Soru:

13. Fiilimsiler, fill kök veya gövdelerinden eylemsi eki denen özel yapım ekleriyle türetilerek cümlede isim, sıfat ve zarf olar

13. Fiilimsiler, fill kök veya gövdelerinden eylemsi eki denen özel yapım ekleriyle türetilerek cümlede isim, sıfat ve zarf olarak kulla-
nilan sözcüklerdir.
Cümleler
.K
Koşu ve kargaşa baş döndü-
rücü bir hızla sürüp gidiyordu.
.L
Karacalar bu zamanlarda kar
düşmeyen yerlere sığınırlardı.
M
Bu can pazarında hayatta kal-
maya çalışıyorlardı.
.N
Kışın, köstebekleri yakalamak
mümkün değildi.
Fiilimsi
Zarf-fil
Sifat-fiil
İsim-fil
Zarf-fiil
Buna göre yukarıdaki tabloda, cümlelerin hangisinde bulunan eylemsi türü yanlış belirtilmiştir?
C) M
B) L
AK
D) N

13. Fiilimsiler, fill kök veya gövdelerinden eylemsi eki denen özel yapım ekleriyle türetilerek cümlede isim, sıfat ve zarf olarak kulla- nilan sözcüklerdir. Cümleler .K Koşu ve kargaşa baş döndü- rücü bir hızla sürüp gidiyordu. .L Karacalar bu zamanlarda kar düşmeyen yerlere sığınırlardı. M Bu can pazarında hayatta kal- maya çalışıyorlardı. .N Kışın, köstebekleri yakalamak mümkün değildi. Fiilimsi Zarf-fil Sifat-fiil İsim-fil Zarf-fiil Buna göre yukarıdaki tabloda, cümlelerin hangisinde bulunan eylemsi türü yanlış belirtilmiştir? C) M B) L AK D) N