Soru:

13. Denizlerdeki tuzluluk oranı % 10-43 arasında değişmek- tedir. Bu oran enleme göre değişiklik gösterir. 18 Baffin Denizi Japo

13. Denizlerdeki tuzluluk oranı % 10-43 arasında değişmek-
tedir. Bu oran enleme göre değişiklik gösterir.
18
Baffin
Denizi
Japon
Denizi
Kızıldeniz
Bu haritada yer alan denizlerin tuzluluk oranlarının
fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?
A) Kızıldeniz - Japon Denizi - Baffin Denizi
B) Kızıldeniz - Baffin Denizi - Japon Denizi
C) Baffin Denizi - Kızıldeniz - Japon Denizi
D) Baffin Denizi - Japon Denizi - Kızıldeniz
E) Japon Denizi - Baffin Denizi - Kızıldeniz

13. Denizlerdeki tuzluluk oranı % 10-43 arasında değişmek- tedir. Bu oran enleme göre değişiklik gösterir. 18 Baffin Denizi Japon Denizi Kızıldeniz Bu haritada yer alan denizlerin tuzluluk oranlarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangi- sinde verilmiştir? A) Kızıldeniz - Japon Denizi - Baffin Denizi B) Kızıldeniz - Baffin Denizi - Japon Denizi C) Baffin Denizi - Kızıldeniz - Japon Denizi D) Baffin Denizi - Japon Denizi - Kızıldeniz E) Japon Denizi - Baffin Denizi - Kızıldeniz