Soru:

14. Tanzimat Döneminde Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemelerin kurulması, ayrıca konsolosluk ve azınlık mahkemelerini

14. Tanzimat Döneminde Avrupa hukuk kurallarına
göre işleyen mahkemelerin kurulması, ayrıca
konsolosluk ve azınlık mahkemelerinin etkinliği-
ni artırması,
1. hukuk birliği,
II. kanun üstünlüğü
III. dini hoşgörü
durumlarından hangilerini engellediği savunula-
bilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
D) I ve III

14. Tanzimat Döneminde Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemelerin kurulması, ayrıca konsolosluk ve azınlık mahkemelerinin etkinliği- ni artırması, 1. hukuk birliği, II. kanun üstünlüğü III. dini hoşgörü durumlarından hangilerini engellediği savunula- bilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III D) I ve III