnoşu çok seviyorum
29 10 1923'te cumhuriyet ilan edildi
atatürk 10 11 1938 yılında dolmabahçe sarayında öldi
narin atatürk cad rüzgar sok no: 15 edirnede oturuyor
istanbula yarın trenle edirneden hareket edeceğiz
seherler yarın kayalara gidecekmiş
dün şevvaller pikniğe gitti
eda hanımın parmağı balon gibi olmuş
meral 3 sırada 34567 sayısını yazdı.
26 04 2012 yılında ömer doğmuş
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
Başak 2. sırada oturuyor. (Başak ikinci sırada oturuyor.) Ya 5)Saat yazımında kullanılır. 09.05 (Saat dokuzu 5 geçiyor.) 6) 5 basamaklı sayılarda sondan üç basamaktan sonra (bö 35.452 gibi. 23.546 Aşağıda verilen tümceleri kuralına göre minnoşu çok seviyorum 29 10 1923'te cumhuriyet ilan edildi atatürk 10 11 1938 yılında dolmabahçe sarayında öldi narin atatürk cad rüzgar sok no: 15 edirnede oturuyor istanbula yarın trenle edirneden hareket edeceğiz seherler yarın kayalara gidecekmiş dün şevvaller pikniğe gitti eda hanımın parmağı balon gibi olmuş meral 3 sırada 34567 sayısını yazdı. 26 04 2012 yılında ömer doğmuş
1. Murat, denize baktığında uzaktan bir dumanın yaklaştığını fark ediyor. Biraz zaman geçtikten
sonra ise bir gemi bacası görüyor. Daha sonra geminin tamamını görüyor.
Buna göre, Murat'ın önce geminin dumanını, sonra bacasını, en sonunda da tamam
görmesi, verilenlerden hangisini kanıtlar?
Geminin çok büyük olduğunu
B) Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini
C) Havanın açık ve güneşli olduğunu
D) Murat'in uzun boylu olduğunu
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
1. Murat, denize baktığında uzaktan bir dumanın yaklaştığını fark ediyor. Biraz zaman geçtikten sonra ise bir gemi bacası görüyor. Daha sonra geminin tamamını görüyor. Buna göre, Murat'ın önce geminin dumanını, sonra bacasını, en sonunda da tamam görmesi, verilenlerden hangisini kanıtlar? Geminin çok büyük olduğunu B) Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini C) Havanın açık ve güneşli olduğunu D) Murat'in uzun boylu olduğunu
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)Yaşanmış ve yaşanabilecek olayları anlatan yazı türüne öykü denir.
B)Yazarın tek eksiği kahramanları çevreleyen dış dünyayı anlatmamasıdır.
C)Yazarlık tecrübeyle gelişmez; o doğuştan gelen bir yetenektir.
D)Bütün günlerini yeni kitabını düşünmekle geçiriyordu.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde bir fiilimsi kullanılmıştır? A)Yaşanmış ve yaşanabilecek olayları anlatan yazı türüne öykü denir. B)Yazarın tek eksiği kahramanları çevreleyen dış dünyayı anlatmamasıdır. C)Yazarlık tecrübeyle gelişmez; o doğuştan gelen bir yetenektir. D)Bütün günlerini yeni kitabını düşünmekle geçiriyordu.
3. Ben küçük bir çocukken babamın görevi nedeniyle yurdumuzun doğudan batıya birçok şehrinde oturmuştuk.
olunca da değişik değişik yerlerde okumak zorunda kalmıştım. Örneğin ilkokul üçüncü sınıfa Aydın'in Nazilli
Beş Eylül İlkokulunda başlamış, Erzincan Cumhuriyet İlkokulunda devam etmiş, Malatya Gazi İlkokulunda yili tam
layarak dördüncü sınıfa geçmiştim. Üniversite yıllarım hariç eğitim yaşantım hep böyle geçti. Şimdi sizlere öğre
yaptığım birçok şehirden yalnızca beşine yönelik bir soru hazırladım. Şehirleri baş harfleriyle adlandırdım: Sa
(S), Malatya (M), İzmit (I), Eskişehir (E), Ankara (A).
☐ M'de, I'den önce ve daha uzun süre kaldık.
■
☐
A'da, M'den hemen sonra ve daha uzun süre kaldık.
S'de, A'dan hemen sonra ve daha uzun süre kaldık.
■ En uzun süre kaldığımız şehir, ilk gittiğimiz şehirdi.
Bu bilgilere göre ilk gittiğimiz şehir hangisidir?
A) S
BM
M-A-S-X
sohv
c) i
23
M>A
10 1.9
D)E
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
3. Ben küçük bir çocukken babamın görevi nedeniyle yurdumuzun doğudan batıya birçok şehrinde oturmuştuk. olunca da değişik değişik yerlerde okumak zorunda kalmıştım. Örneğin ilkokul üçüncü sınıfa Aydın'in Nazilli Beş Eylül İlkokulunda başlamış, Erzincan Cumhuriyet İlkokulunda devam etmiş, Malatya Gazi İlkokulunda yili tam layarak dördüncü sınıfa geçmiştim. Üniversite yıllarım hariç eğitim yaşantım hep böyle geçti. Şimdi sizlere öğre yaptığım birçok şehirden yalnızca beşine yönelik bir soru hazırladım. Şehirleri baş harfleriyle adlandırdım: Sa (S), Malatya (M), İzmit (I), Eskişehir (E), Ankara (A). ☐ M'de, I'den önce ve daha uzun süre kaldık. ■ ☐ A'da, M'den hemen sonra ve daha uzun süre kaldık. S'de, A'dan hemen sonra ve daha uzun süre kaldık. ■ En uzun süre kaldığımız şehir, ilk gittiğimiz şehirdi. Bu bilgilere göre ilk gittiğimiz şehir hangisidir? A) S BM M-A-S-X sohv c) i 23 M>A 10 1.9 D)E
1. Tecrübe, iyi bir Uğretmendik ancak mesrats braz
fazladır.
Cümlesine anlamca en yakın Hade aşağıdak
lerden hangisidir?
A) Tecrübesiz insanlar, hayat karşısında hep kor-
kak kalmış kişilerdir.
B) İnsanlar tecrübe kazanırken bazen algır bedel-
ler ödeyebilir ama bu en iyi oyrenme şeklidir.
C) Tecrübeyle öğrenilen şeyler, öğretmenlerin in-
sanlara öğrettiklerinden daha kalıcıdır.
D) Bazen büyük tecrübeler kazanmak insanlar
için imkânsız gibi görülür.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
1. Tecrübe, iyi bir Uğretmendik ancak mesrats braz fazladır. Cümlesine anlamca en yakın Hade aşağıdak lerden hangisidir? A) Tecrübesiz insanlar, hayat karşısında hep kor- kak kalmış kişilerdir. B) İnsanlar tecrübe kazanırken bazen algır bedel- ler ödeyebilir ama bu en iyi oyrenme şeklidir. C) Tecrübeyle öğrenilen şeyler, öğretmenlerin in- sanlara öğrettiklerinden daha kalıcıdır. D) Bazen büyük tecrübeler kazanmak insanlar için imkânsız gibi görülür.
Etkinlikleri
Aşağıdaki kelimeleri isim i ve fiil F olarak ayırınız
hem isim hem fiil olabiliyorsa Fi olarak belirtiniz.
Sarı:...
Işık:....
Mars
Kol... ?...
At:...
Gül:...............
ses:..............
Dal :............
Kar: F...
Tel:....
Yan:..
...?......
...........
Fi.........
Fırlat:..............
Elma :...............
F?
Yol:..............
L
1.
F...
?
Çiçek:...
F?
Karala :.
Af:..............
Fi.......
Kir: ...
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
Etkinlikleri Aşağıdaki kelimeleri isim i ve fiil F olarak ayırınız hem isim hem fiil olabiliyorsa Fi olarak belirtiniz. Sarı:... Işık:.... Mars Kol... ?... At:... Gül:............... ses:.............. Dal :............ Kar: F... Tel:.... Yan:.. ...?...... ........... Fi......... Fırlat:.............. Elma :............... F? Yol:.............. L 1. F... ? Çiçek:... F? Karala :. Af:.............. Fi....... Kir: ...
1. TEMA
5 ETKİNLİK
Metinden, birinci kişi ağzından anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.
1.
2
3.
7. ETKINLIK
Aşağıdaki tabloya metinde geçen ik
Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine "birinci kişi ağzından an-
latım" denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine "üçüncü kişi ağzından
İkilemeler
**********
******
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
1. TEMA 5 ETKİNLİK Metinden, birinci kişi ağzından anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız. 1. 2 3. 7. ETKINLIK Aşağıdaki tabloya metinde geçen ik Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine "birinci kişi ağzından an- latım" denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine "üçüncü kişi ağzından İkilemeler ********** ******
3. Bıkmadan, yorulmadan, yılmadan, sürekli
1
2
3
okumalıyız; okurken belleğimizde kalan izin
4
üzerini örten tozu temizlemeliyiz.
Numaralanmış sözcüklerden hangisi cümleden
atılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
3. Bıkmadan, yorulmadan, yılmadan, sürekli 1 2 3 okumalıyız; okurken belleğimizde kalan izin 4 üzerini örten tozu temizlemeliyiz. Numaralanmış sözcüklerden hangisi cümleden atılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
TEST
memektedir. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir güzellik, ayrı bir kültür ve tarih izleri bulunuyor. Ülkemizin üç
Ülkemiz doğal güzellikleri bakımından oldukça şanslı bir ülkedir. Ülkemizin doğal güzellikleri saymakla bit-
tarafının denizler ile çevrili olması ve bir iç denizin bulunması en önemli özelliklerinden bir tanesidir.
Yukarıdaki parça için aşağıdaki görsellerden hangisi kullanılamaz?
ittho
1.
A)
B)
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
TEST memektedir. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir güzellik, ayrı bir kültür ve tarih izleri bulunuyor. Ülkemizin üç Ülkemiz doğal güzellikleri bakımından oldukça şanslı bir ülkedir. Ülkemizin doğal güzellikleri saymakla bit- tarafının denizler ile çevrili olması ve bir iç denizin bulunması en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yukarıdaki parça için aşağıdaki görsellerden hangisi kullanılamaz? ittho 1. A) B)
7
10. Bale; genellikle müzik, duygu, hikâye, dekor gibi
sahne faktörlerini de içine alan bir gösteri çeşi
didir. İlk olarak İtalya'da Rönesans döneminde
ortaya çıkmıştır. Fransa'da da ilgi gören bale, 17.
yüzyılın sonlarında Danimarka ve İsveç'e kadar
yayılmıştır, 18. yy.da ise Rusya'ya ulaşan bale,
gelişim sağlayarak tüm dünyaya yayılmıştır.
amps
Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından
hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A Terim anlamlı kullanılmayan gezegen adları
büyük harfle baslamaz.
B Devlet adları büyük harfle başlar.
Tarihî olay, çağ ye dönem adları büyük harfle
Pet
baslar.
D) Baglaç olan "de" ayrı yazılır.
A
A A A
Diğer sayfaya geçiniz.
A
A
A
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
7 10. Bale; genellikle müzik, duygu, hikâye, dekor gibi sahne faktörlerini de içine alan bir gösteri çeşi didir. İlk olarak İtalya'da Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Fransa'da da ilgi gören bale, 17. yüzyılın sonlarında Danimarka ve İsveç'e kadar yayılmıştır, 18. yy.da ise Rusya'ya ulaşan bale, gelişim sağlayarak tüm dünyaya yayılmıştır. amps Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A Terim anlamlı kullanılmayan gezegen adları büyük harfle baslamaz. B Devlet adları büyük harfle başlar. Tarihî olay, çağ ye dönem adları büyük harfle Pet baslar. D) Baglaç olan "de" ayrı yazılır. A A A A Diğer sayfaya geçiniz. A A A
12.
Çarşamba, 25 Şubat 1920
Annemle beraber erkençe Ömer'e gittik. Hasta-
lığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Te-
selli ettim. İstanbul'a gitmek mecburiyetindeydim.
Vapurda Doktor Tevfik Rüştü'ye rast geldim. Hali-
ni anlattım. Geç vakit döndü. Gazete getirmiştim.
Okudu. Havadan sudan konuştuk. Öyle sanıyorum
ki hastalığı ehemmiyetli bir şey değil. Bir iki güne
kadar geçecek fakat kendisinde heyecanlanma faz-
la.
Ali Canip YÖNTEM
Yukarıdaki günlükte kaç tane fillimsi vardır?
A) 1
B) 2
D) 4
E
6
lorin hangisinde filimsi kullanıl
17. Sr
A)
B
G
18. A
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
12. Çarşamba, 25 Şubat 1920 Annemle beraber erkençe Ömer'e gittik. Hasta- lığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Te- selli ettim. İstanbul'a gitmek mecburiyetindeydim. Vapurda Doktor Tevfik Rüştü'ye rast geldim. Hali- ni anlattım. Geç vakit döndü. Gazete getirmiştim. Okudu. Havadan sudan konuştuk. Öyle sanıyorum ki hastalığı ehemmiyetli bir şey değil. Bir iki güne kadar geçecek fakat kendisinde heyecanlanma faz- la. Ali Canip YÖNTEM Yukarıdaki günlükte kaç tane fillimsi vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E 6 lorin hangisinde filimsi kullanıl 17. Sr A) B G 18. A
4. Aşağıdaki
cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Yeni evimize geçtiğimizde kitaplarımı koy-
mak için bol bol yerim olacak.
B) Herkes olan biteni izledi ama kimse kavgayı
ayırmadı.
C) Kardeşim iki saat önce eve gelmesine rağ-
men ne ödevlerini ne de evdeki işlerini yap-
miyor.
D) Spiker tüm metni hiç hata yapmadan okudu.
Ortaokul Türkçe
Anlatım Bozuklukları
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Yeni evimize geçtiğimizde kitaplarımı koy- mak için bol bol yerim olacak. B) Herkes olan biteni izledi ama kimse kavgayı ayırmadı. C) Kardeşim iki saat önce eve gelmesine rağ- men ne ödevlerini ne de evdeki işlerini yap- miyor. D) Spiker tüm metni hiç hata yapmadan okudu.