Soru:

14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup. diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl- ma

14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup.
diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl-
masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen
olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup
olmadığını; mümkünse

14. Din felsefesi, Tanrı'nın bir taraftan ezeli, zaman disi olup. diğer taraftan da zamansal, yaratılmış düzenle ilişkide bl- masının mümkün olup olmadığını veya hem değişmeyen olup hem de tek tek insanlarla ilgilenmesinin mümkün olup olmadığını; mümkünse bunun nasıl mümkün olduğunu kavramaya çalışır. Bu parçaya dayanarak, din felsefesi ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Geçerli , makul bir inancın benimsenmesi için gerekli kanıtları sunan bir disiplindir. B) Dini inanein neyi içermesi gerektiğini belirleyen bir uğ- raştır. C) Dinsel inançta var olanı anlamaya yönelik bir araştir- madır. b) insanda sağlam bir Tanrı inancinin oluşması yönünde araştırmalar yapar. E) Dini inancın pratikte tasil ifade edileceğini keşfetmek için dini alanı araştırır .

Soru Çözümünü Göster