Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Sistem Soruları

diği ener-
en yakın
, L. M. N
1. Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar.
opos
2. Isı ve elektrik akımını iyi iletirler.
16
3. Çoğu tel ve levha haline getirilir, dövülerek şekil verilir.
Kendi atomları arasında metalik bag yaparlar.
5. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz alaşım oluştururlar.
6. Oda sıcaklığında katı haldedirler (Hg hariç)
Doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar.
8. Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar.
9. Bileşiklerinde daima pozitif değerlik alırlar.
Omotaller ile ivonik bağlı bileşik oluştururlar.
10
M
Kimya
Periyodik Sistem
diği ener- en yakın , L. M. N 1. Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. opos 2. Isı ve elektrik akımını iyi iletirler. 16 3. Çoğu tel ve levha haline getirilir, dövülerek şekil verilir. Kendi atomları arasında metalik bag yaparlar. 5. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz alaşım oluştururlar. 6. Oda sıcaklığında katı haldedirler (Hg hariç) Doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar. 8. Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. 9. Bileşiklerinde daima pozitif değerlik alırlar. Omotaller ile ivonik bağlı bileşik oluştururlar. 10 M
381uh Yok
run
KOVALENT BAĞLAR. 2
1.
C
Bağ yapan iki atom için,
I. Elektronegatiflik farkı çok küçükse bağ iyoniktir.
II. Elektronegatiflik farkı çok büyükse bağ kovalenttir.
III. Elektronegatiflik farkı sıfır ise molekül apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
4.
5.
Aşağıdaki
ron çifti bu
A) LiF
Lewis sem
1. Kimyas
II. Polar E
III. Molek
denge
Kimya
Periyodik Sistem
381uh Yok run KOVALENT BAĞLAR. 2 1. C Bağ yapan iki atom için, I. Elektronegatiflik farkı çok küçükse bağ iyoniktir. II. Elektronegatiflik farkı çok büyükse bağ kovalenttir. III. Elektronegatiflik farkı sıfır ise molekül apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 4. 5. Aşağıdaki ron çifti bu A) LiF Lewis sem 1. Kimyas II. Polar E III. Molek denge
nnin
11. Aşağıdaki tabloda periyodik sistemdeki X, Y ve Z özelliklerinin
tanımı verilmiştir.
Özellik
X
Y
Z
Tanım
Gaz halindeki nötr bir atomdan 1 elektron
koparmak için gerekli olan enerjidir.
Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron
alması sırasındaki ısı değişimidir.
Kovalent bağ oluşumunda atomların bağ
elektronlarını çekme isteğidir.
Buna göre periyodik sistem ile ilgili,
ì. X özelliği, soldan sağa doğru genellikle artar.
H. Y özelliği en büyük olan element, F atomudur.
III. Ayni periyotta Z özelliği en büyük olan grup 7A'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve Il
D) II ve III
E) I, II ve III
1021, 0
C) I ve lil
her
Kimya
Periyodik Sistem
nnin 11. Aşağıdaki tabloda periyodik sistemdeki X, Y ve Z özelliklerinin tanımı verilmiştir. Özellik X Y Z Tanım Gaz halindeki nötr bir atomdan 1 elektron koparmak için gerekli olan enerjidir. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasındaki ısı değişimidir. Kovalent bağ oluşumunda atomların bağ elektronlarını çekme isteğidir. Buna göre periyodik sistem ile ilgili, ì. X özelliği, soldan sağa doğru genellikle artar. H. Y özelliği en büyük olan element, F atomudur. III. Ayni periyotta Z özelliği en büyük olan grup 7A'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve Il D) II ve III E) I, II ve III 1021, 0 C) I ve lil her
aplarda asetik asit-yemek
maktadir Ancak kaplarda
irten etiketlerde X, Y ve Z
Iduğunu belirlemek için
Y'dir.
en fazla olan X'dir.
nştinlirsa nötralleşme
ağıdakilerden hangi-
Z
KİMYA TESTİ
Yemek sodası
Sönmemiş
kireç
Sönmemiş
kireç
Asetik asit
Asetik
asit
st)
7
R
1
L
6
i
B
S
M
1
Son katmandaki
elektron sayıs
DENEME-7
2. Grafikte X, Y, Z ve T element atomlarının katman sayılan
ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir,
2
BİLGİ SARMAL
3
4
Katman
sayısı
Buna göre, bu element atomları ile ilgili aşağıdaki ifa
delerden hangisi yanlıştır?
AL Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir.
B) Y'nin atom yarıçapı Z'nin atom yançapından daha
küçüktür.
C) Y ile Z arasında kovalent bağ, Y ile T arasında iyonik
bağ oluşur.
D) Zile T arasında oluşan kararlı bileşikteki iyonların elekt-
ron dizilişi aynı soy gazın elektron dizilişine benzer.
E X'in elektron ilgisi T'nin elektron ilgisinden daha fazla-
dır.
TYT/KIMYA
3. Roskilde
ekildeki karel
cemberlerin iç
oluşmuştur.
Buna göre,
A) 1. bileşiği
B) II. bileşig
C) III. bileşi
D) IV. bileş
E) V. bileşi
Kimya
Periyodik Sistem
aplarda asetik asit-yemek maktadir Ancak kaplarda irten etiketlerde X, Y ve Z Iduğunu belirlemek için Y'dir. en fazla olan X'dir. nştinlirsa nötralleşme ağıdakilerden hangi- Z KİMYA TESTİ Yemek sodası Sönmemiş kireç Sönmemiş kireç Asetik asit Asetik asit st) 7 R 1 L 6 i B S M 1 Son katmandaki elektron sayıs DENEME-7 2. Grafikte X, Y, Z ve T element atomlarının katman sayılan ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir, 2 BİLGİ SARMAL 3 4 Katman sayısı Buna göre, bu element atomları ile ilgili aşağıdaki ifa delerden hangisi yanlıştır? AL Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. B) Y'nin atom yarıçapı Z'nin atom yançapından daha küçüktür. C) Y ile Z arasında kovalent bağ, Y ile T arasında iyonik bağ oluşur. D) Zile T arasında oluşan kararlı bileşikteki iyonların elekt- ron dizilişi aynı soy gazın elektron dizilişine benzer. E X'in elektron ilgisi T'nin elektron ilgisinden daha fazla- dır. TYT/KIMYA 3. Roskilde ekildeki karel cemberlerin iç oluşmuştur. Buna göre, A) 1. bileşiği B) II. bileşig C) III. bileşi D) IV. bileş E) V. bileşi
-Bisst nat enne polone
gabbiso nin
9. X, Y, Z elementleriyle ilgili verilen bazı bilgiler
şöyledir: üyüd
700
X in katman elektron dizilimi,
dir.
2e8e7e
)))
2883
. Y nin atom numarası Z ninkinden 3, X inkinden
4 fazladır.
Z
12.18
Tok d
Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Y bir soygazdır.
B) Z nin atom numarası 21 dir.
C) X bir halojendir.
D) X ile Y benzer kimyasal özellik gösterir.
E) Y ile Z periyodik sistemde aynı yatay sırada yer
alır.
(0
q
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
Kimya
Periyodik Sistem
-Bisst nat enne polone gabbiso nin 9. X, Y, Z elementleriyle ilgili verilen bazı bilgiler şöyledir: üyüd 700 X in katman elektron dizilimi, dir. 2e8e7e ))) 2883 . Y nin atom numarası Z ninkinden 3, X inkinden 4 fazladır. Z 12.18 Tok d Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Y bir soygazdır. B) Z nin atom numarası 21 dir. C) X bir halojendir. D) X ile Y benzer kimyasal özellik gösterir. E) Y ile Z periyodik sistemde aynı yatay sırada yer alır. (0 q bry bry bry bry bry bry bry bry
9.
Mg şeklindedir.
E)
Birir elektron başına düşen çekim kuvvetleri Mg2+ > Ne > F
şeklindedir.
12 Mg
+2
12 19
H
10 Ne
19
10 F
9 10
TYT/Dönem Başı Deneme (A Serisi)
3
Yukarıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir.
Bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Metalik aktifliği en büyük olan Y'dir.
B) Değerlik elektron sayısı en büyük olan K'dir.
C) X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir.
D) T'nin elektronegatifliği Z'den büyüktür.
E) Tamamı başgrup elementidir
1 =
B) 2=
C) 3=
D) 4 =
E) 5
11. Aş
ha
by
A
29
E
Kimya
Periyodik Sistem
9. Mg şeklindedir. E) Birir elektron başına düşen çekim kuvvetleri Mg2+ > Ne > F şeklindedir. 12 Mg +2 12 19 H 10 Ne 19 10 F 9 10 TYT/Dönem Başı Deneme (A Serisi) 3 Yukarıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir. Bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Metalik aktifliği en büyük olan Y'dir. B) Değerlik elektron sayısı en büyük olan K'dir. C) X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. D) T'nin elektronegatifliği Z'den büyüktür. E) Tamamı başgrup elementidir 1 = B) 2= C) 3= D) 4 = E) 5 11. Aş ha by A 29 E
tanm
yayınlar
1. Toprak alkali metal olduğu bilinen X ve Y elementlerinden
X'in atom çapı daha büyüktür.
A
Buna göre X/elementinin,
1. Elektron verme isteği
II. Erime noktası
III. Sertlik değeri
IV. Metalik bağ kuvveti
A) Yalnız I
Adı ve Soyadı:
Sınıfı
Numarası
D) I, II ve III
6
niceliklerinden hangileri Y elementinden daha
büyüktür?
>x<
B) Yalnız IV
X
M
C II ve III
DE
EX I, II, III ve IV
Kimya
Periyodik Sistem
tanm yayınlar 1. Toprak alkali metal olduğu bilinen X ve Y elementlerinden X'in atom çapı daha büyüktür. A Buna göre X/elementinin, 1. Elektron verme isteği II. Erime noktası III. Sertlik değeri IV. Metalik bağ kuvveti A) Yalnız I Adı ve Soyadı: Sınıfı Numarası D) I, II ve III 6 niceliklerinden hangileri Y elementinden daha büyüktür? >x< B) Yalnız IV X M C II ve III DE EX I, II, III ve IV
B
9.
1A
Na
2A
Be
birey
KURUMLARI
3A 4A 5A 6A 7A
C
8A
He
CI
Şekildeki periyodik sistemde yerleri verilen element-
ler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Na elementinin metalik özelliği Be elementininkin-
den büyüktür.
B) Atom çapı en büyük olan element proton sayısı en
büyük olandır.
C) He elementinin son katmanında iki elektron vardır.
CI elementinin elektron ilgisi C elementininkinden
büyüktür.
E) İyonlaşma enerjisi en büyük olan, proton sayısı en
küçük olandır.
11. Tabl
tir.
Öz
ka
eğ
Kimya
Periyodik Sistem
B 9. 1A Na 2A Be birey KURUMLARI 3A 4A 5A 6A 7A C 8A He CI Şekildeki periyodik sistemde yerleri verilen element- ler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Na elementinin metalik özelliği Be elementininkin- den büyüktür. B) Atom çapı en büyük olan element proton sayısı en büyük olandır. C) He elementinin son katmanında iki elektron vardır. CI elementinin elektron ilgisi C elementininkinden büyüktür. E) İyonlaşma enerjisi en büyük olan, proton sayısı en küçük olandır. 11. Tabl tir. Öz ka eğ
3.
1-B
12Mg, 15P ve 17Cl elementleriyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A) Mg metal, P ve Cl ametaldir.
B) 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan Mg dir.
C) Atom yarıçapı en büyük olan Cl dir.
D) P nin elektronegatifliği Cl nin elektronegatifliğinden
büyüktür.
E) Elektron verme eğilimi en büyük olan P dir.
2-C
3-A
I
I
Kimya
Periyodik Sistem
3. 1-B 12Mg, 15P ve 17Cl elementleriyle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi doğrudur? A) Mg metal, P ve Cl ametaldir. B) 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan Mg dir. C) Atom yarıçapı en büyük olan Cl dir. D) P nin elektronegatifliği Cl nin elektronegatifliğinden büyüktür. E) Elektron verme eğilimi en büyük olan P dir. 2-C 3-A I I
13.
• X, bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabilen
element,
• Y, oda koşullarında katı halde bulunan ve elektriği ileten
bir element,
• Z, doğada gaz halde bulunan atomik element
Buna göre, özellikleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Xelementi B grubu elementidir.
BYY elementi ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur.
Z elementi atomunun son yörüngesinde 8 elektron
bulunur.
D) X elementi oda koşullarında katı halde bulunur.
EY Y element atomunun periyot numarası birden büyüktür.
Kimya
Periyodik Sistem
13. • X, bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabilen element, • Y, oda koşullarında katı halde bulunan ve elektriği ileten bir element, • Z, doğada gaz halde bulunan atomik element Buna göre, özellikleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Xelementi B grubu elementidir. BYY elementi ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Z elementi atomunun son yörüngesinde 8 elektron bulunur. D) X elementi oda koşullarında katı halde bulunur. EY Y element atomunun periyot numarası birden büyüktür.
A
16. İyonlaşma enerjisi
A
Atom numarası
Aynı periyotta bulunan ve baş grupta oldukları bilinen X,
Y, Z ve T elementlerine ait iyonlaşma enerjisi - atom nu-
marası grafiği verilmiştir.
Buna göre,
A) Yalnız I
T
I. T elementinin elektronegatiflik değeri en büyüktür.
II. Atom çapı en büyük olan X elementidir.
III. Y elementinin elektron ilgisi Z elementinkinden bű-
yüktür.
D) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur? (Grafikteki her nokta
bir elementi temsil etmektedir.)
A
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
A 16. İyonlaşma enerjisi A Atom numarası Aynı periyotta bulunan ve baş grupta oldukları bilinen X, Y, Z ve T elementlerine ait iyonlaşma enerjisi - atom nu- marası grafiği verilmiştir. Buna göre, A) Yalnız I T I. T elementinin elektronegatiflik değeri en büyüktür. II. Atom çapı en büyük olan X elementidir. III. Y elementinin elektron ilgisi Z elementinkinden bű- yüktür. D) I ve II yargılarından hangileri doğrudur? (Grafikteki her nokta bir elementi temsil etmektedir.) A B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
LİMLERİ
Ayodik cetvelin aynı periyodunda bulunan X, Y,
T atomlarından X alkali metal, Y toprak metali,
z geçiş metali, T ise halojendir.
ve
Buna göre X, Y, Z ve T'nin atom numaralarının
artış sırası nasıldır?
A), Z, Y, T
T. Y, Z, X
E) Z, Y, X, T
B) Y, Z, X, T
D) Z, X, Y, T
14.
Kimya
Periyodik Sistem
LİMLERİ Ayodik cetvelin aynı periyodunda bulunan X, Y, T atomlarından X alkali metal, Y toprak metali, z geçiş metali, T ise halojendir. ve Buna göre X, Y, Z ve T'nin atom numaralarının artış sırası nasıldır? A), Z, Y, T T. Y, Z, X E) Z, Y, X, T B) Y, Z, X, T D) Z, X, Y, T 14.
"Xe
lıdır.
dır.
lamı aynıdır.
?
C) I ve II
|||
nötron(n) ve
Karşılaştırma-
C)p>e
1
Kafa Dengi
I
1
1
5.
4. x, y³ ve 1gZ taneciklerinin elektron sayıları eşittir.
18
Buna göre,
1. Atom numaraları X>Z> Y dir.
II. Periyodik cetvelde aynı gruptadırlar.
III. Nötr atomlarının elektron içeren katman sayılar
X> Y = Z dir.
D) I ve III
B
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
PI3N
B) Yalnız II
A Atom numarası
(B) Nukleon sayısı
DA
C) I ve Il
E) I, II ve III
dizilişinden bu elementle ilgili aşağıdaki bilgilerden
Bir elementin nötr atomunun temel hâldeki elektron
hangisine ulaşılamaz?
2. E
1. T
le
2.
B
d
A
E
K
Kimya
Periyodik Sistem
"Xe lıdır. dır. lamı aynıdır. ? C) I ve II ||| nötron(n) ve Karşılaştırma- C)p>e 1 Kafa Dengi I 1 1 5. 4. x, y³ ve 1gZ taneciklerinin elektron sayıları eşittir. 18 Buna göre, 1. Atom numaraları X>Z> Y dir. II. Periyodik cetvelde aynı gruptadırlar. III. Nötr atomlarının elektron içeren katman sayılar X> Y = Z dir. D) I ve III B açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I PI3N B) Yalnız II A Atom numarası (B) Nukleon sayısı DA C) I ve Il E) I, II ve III dizilişinden bu elementle ilgili aşağıdaki bilgilerden Bir elementin nötr atomunun temel hâldeki elektron hangisine ulaşılamaz? 2. E 1. T le 2. B d A E K
1.
TEST 6
ATOMUN
Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 63 elementi 12 yatay sıra (periyot) ve 8 dikey sütun
(grup) şeklinde dizilmiştir.
B) Aynı grupta bulunan elementlerin benzer kimyasal ve
fiziksel özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.
C) Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir.
D) Galyum, germanyum gibi keşfedilmemiş bazı element-
lerin yeri boş bırakılmıştır.
E) Modern periyodik sistemin benzer ilk örneğidir.
Kimya
Periyodik Sistem
1. TEST 6 ATOMUN Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 63 elementi 12 yatay sıra (periyot) ve 8 dikey sütun (grup) şeklinde dizilmiştir. B) Aynı grupta bulunan elementlerin benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olduğu belirtilmiştir. C) Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir. D) Galyum, germanyum gibi keşfedilmemiş bazı element- lerin yeri boş bırakılmıştır. E) Modern periyodik sistemin benzer ilk örneğidir.
Baş grup elementlerle ilgili,
1. Metal özelliği gösterir,
II. Kararlı yapıdadır,
III. 4. periyottan itibaren başlar
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Res
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem
Baş grup elementlerle ilgili, 1. Metal özelliği gösterir, II. Kararlı yapıdadır, III. 4. periyottan itibaren başlar yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Res C) I ve III E) I, II ve III
TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ
9.
Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş
grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
metal
A
X elementi: Parlak görünümlü olup katı ve sıvı halin-
de elektriği çok iyi iletir.
Y elementi: Oda sıcaklığında gaz haldedir ve iki
29 atomlu moleküller halinde bulunur.
● Z elementi: Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halin-
dedir.
@M
Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) X elementi metal, Y elementi ametal ve Z elementi soy
gazdır.
B) Zelementinin atom yarıçapı X elementininkinden kü-
çüktür.
C) Y elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Z elementinin-
kinden küçüktür.
DX elementinin elektron alma eğilimi Y elementininkin-
den büyüktür.
EY elementinin atom numarası X elementininkinden bü-
yüktür.
278/2
8)
11.
Kimya
Periyodik Sistem
TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ 9. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. metal A X elementi: Parlak görünümlü olup katı ve sıvı halin- de elektriği çok iyi iletir. Y elementi: Oda sıcaklığında gaz haldedir ve iki 29 atomlu moleküller halinde bulunur. ● Z elementi: Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halin- dedir. @M Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X elementi metal, Y elementi ametal ve Z elementi soy gazdır. B) Zelementinin atom yarıçapı X elementininkinden kü- çüktür. C) Y elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Z elementinin- kinden küçüktür. DX elementinin elektron alma eğilimi Y elementininkin- den büyüktür. EY elementinin atom numarası X elementininkinden bü- yüktür. 278/2 8) 11.