Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiilimsiler Soruları

14.
+
3
(1) Tarih boyunca insanlar hep bir şeyleri
merak etmişlerdir. (II) Merak ettikleri şey-
leri çözebilmek için çok çalışmışlardır.
(III) Binlerce insan; bilimsel ve doğal
olaylara antam vermek, teknolojiyi geliş
mbetirmek ve temelde hayatı kolaylaştırmak
için birbirinden farklı icatlar, buluşlar ya-
pip teoriler geliştirmiştir. (IV) Bazı bilim
insanları vardır ki yaptıklarıyla yaşadığı
mız dünyayı değiştirmişlerdir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin
hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil bir arada
kullanılmıştır?
A) I.sk
nobielaimia
II.
C) III.
D) IV.
isbni dom
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
14. + 3 (1) Tarih boyunca insanlar hep bir şeyleri merak etmişlerdir. (II) Merak ettikleri şey- leri çözebilmek için çok çalışmışlardır. (III) Binlerce insan; bilimsel ve doğal olaylara antam vermek, teknolojiyi geliş mbetirmek ve temelde hayatı kolaylaştırmak için birbirinden farklı icatlar, buluşlar ya- pip teoriler geliştirmiştir. (IV) Bazı bilim insanları vardır ki yaptıklarıyla yaşadığı mız dünyayı değiştirmişlerdir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil ve sıfat-fiil bir arada kullanılmıştır? A) I.sk nobielaimia II. C) III. D) IV. isbni dom
39. Altı çizili sözcüklerden hangisi,
sifat görevinde değildir?
A) Gelecek günler için umutluyum.
B) Yakacak odun almaya gitti.
C) Akacak kan damarda durmazmış.
D) Gelirken patatesli gözleme getirecek.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
39. Altı çizili sözcüklerden hangisi, sifat görevinde değildir? A) Gelecek günler için umutluyum. B) Yakacak odun almaya gitti. C) Akacak kan damarda durmazmış. D) Gelirken patatesli gözleme getirecek.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil
cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Eve varınca beni mutlaka arat
B) Eşyalarını alıp okula gitti.
Odevlerini yaparken kimseden yardım
almaz
D) Kitabı alır almaz okumaya başladı
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? A) Eve varınca beni mutlaka arat B) Eşyalarını alıp okula gitti. Odevlerini yaparken kimseden yardım almaz D) Kitabı alır almaz okumaya başladı
5. Fiil kök ve gövdelerine kendine has bazı eklerin getirilmesiyle oluşturulan, kip ve kişi eki almayan ancak fiil an-
lamını koruyan sözcüklere "fiilimsi" denir.
Buna göre,
15iM = Ma-15-mak
sifat=an-asi-meg-ar-dik
Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar,
atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı.
parçasında kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
5. Fiil kök ve gövdelerine kendine has bazı eklerin getirilmesiyle oluşturulan, kip ve kişi eki almayan ancak fiil an- lamını koruyan sözcüklere "fiilimsi" denir. Buna göre, 15iM = Ma-15-mak sifat=an-asi-meg-ar-dik Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. parçasında kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
15. (1) Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdüre-
bilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize silinmemece-
sine yerleştireceğimiz duygu "sevgi"dir. (II) İnsanoğlunun
toplumsal yaşamında, ilişkilerinde "sevgi"nin var olma
gerekliliği bana göre önemli bir kuraldır ya da öyle olma-
lıdır. (III) Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerle-
yemez; kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çev-
resine yabancılaşır. (IV) Çocuğumuzu sevmezsek onu
topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz,
bu böylece sürüp gider.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
AI. cümlede birden fazla zarf-fiil vardır.
B) II. cümlede sifat-fiil yoktur.
III. cümlede fiilimsi yoktur.
D) IV. cümlede zarf-fiil vardır.
VHQ
Ens
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
15. (1) Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdüre- bilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize silinmemece- sine yerleştireceğimiz duygu "sevgi"dir. (II) İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde "sevgi"nin var olma gerekliliği bana göre önemli bir kuraldır ya da öyle olma- lıdır. (III) Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerle- yemez; kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çev- resine yabancılaşır. (IV) Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? AI. cümlede birden fazla zarf-fiil vardır. B) II. cümlede sifat-fiil yoktur. III. cümlede fiilimsi yoktur. D) IV. cümlede zarf-fiil vardır. VHQ Ens
"Bir sonraki sokaktan sağa dön." cümlesinde "dön" sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yük-
lemidir. "Arkama dönünce annemi gördüm." cümlesinde ise "dönünce" sözcüğü fiil anlamını ko-
rumakla birlikte zarf görevinde olduğu için "zarf-fiil'dir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?se
Bence vakit varken yaptığımız yanlışı düzeltelim.
B) Dünyaca ün yapmış antik kent, 1996 yılında Milli Park ilan edilmiştir.
C) Bütün bitkilerin yapısında, renk veren çeşitli pigmentler bulunur.
D) Ankara'daki işlerini bitirip en kısa sürede Rize'ye dönecek.
60
net nimizeder
sm
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
"Bir sonraki sokaktan sağa dön." cümlesinde "dön" sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yük- lemidir. "Arkama dönünce annemi gördüm." cümlesinde ise "dönünce" sözcüğü fiil anlamını ko- rumakla birlikte zarf görevinde olduğu için "zarf-fiil'dir. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?se Bence vakit varken yaptığımız yanlışı düzeltelim. B) Dünyaca ün yapmış antik kent, 1996 yılında Milli Park ilan edilmiştir. C) Bütün bitkilerin yapısında, renk veren çeşitli pigmentler bulunur. D) Ankara'daki işlerini bitirip en kısa sürede Rize'ye dönecek. 60 net nimizeder sm
TÜRKÇE
6. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da
yan yargı vardır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden daha çok yan yargı vardır?
A) Yıllarca dost bildiği insanlar, şimdi ona sırt
çevirmişti.
B) Paylaşmayı bilen insanlar, yardım kuruluş-
larında görev alıyor.
C) Küçükken beni eğlendiren şey, kitapları ka-
rıştırarak onlardan resim bulmaktı.
D) Evin her yanını yapma çiçeklerle donatmak
istedi.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
TÜRKÇE 6. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan yargı vardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden daha çok yan yargı vardır? A) Yıllarca dost bildiği insanlar, şimdi ona sırt çevirmişti. B) Paylaşmayı bilen insanlar, yardım kuruluş- larında görev alıyor. C) Küçükken beni eğlendiren şey, kitapları ka- rıştırarak onlardan resim bulmaktı. D) Evin her yanını yapma çiçeklerle donatmak istedi.
5.
Aşağıdakilerin hangisinde sadece zarf-fiil örnekle-
ri yer almaktadır?
A) Uyurken, sessizce, gelmeden
B) Bilmeksizin, girişken, kırılası
C) Konuşan, okumak, ayrılalı
D) Gülerek, bakınca, geçip
SORU BANKASI
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
5. Aşağıdakilerin hangisinde sadece zarf-fiil örnekle- ri yer almaktadır? A) Uyurken, sessizce, gelmeden B) Bilmeksizin, girişken, kırılası C) Konuşan, okumak, ayrılalı D) Gülerek, bakınca, geçip SORU BANKASI
B
ta
.
B
B
17. "Yazdıklarımı çok beğendi." cümlesinde yük-
lem olan "beğendi" sözcüğü "beğen-" fiilinin
çekimli biçimidir. "Bunu beğenip aldım." cüm-
lesindeki beğenip sözcüğü ise zarf görevinde
olduğu için zarf-fiildir.
B
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde altı çizili sözcük zarf-fiildir?
A) Zaman ilerledikçe şehrin koşturmacasına
da alışıyorsun.
B) Anlattığı efsaneyi daha önce ne okudum
ne-duydum.
Sofrada tadını bilmediğim birçok yemek
vardı.
Donu aramamak için kendimle çok inatlaş-
tim.
18. Cüml
leleri
comi
625
. Anlas
sozo
• Uzu
özne
Aşağıc
bu gö
memis
A) Kit
pe
da
B) Be
gu
e)k
9
D) H
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
B ta . B B 17. "Yazdıklarımı çok beğendi." cümlesinde yük- lem olan "beğendi" sözcüğü "beğen-" fiilinin çekimli biçimidir. "Bunu beğenip aldım." cüm- lesindeki beğenip sözcüğü ise zarf görevinde olduğu için zarf-fiildir. B Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf-fiildir? A) Zaman ilerledikçe şehrin koşturmacasına da alışıyorsun. B) Anlattığı efsaneyi daha önce ne okudum ne-duydum. Sofrada tadını bilmediğim birçok yemek vardı. Donu aramamak için kendimle çok inatlaş- tim. 18. Cüml leleri comi 625 . Anlas sozo • Uzu özne Aşağıc bu gö memis A) Kit pe da B) Be gu e)k 9 D) H
anır
elere
mu patlar
ategonde teknoloji yarışmaları düzenlenmiş ve bu
egoride tekrakop yarışmaları düzenlenmektedir. Bu
333 km ve 20 bin genç yarışmacı başvurmuştur. (Kaç yılda bir yapıldığı)
arihleri arasında dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirildi kekul, ortaokul, lise, üniversite ve
uti yaş gruplarına yönelik düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları,
erçekleştirildi (Yanışmacılarının kimler olduğu)
birçok
0
akangun Onco
5.
sahipler yapan TEKNOFEST, top.
ekoloji alanında daha fazla üreten
edenemektedir (Amaci)
Fiilimsiler isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil ol-
mak üzere üçe ayrılır.
Buna göre,
1. Bir bademin altına yorgun, oturmak biraz
Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı
Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı
Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz
II. İş bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz
Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı
İçimin dört duvar bembeyaz badanalı
Ah, sade nefes almak, göğsüme dolan bu
haz
III. Bir kuş ötecek şimdi... Havada bir durgunluk
Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk.
Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz
şiirinin numaralanmış bölümlerinin hangilerin-
de üç fiilimsi türüne de örnek gösterilebilir?
A) Yalnız II.
BI ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
FENOMEN
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
anır elere mu patlar ategonde teknoloji yarışmaları düzenlenmiş ve bu egoride tekrakop yarışmaları düzenlenmektedir. Bu 333 km ve 20 bin genç yarışmacı başvurmuştur. (Kaç yılda bir yapıldığı) arihleri arasında dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirildi kekul, ortaokul, lise, üniversite ve uti yaş gruplarına yönelik düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, erçekleştirildi (Yanışmacılarının kimler olduğu) birçok 0 akangun Onco 5. sahipler yapan TEKNOFEST, top. ekoloji alanında daha fazla üreten edenemektedir (Amaci) Fiilimsiler isim-fiil, sifat-fiil ve zarf-fiil ol- mak üzere üçe ayrılır. Buna göre, 1. Bir bademin altına yorgun, oturmak biraz Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz II. İş bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı İçimin dört duvar bembeyaz badanalı Ah, sade nefes almak, göğsüme dolan bu haz III. Bir kuş ötecek şimdi... Havada bir durgunluk Mermeriyle konuşan açık kalmış bir musluk. Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz şiirinin numaralanmış bölümlerinin hangilerin- de üç fiilimsi türüne de örnek gösterilebilir? A) Yalnız II. BI ve II. C) II ve III. D) I, II ve III. FENOMEN
3
5. Fiilimsiler, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir.
Örneğin "Yağmurun yağması piknik planı olanları üzdü." cümlesinde "yağma" sözcüğü eylem anlamını korumak
birlikte artık kip eklerinden herhangi biriyle çekimlenemez.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde fiilimsi vardır?
TEST
FİİLİMSİLER
Seher vakti çaldım yârin kapısın
Baktım yârin kapılan sürmeli
Boş bulmadim otağının yapısın
Çikageldi bir gözleri sürmeli
C) Bak şu kaşa bak şu göze
Ciğer kebap oldu köşe
Yakasız gömlekler bize
Felek biçer demedim mi
B) Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı dizildi
Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Bir çift güvercin havalansa
Yanık yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak şey değil
Apansiz geliyor aklıma
AVANTAJ Y
YA
XX AVANTAJ YA
8.
Sonbal
Ağaçla
Hırkala
Sıcakt
Bu cümle
Bütün
Le Cümle
D) Adlar
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
3 5. Fiilimsiler, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir. Örneğin "Yağmurun yağması piknik planı olanları üzdü." cümlesinde "yağma" sözcüğü eylem anlamını korumak birlikte artık kip eklerinden herhangi biriyle çekimlenemez. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde fiilimsi vardır? TEST FİİLİMSİLER Seher vakti çaldım yârin kapısın Baktım yârin kapılan sürmeli Boş bulmadim otağının yapısın Çikageldi bir gözleri sürmeli C) Bak şu kaşa bak şu göze Ciğer kebap oldu köşe Yakasız gömlekler bize Felek biçer demedim mi B) Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı dizildi Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu Eğri kılıç kında paslanmalıdır Bir çift güvercin havalansa Yanık yanık koksa karanfil Değil bu anılacak şey değil Apansiz geliyor aklıma AVANTAJ Y YA XX AVANTAJ YA 8. Sonbal Ağaçla Hırkala Sıcakt Bu cümle Bütün Le Cümle D) Adlar
C
2-6
Gelelim sonuncuya
Ona bağlandığım kadar
Hiçbirine bağlanmadım
Sade kadın değil, insan
Ne kibarlık budalası
Ne malda mülkte gözü var
Eşit olsak, der
Hür olsak, der
İnsanları sevmesini de bilir
Yaşamayı sevdiği kadar
D) 3-6
Bu şiirde bulunmayan fiilimsi türü aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Vardığın yer körse gözünü kapa.
B) Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırı-
lirsin.
C) Kasap, yağı bol olunca gerisini yağlar.
D) Gençken taş taşı ki ihtiyarlıkta aş yemeye imkanın
olsun.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
C 2-6 Gelelim sonuncuya Ona bağlandığım kadar Hiçbirine bağlanmadım Sade kadın değil, insan Ne kibarlık budalası Ne malda mülkte gözü var Eşit olsak, der Hür olsak, der İnsanları sevmesini de bilir Yaşamayı sevdiği kadar D) 3-6 Bu şiirde bulunmayan fiilimsi türü aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Vardığın yer körse gözünü kapa. B) Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırı- lirsin. C) Kasap, yağı bol olunca gerisini yağlar. D) Gençken taş taşı ki ihtiyarlıkta aş yemeye imkanın olsun.
19.
((?)(?) () () ()(?)
D) () (?) (?) () () () (?) () ()
Zarf-fiiller, eklendikleri cümleye zaman ya da
durum anlamı katabilir.
Örnek
Eve gelince ödevlerini
yaptı.
Akşam koşa koşa eve
gitti.
Zaman anlamı
katmıştır.
Durum anlamı
katmıştır.
YAYINLARI
AV
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zarf-fiil, cümleye diğerlerinden farklı bir anlam
katmıştır?
J Yayınları
A) Sabahları gün doğduğunda kapıyı usulca çeker
ve dükkânı açmaya giderdi.
B) Dün akşamdan bu yana yağmur, durmaksızın
yağmaya devam ediyor.
C) Babam, işten eve dönerken kardeşime ve bana
Çikolata almayı unutmazdı.
D) Sınav yaklaştıkça konularımı bitirmiş olmanın
rahatlığıyla daha iyi çalışıyorum.
A
D
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
19. ((?)(?) () () ()(?) D) () (?) (?) () () () (?) () () Zarf-fiiller, eklendikleri cümleye zaman ya da durum anlamı katabilir. Örnek Eve gelince ödevlerini yaptı. Akşam koşa koşa eve gitti. Zaman anlamı katmıştır. Durum anlamı katmıştır. YAYINLARI AV Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil, cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? J Yayınları A) Sabahları gün doğduğunda kapıyı usulca çeker ve dükkânı açmaya giderdi. B) Dün akşamdan bu yana yağmur, durmaksızın yağmaya devam ediyor. C) Babam, işten eve dönerken kardeşime ve bana Çikolata almayı unutmazdı. D) Sınav yaklaştıkça konularımı bitirmiş olmanın rahatlığıyla daha iyi çalışıyorum. A D
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir
fiilimsiye yer verilmemiştir?
A) Saray kapısından içeri alınan adam, hükümdarın
huzuruna getirildi.
B) Bahçemizdeki ağaç, mevsiminde çiçek açar
sonra da meyve verirdi.
C) Biz pencereden bakınca damları görmezdik an-
cak köy meydanını görerek mutlu olurduk.
D) Akşam yağan yağmurda hepimiz ıslanmıştık.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir fiilimsiye yer verilmemiştir? A) Saray kapısından içeri alınan adam, hükümdarın huzuruna getirildi. B) Bahçemizdeki ağaç, mevsiminde çiçek açar sonra da meyve verirdi. C) Biz pencereden bakınca damları görmezdik an- cak köy meydanını görerek mutlu olurduk. D) Akşam yağan yağmurda hepimiz ıslanmıştık.
13. "Tren, hızlıca çocuğun yanından geçti." cümlesin-
Stol de "geçti" sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yük-
oblemidir. "Çocuk, hızlıca geçen treni izledi." cümle-
sinde ise "geçen" sözcüğü fiil anlamını korumakla
birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği
için sifat-fiildir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sifat-fill
kullanılmıştır?
B
A) Küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgisi vardı.
B) Yan yana sıralanmış kasımpatılar tam bir gör-
sel şölendi.
C) Kaygan zeminde herkes tedirgin hareket edi-
yordu.
O
D) Çalışkan ve hevesli öğrencilerle yol almak gu-
rur verici.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
13. "Tren, hızlıca çocuğun yanından geçti." cümlesin- Stol de "geçti" sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yük- oblemidir. "Çocuk, hızlıca geçen treni izledi." cümle- sinde ise "geçen" sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sifat-fiildir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sifat-fill kullanılmıştır? B A) Küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgisi vardı. B) Yan yana sıralanmış kasımpatılar tam bir gör- sel şölendi. C) Kaygan zeminde herkes tedirgin hareket edi- yordu. O D) Çalışkan ve hevesli öğrencilerle yol almak gu- rur verici.
TÜRKÇE
B
Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi büyük bir sorun. Yıllardır başarılı bir biçimde tedavi edile
bilen hastalıklar bile gelecekte tekrar öldürücü hâle gelebilir. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için bakterilerin
savunma mekanizmalarının anlaşılması gerekiyor. Bazı bakteriler etraflarında bir savunma duvan oluşturarak
antibiyotiklerin kendilerine zarar vermesini engelliyor. Eğer bu savunma duvarlan etkisiz hale getirilebilirse
antibiyotiklerin çok daha etkili olması sağlanabilir. Daha önceleri bakterilerin savunma duvarlarını nasıl oluş-
turduğu hakkında çok az şey biliniyordu. Prof. C. Dong öncülüğünde yapılan araştırmalarda, savunma duva-
nini oluşturan yapı taşlanının bakterilerin dış yüzeyine nasıl taşındığı hakkında çok önemli bilgiler elde edildi.
Araştırmacılar yapı taşlanının hücre zarından geçtiği "kapilan" belirledi ve bu kapıların kilitlenmesi durumunda
bakterilerin yok olduğunu gösterdi. Elde edilen bilgiler sayesinde gelecekte bakterilerin antibiyotiklere karşı
savunma duvan oluşturmasını önleyen ilaçlar geliştirilebilir.
3.
Bu parçada bakteriler ile ilgili,
L Zamanla antibiyotiklere karşı direnç geliştirebildiklerine
II Kendi savunma sistemlerini güçlendiklerine
III. Öldürücü hastalıklara neden olabildiklerine
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
I ve III
8. Sınıf Deneme Sınavi - 5
C) II ve III
D) I, II ve III
T
5.
Ortaokul Türkçe
Fiilimsiler
TÜRKÇE B Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi büyük bir sorun. Yıllardır başarılı bir biçimde tedavi edile bilen hastalıklar bile gelecekte tekrar öldürücü hâle gelebilir. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için bakterilerin savunma mekanizmalarının anlaşılması gerekiyor. Bazı bakteriler etraflarında bir savunma duvan oluşturarak antibiyotiklerin kendilerine zarar vermesini engelliyor. Eğer bu savunma duvarlan etkisiz hale getirilebilirse antibiyotiklerin çok daha etkili olması sağlanabilir. Daha önceleri bakterilerin savunma duvarlarını nasıl oluş- turduğu hakkında çok az şey biliniyordu. Prof. C. Dong öncülüğünde yapılan araştırmalarda, savunma duva- nini oluşturan yapı taşlanının bakterilerin dış yüzeyine nasıl taşındığı hakkında çok önemli bilgiler elde edildi. Araştırmacılar yapı taşlanının hücre zarından geçtiği "kapilan" belirledi ve bu kapıların kilitlenmesi durumunda bakterilerin yok olduğunu gösterdi. Elde edilen bilgiler sayesinde gelecekte bakterilerin antibiyotiklere karşı savunma duvan oluşturmasını önleyen ilaçlar geliştirilebilir. 3. Bu parçada bakteriler ile ilgili, L Zamanla antibiyotiklere karşı direnç geliştirebildiklerine II Kendi savunma sistemlerini güçlendiklerine III. Öldürücü hastalıklara neden olabildiklerine bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II I ve III 8. Sınıf Deneme Sınavi - 5 C) II ve III D) I, II ve III T 5.