Soru:

15. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar birbirini tamamlar özellik- ler gösterir. Aşağıda verilen ikinci gelişmelerden hangisi birinci

15. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar birbirini tamamlar özellik-
ler gösterir.
Aşağıda verilen ikinci gelişmelerden hangisi birinci
gelişmeyi tamamlar nitelikte değildir?
I. Gelişme
II. Gelişme
A) TBMM'nin açılması Saltanatın kaldırılması
B)
Kapitülasyonların

15. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar birbirini tamamlar özellik- ler gösterir. Aşağıda verilen ikinci gelişmelerden hangisi birinci gelişmeyi tamamlar nitelikte değildir? I. Gelişme II. Gelişme A) TBMM'nin açılması Saltanatın kaldırılması B) Kapitülasyonların Kabotaj Kanunu'nun kabulü kaldırılması C) Tevhid-i Tedrisat Medreselerin kapatıl- Kanunu'nun kabulü masi Kadınlara seçme ve D) Medeni Kanun'un kabulü seçilme hakkının tanın- ması E) Harf inkılabının ya- Maarif Teşkilatı Hak- kında Kanun'un kabul pılması edilmesi

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap