Soru:

13. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı sü- recinde yapılan mücadelelerle ilgili bir kavram değildir? A) Kartal Hücumu B)

13. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı sü-
recinde yapılan mücadelelerle ilgili bir kavram
değildir?
A)
Kartal Hücumu
B)
Maginot Hattı
C)
Marn Savaşı
D) Barbarossa Harekâtı
E)
Stalingrad Savaşı

13. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı sü- recinde yapılan mücadelelerle ilgili bir kavram değildir? A) Kartal Hücumu B) Maginot Hattı C) Marn Savaşı D) Barbarossa Harekâtı E) Stalingrad Savaşı