Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Küreselleşen Dünya Soruları

13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
etnik ve dini kaynaklı parçalanmışlık olması,
It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,
III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça-
lanmasıyla ortaya çıkması
durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların
yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Love II
C) Yalnız III
E) I, ILve III
(2010-LYS)
Tarih
Küreselleşen Dünya
13. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde, etnik ve dini kaynaklı parçalanmışlık olması, It coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması, III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parça- lanmasıyla ortaya çıkması durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Love II C) Yalnız III E) I, ILve III (2010-LYS)
17. Türkiye, 1974'te Kıbrıs'a yaptığı askerî müdahaleyi han-
gi gerekçeye dayandırmaktadır?
A) 1960 İttifak Antlaşması
B) 1960 Garanti Antlaşması
C) İnsani Müdahale
D) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi
E) Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı azınlıkları koru-
ma şartı
Tarih
Küreselleşen Dünya
17. Türkiye, 1974'te Kıbrıs'a yaptığı askerî müdahaleyi han- gi gerekçeye dayandırmaktadır? A) 1960 İttifak Antlaşması B) 1960 Garanti Antlaşması C) İnsani Müdahale D) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi E) Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı azınlıkları koru- ma şartı
20-21 Mayıs 1963 tarihleri arasında gerçekleştirilen darbe
girişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Binbaşı Fethi Gürcan önderliğinde gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.
B) Istanbul'daki 3. Zırhlı Tugay, darbe girişiminin merke-
zidir.
C) Demokrat Parti yanlısı darbe girişimidir.
Binbaşı Fethi Gürcan ve Talat Aydemir'in idamlarıyla
sonuçlanmıştır.
E) İsmet İnönü hükümetine karşı bir darbe girişimidir.
(2011 - KPSS / Kamu Yön.)
Tarih
Küreselleşen Dünya
20-21 Mayıs 1963 tarihleri arasında gerçekleştirilen darbe girişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Binbaşı Fethi Gürcan önderliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. B) Istanbul'daki 3. Zırhlı Tugay, darbe girişiminin merke- zidir. C) Demokrat Parti yanlısı darbe girişimidir. Binbaşı Fethi Gürcan ve Talat Aydemir'in idamlarıyla sonuçlanmıştır. E) İsmet İnönü hükümetine karşı bir darbe girişimidir. (2011 - KPSS / Kamu Yön.)
14. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi'nde
Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri de-
aildir?
A) Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği
arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek
B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa
çıkarmak
Anıtkabir'i tamamlayarak Atatürk'ün naaşını buraya
taşımak
D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk'ün resminin asıl-
masını sağlayacak bir genelge yayımlamak
E) Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi, ona
Erzurum'da kurmak
ithafen
(2013- KPSS)
18.
Tarih
Küreselleşen Dünya
14. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi'nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri de- aildir? A) Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak Anıtkabir'i tamamlayarak Atatürk'ün naaşını buraya taşımak D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk'ün resminin asıl- masını sağlayacak bir genelge yayımlamak E) Atatürk'ün öngördüğü üniversiteyi, ona Erzurum'da kurmak ithafen (2013- KPSS) 18.
C) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda başarısızlık yaşa-
E
ması
D) ABD-Çin ilişkilerinin düzelmeye başlaması
E) SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi
13. 1980'de İran-Irak Savaşı'nın başlamasında,
1. Irak'ın İran'ı Basra Körfezi'nden çıkarmak iste-
mesi,
II. Irak'ın İran'ın iç işlerine karışması,
III. iki ülkenin Arap dünyasının lideri olmak için uğ-
havi (@
raşması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
G
E) I, II ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Give Il
Tarih
Küreselleşen Dünya
C) ABD'nin Vietnam Savaşı'nda başarısızlık yaşa- E ması D) ABD-Çin ilişkilerinin düzelmeye başlaması E) SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi 13. 1980'de İran-Irak Savaşı'nın başlamasında, 1. Irak'ın İran'ı Basra Körfezi'nden çıkarmak iste- mesi, II. Irak'ın İran'ın iç işlerine karışması, III. iki ülkenin Arap dünyasının lideri olmak için uğ- havi (@ raşması nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? G E) I, II ve III A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Give Il
1. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu
katmanda bulunur.
II. Canlıları Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan
ozon tabakası bu katmanda yer alır.
III. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan
yukarıya doğru düşer.
IV. Gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara
ayrılmasıyla radyo dalgaları yansıtılır.
Yukarıdakilerden
hangileri troposferin özellikleri
arasında yer alır?
A) I ve II
B) Ive III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
6.
Tarih
Küreselleşen Dünya
1. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunur. II. Canlıları Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası bu katmanda yer alır. III. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan yukarıya doğru düşer. IV. Gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara ayrılmasıyla radyo dalgaları yansıtılır. Yukarıdakilerden hangileri troposferin özellikleri arasında yer alır? A) I ve II B) Ive III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6.
4. Aşağıdakilerden hangisi Kıbris Sorunu'nun
çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan'ın taraflara sunduğu planda yer
alan konulardan biridir?
A) Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği'ne
tam üye olması
B) Lokmacı Sınır Kapısı'nın açılması
C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması
D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa
Birliği'ne üye olması
E) Kibris Sorunu'nun çözümünün Avrupa Birliği'yle
Türkiye'ye bırakılması
Tarih
Küreselleşen Dünya
4. Aşağıdakilerden hangisi Kıbris Sorunu'nun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın taraflara sunduğu planda yer alan konulardan biridir? A) Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması B) Lokmacı Sınır Kapısı'nın açılması C) Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne üye olması E) Kibris Sorunu'nun çözümünün Avrupa Birliği'yle Türkiye'ye bırakılması
0. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı, Orta Doğu'nun yapısını değiş-
tiren şu sonuçları doğurdu:
●
●
Bir milyon kadar Filistinliyi yerinden yurdundan etmiş ve
hala devam eden Mülteciler Meselesi ortaya çıkmıştır.
Mısır'da Kral Faruk rejimi askerî bir darbeyle devrilmiştir.
İsrail'e karşı alınan yenilgi Arap dünyasında milliyetçilik
duygusunu harekete geçirerek İsrail'e duyulan öfkeyi ve
düşmanlığı artırmıştır.
Buna göre Arap-İsrail Savaşı'nın aşağıdakilerden hangi-
sine neden olduğu söylenemez?
A) Yeni bir dünya savaşı tehlikesinin ortaya çıkmasına
B) Mülteci sorunlarının ortaya çıkmasına
C) Komşu ülkelerde karışıklıklar yaşanmasına
D) Bölgede milliyetçilik duygularının artmasına
E) Günümüzde var olan problemleri ortaya çıkarmasına
Tarih
Küreselleşen Dünya
0. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı, Orta Doğu'nun yapısını değiş- tiren şu sonuçları doğurdu: ● ● Bir milyon kadar Filistinliyi yerinden yurdundan etmiş ve hala devam eden Mülteciler Meselesi ortaya çıkmıştır. Mısır'da Kral Faruk rejimi askerî bir darbeyle devrilmiştir. İsrail'e karşı alınan yenilgi Arap dünyasında milliyetçilik duygusunu harekete geçirerek İsrail'e duyulan öfkeyi ve düşmanlığı artırmıştır. Buna göre Arap-İsrail Savaşı'nın aşağıdakilerden hangi- sine neden olduğu söylenemez? A) Yeni bir dünya savaşı tehlikesinin ortaya çıkmasına B) Mülteci sorunlarının ortaya çıkmasına C) Komşu ülkelerde karışıklıklar yaşanmasına D) Bölgede milliyetçilik duygularının artmasına E) Günümüzde var olan problemleri ortaya çıkarmasına
9- Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz? A) Üretimde
makineleşme ön plandadır.
B) Üretim teknolojisi basittir.
C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır.
D) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.
E) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir
Tarih
Küreselleşen Dünya
9- Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz? A) Üretimde makineleşme ön plandadır. B) Üretim teknolojisi basittir. C) İş bölümünde modern eğitimden faydalanılır. D) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir. E) Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir
8. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan
raporunda, ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu
belirtilmiştir.
Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Doğum oranının yüksek olduğu
B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu
C) Olüm oranının düşük olduğu
D) Gelişmiş bir ülke olduğu
E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu
3
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
Küreselleşen Dünya
8. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayımlanan raporunda, ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir. Bu ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Doğum oranının yüksek olduğu B) Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu C) Olüm oranının düşük olduğu D) Gelişmiş bir ülke olduğu E) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu 3 Diğer sayfaya geçiniz
3- "Devlet için belirli bir süre bedelsiz veya sembolik bir ücret karşılığında askerlik görevini yerine
getirmek" şeklinde ifade edilen askerlik şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedelli askerlik
B) Gönüllü askerlik
C) Profesyonel askerlik
D) Kuraya dayalı askerlik
E) Yurttaş askerliği
4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde s unulan Türkçülük
Tarih
Küreselleşen Dünya
3- "Devlet için belirli bir süre bedelsiz veya sembolik bir ücret karşılığında askerlik görevini yerine getirmek" şeklinde ifade edilen askerlik şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedelli askerlik B) Gönüllü askerlik C) Profesyonel askerlik D) Kuraya dayalı askerlik E) Yurttaş askerliği 4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde s unulan Türkçülük
6)II. Dünya Savaşı'ndan sonra Kibris Sorunu' nun
gündeme gelmesinde,
1. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı topraklarına katmak istemesi,
II. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını savunması,
III. Kibris Adası'ndaki Rumların, Türklere karşı harekete
geçmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
Küreselleşen Dünya
6)II. Dünya Savaşı'ndan sonra Kibris Sorunu' nun gündeme gelmesinde, 1. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı topraklarına katmak istemesi, II. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını savunması, III. Kibris Adası'ndaki Rumların, Türklere karşı harekete geçmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
44. Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı
koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de
TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve
uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk
askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir?
A) Hindistan
B) Bosna-Hersek
C) Kosova(?)
D) Afganistan
E) Somali
bilmiyorum
Tarih
Küreselleşen Dünya
44. Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir? A) Hindistan B) Bosna-Hersek C) Kosova(?) D) Afganistan E) Somali bilmiyorum
(2014-KPSS)
internet ODTU
1996 yılında "Dolly" adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçek-
leştirilen canlı kopyalama uygulamasının;
1. soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdü-
rebilme,
II. doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine
katkıda bulunma,
III. nanoteknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda
da yaygınlaşmasını sağlamaihd
bebeklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleş-
peptirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
CI ve II
D) II ve III
E) II ve III
(2018-AYT)
ihs
SSCB'nin yıkılmasından sonra Azerbaycan Gürcistan ye
3.
A INFORMAL YAYINLARI YKKARA KUTU YAYIN
8.
Tarih
Küreselleşen Dünya
(2014-KPSS) internet ODTU 1996 yılında "Dolly" adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçek- leştirilen canlı kopyalama uygulamasının; 1. soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdü- rebilme, II. doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine katkıda bulunma, III. nanoteknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda da yaygınlaşmasını sağlamaihd bebeklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleş- peptirildiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III CI ve II D) II ve III E) II ve III (2018-AYT) ihs SSCB'nin yıkılmasından sonra Azerbaycan Gürcistan ye 3. A INFORMAL YAYINLARI YKKARA KUTU YAYIN 8.
13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan ça-
tışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla
geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş
savaşlara
dönüşmüştür
Buna göre
I. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde bilim ve tekniğin geliş-
mesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız II
D Y ve II
E) Il ye III
Tarih
Küreselleşen Dünya
13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan ça- tışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür Buna göre I. çatışmaların sorun olması, II. sivil savunmanın önem kazanması, III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması durumlarının hangilerinde bilim ve tekniğin geliş- mesinin etkisi olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız II D Y ve II E) Il ye III
UTU
ARI
TEST-1
6.
Aşağıdaki kamu iktisadi teşebbüslerinden hangisi 1950
ile 1960 yılları arasında kurulmamıştıb?
A) El ve Balık Kurumu yo
B) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
C) Türkiye Taşkömürü Kurumu
D) Devlet Malzeme Ofisi
E) Selüloz ve Kağıt Sanayii Kurumu
(2008 - TODAİE)
Milli korra
korunuyla
Asağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonras
mik gelis
Tarih
Küreselleşen Dünya
UTU ARI TEST-1 6. Aşağıdaki kamu iktisadi teşebbüslerinden hangisi 1950 ile 1960 yılları arasında kurulmamıştıb? A) El ve Balık Kurumu yo B) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı C) Türkiye Taşkömürü Kurumu D) Devlet Malzeme Ofisi E) Selüloz ve Kağıt Sanayii Kurumu (2008 - TODAİE) Milli korra korunuyla Asağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonras mik gelis