Soru:

15. Baş katsayısı 2 olan bir f(x) polinom fonksiyonunun x-2 ve x - 4 ile bölümünden kalan sırasıyla 5 ye 27'dir. 3 5 27 Her n ge

15. Baş katsayısı 2 olan bir f(x) polinom fonksiyonunun
x-2 ve x - 4 ile bölümünden kalan sırasıyla 5 ye
27'dir.
3
5
27
Her n gerçel sayısı için f"(n) değerinin daima şabit
bir sayıya eşit olduğu bilindiğine göre, 22n-39
f'(1) + f(3)
toplamının değeri kaçt

15. Baş katsayısı 2 olan bir f(x) polinom fonksiyonunun x-2 ve x - 4 ile bölümünden kalan sırasıyla 5 ye 27'dir. 3 5 27 Her n gerçel sayısı için f"(n) değerinin daima şabit bir sayıya eşit olduğu bilindiğine göre, 22n-39 f'(1) + f(3) toplamının değeri kaçtır? B) 5 A) 3 C) 7 S $816, 39 D) 9 27 24₁ 14 59 S E) 11

Soru Çözümünü Göster