Soru:

14. Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A Demir Perde konuş

14. Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri
ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?
A Demir Perde konuşması - Winston Churchill
B) Moskova Telgrafları - George Kennan
C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze
D) Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası -
Nikita Kruşçev
E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung

14. Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A Demir Perde konuşması - Winston Churchill B) Moskova Telgrafları - George Kennan C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze D) Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası - Nikita Kruşçev E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung