%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük Soruları

11. Atatürk Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmeler
den hangisinin cumhuriyet rejiminin yerleştirilme
sine veya korunmasına yönelik olduğu savunula-
maz?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması
C) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması
D) Takririsükun Kanunu'nun çıkarılması
E) Belli bir süre tek parti yönetimininin sürdürülmesi
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
11. Atatürk Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmeler den hangisinin cumhuriyet rejiminin yerleştirilme sine veya korunmasına yönelik olduğu savunula- maz? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe konulması C) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması D) Takririsükun Kanunu'nun çıkarılması E) Belli bir süre tek parti yönetimininin sürdürülmesi
2 Atatürk hakkında anlatılanlar, içi boş hamasetin göl-
gesinde kalan işe yaramaz bilgi kırıntılarıdır. Örneğin
Atatürk'ün karga kovaladığını bilirdik ama 5000'e yakın
kitap okuduğunu bilmezdik. Laikliği az çok bilirdik ama
Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunanlarca yıkılan,
ahır yapılan yüzlerce camiyi tamir ettirdiğini bilmezdik.
İçki içtiğini duyardık da Kur'an'ın ilk gerçek tefsir ve ter-
cümesini yaptırmak için verdiği mücadeleyi hiç duyma-
mıştık. Devrimleri tarih sırasına göre ezberlerdik ama
o devrimlerin ardındaki tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel
hatta dinsel gerçeklerden haberimiz yoktu. Harf Devri-
mi'ni bilirdik de Latin harfleri diye kabul ettiğimiz o harf-
lerin aslında Kök Türk-Etrüks olduğunu bilmezdik.
Bu ifadelere göre Atatürkçü düşüncenin;
I. akademik temellere dayanma,
II. içeriğin başlıklardan ziyade derinlik taşıma, -
III. ideolojik düşüncenin dışında tutup gerçeğe ulaşma
özelliklerinden hangilerini taşıması bir zorunluluk-
tur?
A) Yalnız I
D) II ve Ill
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve Ill
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2 Atatürk hakkında anlatılanlar, içi boş hamasetin göl- gesinde kalan işe yaramaz bilgi kırıntılarıdır. Örneğin Atatürk'ün karga kovaladığını bilirdik ama 5000'e yakın kitap okuduğunu bilmezdik. Laikliği az çok bilirdik ama Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunanlarca yıkılan, ahır yapılan yüzlerce camiyi tamir ettirdiğini bilmezdik. İçki içtiğini duyardık da Kur'an'ın ilk gerçek tefsir ve ter- cümesini yaptırmak için verdiği mücadeleyi hiç duyma- mıştık. Devrimleri tarih sırasına göre ezberlerdik ama o devrimlerin ardındaki tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel hatta dinsel gerçeklerden haberimiz yoktu. Harf Devri- mi'ni bilirdik de Latin harfleri diye kabul ettiğimiz o harf- lerin aslında Kök Türk-Etrüks olduğunu bilmezdik. Bu ifadelere göre Atatürkçü düşüncenin; I. akademik temellere dayanma, II. içeriğin başlıklardan ziyade derinlik taşıma, - III. ideolojik düşüncenin dışında tutup gerçeğe ulaşma özelliklerinden hangilerini taşıması bir zorunluluk- tur? A) Yalnız I D) II ve Ill B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve Ill
5.
Milli Mücadele'de kazanılan başarının ardından
Atatürk'ün, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırma
toplumu çağdaş düzeye eriştirmek için benimsediği
ilkedir. Bu ilke çağdaşlaşmayı sağlayan güç olduğu g
yapılan devrimleri de durağan olmaktan çıkarmıştır.
Paragrafta tanımı verilen ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A Laiklik
B) Halkçılık
C)
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık
Cumhuriyetçilik
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
5. Milli Mücadele'de kazanılan başarının ardından Atatürk'ün, Türk toplumuna bir dinamizm kazandırma toplumu çağdaş düzeye eriştirmek için benimsediği ilkedir. Bu ilke çağdaşlaşmayı sağlayan güç olduğu g yapılan devrimleri de durağan olmaktan çıkarmıştır. Paragrafta tanımı verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? A Laiklik B) Halkçılık C) D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik
8D 2Y
ÖDEV TESTİ
3. _"Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görü-
şe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni
dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuri-
yetini sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendir-
mek ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek."
Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) Milliyetçilik - Laiklik
B) Laiklik - Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik İnkılapçilik
D) Halkçılık - Laiklik
E) Devletçilik- Cumhuriyetçilik
Laiklik ilkesi doğrultusunda görülen gelişmelerden bazıları s
lardır:
1. Saltanatın kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
8D 2Y ÖDEV TESTİ 3. _"Görülüyor ki her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görü- şe dayanarak yararlanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye Cumhuri- yetini sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha çok güçlendir- mek ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek." Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? A) Milliyetçilik - Laiklik B) Laiklik - Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik İnkılapçilik D) Halkçılık - Laiklik E) Devletçilik- Cumhuriyetçilik Laiklik ilkesi doğrultusunda görülen gelişmelerden bazıları s lardır: 1. Saltanatın kaldırılması II. Medreselerin kapatılması
2. 1920 yılında meclis kürsüsünde Mustafa Kemal "Efendiler!
Dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bil-
diğiniz üzere Gediz'de yenildik." ifadesini kullanmıştır.
Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki gelişmelerden
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesiyle
B) Düzenli ordunun kurulmasıyla
C) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun uygulanmasıyla
D) Lozan Antlaşması'nın onaylanmasıyla
E) Sovyet Rusya'dan askeri yardımın alınmasıyla
10 3
m
S
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2. 1920 yılında meclis kürsüsünde Mustafa Kemal "Efendiler! Dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bil- diğiniz üzere Gediz'de yenildik." ifadesini kullanmıştır. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesiyle B) Düzenli ordunun kurulmasıyla C) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun uygulanmasıyla D) Lozan Antlaşması'nın onaylanmasıyla E) Sovyet Rusya'dan askeri yardımın alınmasıyla 10 3 m S
VAY ITT
4. Misakımilli Kararlarının açıklanmasından sonra
İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un işgal edil
mesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması Mustafa
Kemal'in aşağıdaki hangi özelliğini ortaya koy-
muştur?
A) İleri görüşlülüğünü
B) Barışseverliğini
C) insan sevgisini
D) Yeşkilatçılığını
E) Savaşçılığını
<
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
VAY ITT 4. Misakımilli Kararlarının açıklanmasından sonra İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un işgal edil mesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özelliğini ortaya koy- muştur? A) İleri görüşlülüğünü B) Barışseverliğini C) insan sevgisini D) Yeşkilatçılığını E) Savaşçılığını <
22
12. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şümullü
(kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu
aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça
daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bula-
caktır."
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakiler-
den hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
A) Tarih yazıcılığının
B) Tarihin nesnelliğinin
C) Tarihi kişiliklerin
D) Tarih öğrenmenin
E) Eskiçağ medeniyetlerinin ev
plode
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
22 12. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bula- caktır." Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakiler- den hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir? A) Tarih yazıcılığının B) Tarihin nesnelliğinin C) Tarihi kişiliklerin D) Tarih öğrenmenin E) Eskiçağ medeniyetlerinin ev plode
» DENEME 1
5. Atatürk'ün; "Türk milletinin istidadı ve kati kararı mede-
niyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir." sözü
aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılabilir?
A) İnkılapçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık
7.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
» DENEME 1 5. Atatürk'ün; "Türk milletinin istidadı ve kati kararı mede- niyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir." sözü aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılabilir? A) İnkılapçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık 7.
11. Aşağıdakilerden hangisi Misakımili kararlarından
biri değildir?
A) Türklerin yaşadığı yerler hiçbir şekilde parçalanamaz.
B Ulus egemenliğine bağlı yönetim oluşturulacaktır.
C) Kars, Ardahan, Batum ve Arap topraklarında halk
oylaması yapılacaktır.
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Hiçbir şekilde kapitülasyonlar kabul edilmeyecektir.
E) Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman
Türk halkına tanınan haklar kadar olacaktır.
12. Misaki
Misakımilli 1₁
1
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
11. Aşağıdakilerden hangisi Misakımili kararlarından biri değildir? A) Türklerin yaşadığı yerler hiçbir şekilde parçalanamaz. B Ulus egemenliğine bağlı yönetim oluşturulacaktır. C) Kars, Ardahan, Batum ve Arap topraklarında halk oylaması yapılacaktır. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Hiçbir şekilde kapitülasyonlar kabul edilmeyecektir. E) Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman Türk halkına tanınan haklar kadar olacaktır. 12. Misaki Misakımilli 1₁ 1
Anka-
idir?
Mode
12. Atatürk Dönemi'nde dış politikada ortaya çıkan
aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde
Milletler Cemiyeti görüş bildirmemiştir?
all
Nüfus Mübadelesi
C) Hatay
PEOP TO
E) Borçlar
B) Boğazlar
D) Musul
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Anka- idir? Mode 12. Atatürk Dönemi'nde dış politikada ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde Milletler Cemiyeti görüş bildirmemiştir? all Nüfus Mübadelesi C) Hatay PEOP TO E) Borçlar B) Boğazlar D) Musul
2.
"Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan öz-
gürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önem-
lileridir."
Yeni Türk Devleti'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden
hangisi Atatürk'ün bu sözleri ile ilişkilendirilemez?
A) Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
C) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
D) "Devletin dini İslamdır." ibaresinin Anayasa'dan çıkarılması
E) "Dedelik, şeyhlik, seyitlik, dervişlik" gibi unvanların kaldı-
rılması
4
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
2. "Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan öz- gürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önem- lileridir." Yeni Türk Devleti'nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Atatürk'ün bu sözleri ile ilişkilendirilemez? A) Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması C) Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi D) "Devletin dini İslamdır." ibaresinin Anayasa'dan çıkarılması E) "Dedelik, şeyhlik, seyitlik, dervişlik" gibi unvanların kaldı- rılması 4
11 Atatürk'ün "Türk evladı, ecdadını tanıdıkça
daha büyük işler yapmak için kendinde kuwet
bulacaktır." sözü ile,
1. tarih araştırmalarına hız verilmesi,
II. tarihçiler arasında rekabetin artması,
III. millet kavramının güçlendirilmesi
durumlarından hangilerinin önemini
vurgulamış olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve ll
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
11 Atatürk'ün "Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuwet bulacaktır." sözü ile, 1. tarih araştırmalarına hız verilmesi, II. tarihçiler arasında rekabetin artması, III. millet kavramının güçlendirilmesi durumlarından hangilerinin önemini vurgulamış olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve ll B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III
E) Romanya
hangisi
2. Aşağıdakilerden
Mustafa Kemal Atatürk ile
ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Doğduğu şehir o dönemde
Yunanistan sınırları içinde
yer alıyordu.
+B) Babası Ali Rıza Bey belli bir
süre ticaretle uğraşmıştır.
C) Üçü kız, ikisi erkek olmak
üzere beş kardeşi olmuştur.
D) Latife Hanım ile ilk ve tek
evliliğini yapmıştır.
Sabiha Gökçen ve Ülkü
Adatepe gibi pek çok kişiyi
evlatlık edinmiştir.
+E)
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
E) Romanya hangisi 2. Aşağıdakilerden Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Doğduğu şehir o dönemde Yunanistan sınırları içinde yer alıyordu. +B) Babası Ali Rıza Bey belli bir süre ticaretle uğraşmıştır. C) Üçü kız, ikisi erkek olmak üzere beş kardeşi olmuştur. D) Latife Hanım ile ilk ve tek evliliğini yapmıştır. Sabiha Gökçen ve Ülkü Adatepe gibi pek çok kişiyi evlatlık edinmiştir. +E)
9.
SOSYAL BİLGİLER
Kunduz
"Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmiştir. Ulusa karşı olan gö
revlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği
kararlarla karşılaşırlar. Ulus tarafından ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde
ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidir."
Atatürk'ün yukarıdaki sözü dikkate alındığında,
1. İktidara gelenler halkın istekleri doğrultusunda hareket etmelidir.
II. Görevlerini iyi yapmayan yöneticiler için halk kararlar alabilir.
III. Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
M.Kemal Atatürk
D) I, II ve III
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
9. SOSYAL BİLGİLER Kunduz "Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmiştir. Ulusa karşı olan gö revlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararlarla karşılaşırlar. Ulus tarafından ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidir." Atatürk'ün yukarıdaki sözü dikkate alındığında, 1. İktidara gelenler halkın istekleri doğrultusunda hareket etmelidir. II. Görevlerini iyi yapmayan yöneticiler için halk kararlar alabilir. III. Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III M.Kemal Atatürk D) I, II ve III
1. halkçılık,
II. milliyetçilik,
III. inkılapçılık
KPSS TARIH
SON KONTROL SORU BANKASI
21. Atatürk; "Türk milletinin son yıllarda gösterdiği
harikaları, yaptığı siyasal ve toplumsal dev-
rimlerin gerçek sahibi kendisidir, milletimizdeki
bu yetenek ve gelişme var olmasa idi devrimi
yaratmaya hiçbir güç ve kudret yeterli gelmez-
di." sözü ile
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
1.
ilkelerinden hangilerinin önemini ifade et-
miştir?
E) II ve III
N
A) Kis
KY
Cr
MASS O T
SON KONTR
Aş
igar
nijma
C) Yalnız III
24. Aşac
dag
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
1. halkçılık, II. milliyetçilik, III. inkılapçılık KPSS TARIH SON KONTROL SORU BANKASI 21. Atatürk; "Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaları, yaptığı siyasal ve toplumsal dev- rimlerin gerçek sahibi kendisidir, milletimizdeki bu yetenek ve gelişme var olmasa idi devrimi yaratmaya hiçbir güç ve kudret yeterli gelmez- di." sözü ile A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 1. ilkelerinden hangilerinin önemini ifade et- miştir? E) II ve III N A) Kis KY Cr MASS O T SON KONTR Aş igar nijma C) Yalnız III 24. Aşac dag
eme
Deneme -1- Soruları
20. Atatürk ilkeleri ile ilgili verilen aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi doğru değildir?
A) Milli mücadele döneminde ilk uygulanan ilke
milliyetçidir.
B) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması
hem Cumhuriyetçilik hem halkçılığı kapsar
C) Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu
halkçılıktır.
D) Laiklikle birlikte tüm ilkeler 1937 de Anayasa'ya
girmiştir.
E) Batidan etkilenmeyen tek ilke milliyetçiliktir.
Tarih
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
eme Deneme -1- Soruları 20. Atatürk ilkeleri ile ilgili verilen aşağıdaki yo- rumlardan hangisi doğru değildir? A) Milli mücadele döneminde ilk uygulanan ilke milliyetçidir. B) Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması hem Cumhuriyetçilik hem halkçılığı kapsar C) Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu halkçılıktır. D) Laiklikle birlikte tüm ilkeler 1937 de Anayasa'ya girmiştir. E) Batidan etkilenmeyen tek ilke milliyetçiliktir.