Soru:

13. Kan akış hizi II III Damarlar Yukarıdaki grafikte I, II ve III. ile ifade ediler damarlarda kan akış hızları verilmiştir. Bu

13.
Kan akış hizi
II
III Damarlar
Yukarıdaki grafikte I, II ve III. ile ifade ediler
damarlarda kan akış hızları verilmiştir.
Buna göre bu damarlar ile ilgili,
A. I, atardamardır.
1. II, vücutta geniş bir yüzey oluşturur.
*. III, vücuttaki kani kalbe taşır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) vet
ve*
D) A ve

13. Kan akış hizi II III Damarlar Yukarıdaki grafikte I, II ve III. ile ifade ediler damarlarda kan akış hızları verilmiştir. Buna göre bu damarlar ile ilgili, A. I, atardamardır. 1. II, vücutta geniş bir yüzey oluşturur. *. III, vücuttaki kani kalbe taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) vet ve* D) A ve