Soru:

13. Atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Atom modelleri D Y 1. Dalton; bir elementin tüm atomları birbir

13. Atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Atom modelleri
D
Y
1. Dalton; bir elementin tüm atomları
birbirinin tipatip aynısıdır.
II. Thomson; atomlarda (+) ve (-) yükler
homojen olarak dağılmıştır.
III. Rutherford; elektronlar belirl

13. Atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Atom modelleri D Y 1. Dalton; bir elementin tüm atomları birbirinin tipatip aynısıdır. II. Thomson; atomlarda (+) ve (-) yükler homojen olarak dağılmıştır. III. Rutherford; elektronlar belirli enerji düzeylerinde dönerler. M. Bohr, elektronlar isi veya ışık absorblayarak daha yüksek enerjili katmanlara çıkabilir. Bilgilerin "V" şeklinde doğru (D) ya da yanlış (Y) işaretle- meleri tablodaki gibidir. Buna göre, atom modelleri ile ilgili verilen ifadelerden hangilerinde "v" işareti uygun yerde kullanılmıştır? A) I ve 11 B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II ve IV

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap