Soru:

14. Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya iht

14. Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar,
nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas
ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik
edilir." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler-
den hangisi tanımlanmıştır?
Laiklik B) Halkçılık C) Devletçilik
D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik

14. Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir." demiştir. Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler- den hangisi tanımlanmıştır? Laiklik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik