Soru:

13. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan eklerdir. 14. ( Aşağıdakilerin hangisinde altı ç

13. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam ka-
zanmasını sağlayan eklerdir.
14. (
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı
"-im / -im" eki sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?
ic
A) Türkiye'de 90'lı yıllarda nüfus sayımı evlere gelen gö-
revlilerce yapılırdı.
B) Dün akşamdan beri karnım durmaksızın ağrıyordu.
C) Topraktan verim almanın çarelerini arayan çiftçiler bu
seneki hasattan memnun değildi.
D) Bir hikâye; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluş-
maktadır.
6

13. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan eklerdir. 14. ( Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı "-im / -im" eki sözcüğün anlamını değiştirmemiştir? ic A) Türkiye'de 90'lı yıllarda nüfus sayımı evlere gelen gö- revlilerce yapılırdı. B) Dün akşamdan beri karnım durmaksızın ağrıyordu. C) Topraktan verim almanın çarelerini arayan çiftçiler bu seneki hasattan memnun değildi. D) Bir hikâye; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluş- maktadır. 6