Soru:

13 5. Osmanlı Devleti'nin Kanun-i Esasi'yi ilan etme nedenleri arasında; Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ön- leme,

13
5.
Osmanlı Devleti'nin Kanun-i Esasi'yi ilan etme
nedenleri arasında;
Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ön-
leme,
II. Tersane Konferansı'nda Osmanlı aleyhine ka-
rarlar alınmasını engelleme,
III. Tanzimat ile başlayan modernleşme sürecini
devam ettirme
hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
sirel
Diğer sayfaya geçiniz.

13 5. Osmanlı Devleti'nin Kanun-i Esasi'yi ilan etme nedenleri arasında; Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını ön- leme, II. Tersane Konferansı'nda Osmanlı aleyhine ka- rarlar alınmasını engelleme, III. Tanzimat ile başlayan modernleşme sürecini devam ettirme hangilerinin yer aldığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III sirel Diğer sayfaya geçiniz.