Soru:

15 ca 13. p ve q birer önerme olmak üzere 1. (q=> p) II. (pv) ( pvq') önermelerinde kutuların içine aşağıdaki sembollerden hangi

15
ca
13. p ve q birer önerme olmak üzere
1. (q=> p)
II. (pv) (
pvq')
önermelerinde kutuların içine aşağıdaki sembollerden
hangileri sırası ile getirilirse her iki önerme de
kesinlikle doğru olur?
Av, a
B),
CV,
D) ^,
Ev v

15 ca 13. p ve q birer önerme olmak üzere 1. (q=> p) II. (pv) ( pvq') önermelerinde kutuların içine aşağıdaki sembollerden hangileri sırası ile getirilirse her iki önerme de kesinlikle doğru olur? Av, a B), CV, D) ^, Ev v

Soru Çözümünü Göster