Soru:

15. AgNO, bileşiğinin kimyasal adi gümüş nitrat, HgNO3 bileşiğinin kimyasal adı ise civa(l) nitrattır. Ag ve Hg metalleri gecis

15. AgNO, bileşiğinin kimyasal adi gümüş nitrat,
HgNO3 bileşiğinin kimyasal adı ise civa(l) nitrattır.
Ag ve Hg metalleri gecis elementidir.
Buna göre AgNO, bileşiği adlandırılırken roma ra-
kamının kullanılmama nedenini aşağıdakilerden
hangisi en iyi açıklar?
A) Periyodik sistemde B bloğunda yer alır.
Bileşiklerinde sadece 1+ yükseltgenme basamağına
sahiptir.
Soy metaldir.
D) Elektron dizilimi d orbitali ile sonlanır.
Metalik bağı çok sağlamdır.

15. AgNO, bileşiğinin kimyasal adi gümüş nitrat, HgNO3 bileşiğinin kimyasal adı ise civa(l) nitrattır. Ag ve Hg metalleri gecis elementidir. Buna göre AgNO, bileşiği adlandırılırken roma ra- kamının kullanılmama nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Periyodik sistemde B bloğunda yer alır. Bileşiklerinde sadece 1+ yükseltgenme basamağına sahiptir. Soy metaldir. D) Elektron dizilimi d orbitali ile sonlanır. Metalik bağı çok sağlamdır.