Soru:

13- Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bireylerin, hak ihlali durumunda haklarının korunması için yaptık

13- Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Bireylerin, hak ihlali durumunda haklarının
korunması için yaptıkları başvuru yolu olarak
nitelendirilebilir.
B) Cumhuriyet savcısı suçluyu yargılayıp cezasını
verir.
C) Şikâyetin olabilmesi için mutlaka bir suç
durumunun var olması gerekir.
D) Suç işlendiğinde bireyler polis, jandarma ya da
Cumhuriyet savcısına başvuruda bulunurlar.

13- Şikayetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bireylerin, hak ihlali durumunda haklarının korunması için yaptıkları başvuru yolu olarak nitelendirilebilir. B) Cumhuriyet savcısı suçluyu yargılayıp cezasını verir. C) Şikâyetin olabilmesi için mutlaka bir suç durumunun var olması gerekir. D) Suç işlendiğinde bireyler polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcısına başvuruda bulunurlar.