Soru:

13. I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nda temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesiyle; 1. tarım sektörünü geliştirmek, II.

13. I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nda temel tüketim
mallarının üretimine ağırlık verilmesiyle;
1. tarım sektörünü geliştirmek,
II. dışa bağımlılığı azaltmak,
III. ithalatı artırmak
durumlarından hangileri amaçlanmıştır?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız!
D) I ve II
E) I, II ve III

13. I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nda temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesiyle; 1. tarım sektörünü geliştirmek, II. dışa bağımlılığı azaltmak, III. ithalatı artırmak durumlarından hangileri amaçlanmıştır? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız! D) I ve II E) I, II ve III