İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İlk Türk Devletleri Soruları

6.
Yeni Çağ'da Avrupa'da yaşanan Coğrafi Keşifler, Rönesans
ve Reform'un ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
eğitim modeline geçilmesi
neb¹B) Laik eğ
B) Laik
lo imov
sughetao
C) Kiliseye duyulan güvenin sarsılması
herf
D) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması
E) Zenginliğin ölçütünün değerli madenler olmaya başlaması
Tarih
İlk Türk Devletleri
6. Yeni Çağ'da Avrupa'da yaşanan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform'un ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi eğitim modeline geçilmesi neb¹B) Laik eğ B) Laik lo imov sughetao C) Kiliseye duyulan güvenin sarsılması herf D) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması E) Zenginliğin ölçütünün değerli madenler olmaya başlaması
Gazneliler Devleti'nin hükümdarı Sultan Mahmut, Hin-
distan üzerine on yedi sefer düzenlemiştir.
Sultan Mahmut'un bu faaliyeti hakkında;
gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiği,
II. Hindistan coğrafyasının sömürge haline
getirildiği,
Vill. Islam dünyasında siyasi birliğin sağlandığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
Gazneliler Devleti'nin hükümdarı Sultan Mahmut, Hin- distan üzerine on yedi sefer düzenlemiştir. Sultan Mahmut'un bu faaliyeti hakkında; gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiği, II. Hindistan coğrafyasının sömürge haline getirildiği, Vill. Islam dünyasında siyasi birliğin sağlandığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
Prf Yayınları
5.
Uygurlar, Gök Tanrı inancını terk ederek Maniheizm'i benim-
semiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir.
Uygurlardaki bu gelişmenin sonucu olarak aşağıdaki alan-
lardan hangisinde köklü bir değişiklik yaşandığı söyle-
nemez?
A) Sosyal hayat
B) Hukuki yapı
Kültürel faaliyetler
D) Sanat ve uğraş alanları
E) Hakimiyet anlayışı
Tarih
İlk Türk Devletleri
Prf Yayınları 5. Uygurlar, Gök Tanrı inancını terk ederek Maniheizm'i benim- semiş ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Uygurlardaki bu gelişmenin sonucu olarak aşağıdaki alan- lardan hangisinde köklü bir değişiklik yaşandığı söyle- nemez? A) Sosyal hayat B) Hukuki yapı Kültürel faaliyetler D) Sanat ve uğraş alanları E) Hakimiyet anlayışı
2.
İlk Türk devletlerinin dünyanın farklı bölgelerine kitle- B
sel göç hareketlerinde bulunmalarında aşağıdakiler- $
den hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Boylar arası mücadelelerin yaşanması
B) Tarım alanları ve otlakların yetersizliği
Bağımsız yaşama arzusu
DDinlerini yayma isteği
E) Dış baskıların artması
Tarih
İlk Türk Devletleri
2. İlk Türk devletlerinin dünyanın farklı bölgelerine kitle- B sel göç hareketlerinde bulunmalarında aşağıdakiler- $ den hangisinin etkisinden söz edilemez? A) Boylar arası mücadelelerin yaşanması B) Tarım alanları ve otlakların yetersizliği Bağımsız yaşama arzusu DDinlerini yayma isteği E) Dış baskıların artması
LIMLER TESTİ
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5)
an kısmına işaretleyiniz.
2. XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti dış politika
esaslarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir önceki
yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak üzere kuru-
lu olan Osmanlı siyaseti XIX. yüzyıl ile birlikte elde-
kini korumak ve dağılmamak üzerine şekillenmiştir.
Bu politika, sömürgeci Avrupa devletleri karşısında
denge politikası izlemeyi zorunlu kılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Os-
manlı Devleti'nin XIX. yüzyılda izlediği politika-
larla ilgili söylenemez?
A) XIX. yüzyılda ortaya çıkan yeni sorunlar karşı-
sında çözüm üretmekte zorlanması
B) Avrupalı devletler karşısında egemenlik hakla-
rından zaman zaman tavizler vermesi
C) Içte ve dışta karşılaşılan sorunlar karşısında itti-
fak arayışlarına girilmesi
D) Kapitülasyon anlaşmalarının sayısının artması
E) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlere destek
verilmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
LIMLER TESTİ Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5) an kısmına işaretleyiniz. 2. XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti dış politika esaslarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir önceki yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak üzere kuru- lu olan Osmanlı siyaseti XIX. yüzyıl ile birlikte elde- kini korumak ve dağılmamak üzerine şekillenmiştir. Bu politika, sömürgeci Avrupa devletleri karşısında denge politikası izlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Os- manlı Devleti'nin XIX. yüzyılda izlediği politika- larla ilgili söylenemez? A) XIX. yüzyılda ortaya çıkan yeni sorunlar karşı- sında çözüm üretmekte zorlanması B) Avrupalı devletler karşısında egemenlik hakla- rından zaman zaman tavizler vermesi C) Içte ve dışta karşılaşılan sorunlar karşısında itti- fak arayışlarına girilmesi D) Kapitülasyon anlaşmalarının sayısının artması E) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlere destek verilmesi
5.
Osmanlı mimarisinin hazırlık dönemi olarak kabul edilen kuru-
luş devrinde önemli eserler yapılmıştı.
Buna göre;
1. Bursa Ulu camii
II.
Edirne Selimiye camii
III. Sultan Ahmet camii
yukarıdakilerden hangileri bu döneme aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
İlk Türk Devletleri
5. Osmanlı mimarisinin hazırlık dönemi olarak kabul edilen kuru- luş devrinde önemli eserler yapılmıştı. Buna göre; 1. Bursa Ulu camii II. Edirne Selimiye camii III. Sultan Ahmet camii yukarıdakilerden hangileri bu döneme aittir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III
Uygurlarda görülen;
I.
tarım faaliyetlerinin önem kazanması,
II. tapınak mimarisinin görülmesi
III. kut anlayışının uygulanması
durumlarından hangileri maniheizm inancının
kabul edilmesiyle ilgilidir?
A) Yalnız
D) I ve III
B) Yalniz II
C) Ivet
El ve tit
Tarih
İlk Türk Devletleri
Uygurlarda görülen; I. tarım faaliyetlerinin önem kazanması, II. tapınak mimarisinin görülmesi III. kut anlayışının uygulanması durumlarından hangileri maniheizm inancının kabul edilmesiyle ilgilidir? A) Yalnız D) I ve III B) Yalniz II C) Ivet El ve tit
6.
Nilgün Öğretmen Orta Asya'ya yer alan kültür bölgesi ile ilgi-
li aşağıdaki bilgileri vermiştir:
●
●
Bu yerleşim sahasında yapılan kazılarda ortaya çıkan se-
ramik örneklerinin, bozkır kökenli bir halka, özellikle de
Türklere ait olduğu düşünülmektedir.
Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at, ilk defa bu kül-
türde görülmüştür.
Orta Asya'nın en eski kültürüdür.
Nilgün Öğretmen'in hakkında bazı bilgiler verdiği kültür
bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tagar
B) Karasuk
C) Andronova
D) Anav
E) Afanesyevo
Tarih
İlk Türk Devletleri
6. Nilgün Öğretmen Orta Asya'ya yer alan kültür bölgesi ile ilgi- li aşağıdaki bilgileri vermiştir: ● ● Bu yerleşim sahasında yapılan kazılarda ortaya çıkan se- ramik örneklerinin, bozkır kökenli bir halka, özellikle de Türklere ait olduğu düşünülmektedir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at, ilk defa bu kül- türde görülmüştür. Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Nilgün Öğretmen'in hakkında bazı bilgiler verdiği kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tagar B) Karasuk C) Andronova D) Anav E) Afanesyevo
1. Aşağıdaki Türk toplulukları ve destanlarıyla ilgili
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Avarlar - Oğuz Kağan Destanı
B) Avrupa Hunları - Satuk Buğra Han Destanı
C) Karluklar - Manas Destanı
D) Uygurlar - Türeyiş Destanı
E) Kırgızlar - Ergenekon Destanı
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. Aşağıdaki Türk toplulukları ve destanlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Avarlar - Oğuz Kağan Destanı B) Avrupa Hunları - Satuk Buğra Han Destanı C) Karluklar - Manas Destanı D) Uygurlar - Türeyiş Destanı E) Kırgızlar - Ergenekon Destanı
4. LI. Yenisey Yazıtları
II. Karabalasagun Yazıtları
Dede Korkut Hikayeleri
IV. Sine-Uşi Yazıtları Uygur
→
V. Orhun Kitabeleri
Yukarıda verilen eserlerden hangisi Kır-
gizlara aittir?
A) I
B) II
C) III
Uygu
pu Tork
11.6ktork
D) IV
E) V
Tarih
İlk Türk Devletleri
4. LI. Yenisey Yazıtları II. Karabalasagun Yazıtları Dede Korkut Hikayeleri IV. Sine-Uşi Yazıtları Uygur → V. Orhun Kitabeleri Yukarıda verilen eserlerden hangisi Kır- gizlara aittir? A) I B) II C) III Uygu pu Tork 11.6ktork D) IV E) V
2.
Türklerde ilk heykel sanatına - - - - döneminde
rastlanır. Öldürülen düşmanları temsil eden
balballar ve diğer heykeller bulunmuştur.
od Yukarıda verilen bilgide yer alan boşluğa,
başağıdaki devletlerden hangisinin getiril-
mesi doğru olur?
A) Büyük Hun
C) Kıpçak
E) Göktürk
BY Uygur
D) Oğuz
Tarih
İlk Türk Devletleri
2. Türklerde ilk heykel sanatına - - - - döneminde rastlanır. Öldürülen düşmanları temsil eden balballar ve diğer heykeller bulunmuştur. od Yukarıda verilen bilgide yer alan boşluğa, başağıdaki devletlerden hangisinin getiril- mesi doğru olur? A) Büyük Hun C) Kıpçak E) Göktürk BY Uygur D) Oğuz
1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet öncesinde
konargöçer yaşam tarzına sahip olduklarına kanıt olarak
gösterilemez?
A) Taşınabilir malzemelerden eşyaların yapılması
B) Yün dokumacılığının ve dericiliğin önemli geçim kaynak-
larından olması
Çin'e daha çok hayvansal ürünler satılması
D) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi
E) Eşyalar üzerine koyun ve at gibi hayvan figürlerinin iş-
lenmesi
Tarih
İlk Türk Devletleri
1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet öncesinde konargöçer yaşam tarzına sahip olduklarına kanıt olarak gösterilemez? A) Taşınabilir malzemelerden eşyaların yapılması B) Yün dokumacılığının ve dericiliğin önemli geçim kaynak- larından olması Çin'e daha çok hayvansal ürünler satılması D) Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi E) Eşyalar üzerine koyun ve at gibi hayvan figürlerinin iş- lenmesi
5.
Farsça'da iş anlamına gelen ve devlet adamı
yetiştirilmek için oluşturulan Enderun'u kuran Osmanlı
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Murat
B) Fatih
C) I. Murat
D) Orhan Gazi
E) I. Mehmet
Tarih
İlk Türk Devletleri
5. Farsça'da iş anlamına gelen ve devlet adamı yetiştirilmek için oluşturulan Enderun'u kuran Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Murat B) Fatih C) I. Murat D) Orhan Gazi E) I. Mehmet
ATI/ SOSYAL BİLİMLER
15. Türk devlet teşkilatında kurultay (toy); siyasi, kültürel, hu-
kuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet
yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştu.
9. SINIF
KONU
SINAVI
Bu tanımına göre kurultayın aşağıdaki günümüz
kurumlarından hangisiyle benzer işlerliğe sahip oldu-
ğu söylenebilir?
A) Hükümetle
By Anayasa Mahkemesiyle
CAskerî şurayla
Genelkurmay Başkanlığıyla
E Milli Savunma Bakanlığıyla
Tarih
İlk Türk Devletleri
ATI/ SOSYAL BİLİMLER 15. Türk devlet teşkilatında kurultay (toy); siyasi, kültürel, hu- kuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştu. 9. SINIF KONU SINAVI Bu tanımına göre kurultayın aşağıdaki günümüz kurumlarından hangisiyle benzer işlerliğe sahip oldu- ğu söylenebilir? A) Hükümetle By Anayasa Mahkemesiyle CAskerî şurayla Genelkurmay Başkanlığıyla E Milli Savunma Bakanlığıyla
2. Uygurlar Buda dinini kabul ederek bir-
takım tapınaklar yapmışlardır. Bu-
dizm'i benimsemenin Türklerin müca-
deleci ruhunu kaybetmelerinde etkili
olmuştur:
Yalnız bu bilgiyle,
I. Din değiştirmenin yaşam biçimini
etkilediği
II. Sanat anlayışının dinden etkilen-
diği X
III. Din değiştirmenin zor olduğu X
durumlarından hangilerine ulaşıla-
bilir?
Yalnız IB) Yalnız II C ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Teorem
Tarih
İlk Türk Devletleri
2. Uygurlar Buda dinini kabul ederek bir- takım tapınaklar yapmışlardır. Bu- dizm'i benimsemenin Türklerin müca- deleci ruhunu kaybetmelerinde etkili olmuştur: Yalnız bu bilgiyle, I. Din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği II. Sanat anlayışının dinden etkilen- diği X III. Din değiştirmenin zor olduğu X durumlarından hangilerine ulaşıla- bilir? Yalnız IB) Yalnız II C ve II D) II ve III E) I, II ve III Teorem
APOIEMI
SOSYAL BİLİMLER TE
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alar
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına
1.
Kök Türkler Dönemi'nde, ikili yönetim anlayışı devam etmiş,
ülke doğu ve batı olmak üzere ikill teşkilat hâlinde idare edil-
miştir. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği-
ne inanılmıştır. Bu anlayış Orhun Kitabeleri'nde, "Babam Ka-
gan ile Anam Hatun'u Tanrı tahta oturttu. Tanrı izin verdiği
ve kutlu olduğum için kağan oldum." şeklinde geçmektedir.
Bu metinden hareketle Kök Türkler ile ilgili;
1. federatif yönetim anlayışına sahip oldukları,
II. merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip olmadıkları,
III. meşruiyetlerini teokratik unsurlara dayandırdıkları
yargılarından hangileri söylenebilir?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
ilinin
3,
C) I ve III
Tarih
İlk Türk Devletleri
APOIEMI SOSYAL BİLİMLER TE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alar vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına 1. Kök Türkler Dönemi'nde, ikili yönetim anlayışı devam etmiş, ülke doğu ve batı olmak üzere ikill teşkilat hâlinde idare edil- miştir. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği- ne inanılmıştır. Bu anlayış Orhun Kitabeleri'nde, "Babam Ka- gan ile Anam Hatun'u Tanrı tahta oturttu. Tanrı izin verdiği ve kutlu olduğum için kağan oldum." şeklinde geçmektedir. Bu metinden hareketle Kök Türkler ile ilgili; 1. federatif yönetim anlayışına sahip oldukları, II. merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip olmadıkları, III. meşruiyetlerini teokratik unsurlara dayandırdıkları yargılarından hangileri söylenebilir? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III ilinin 3, C) I ve III