Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Önermeler ve Bileşik Önermeler Soruları

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim hål eklerinden
ikisi kullanılmıştır?
A) Seni bir daha görmeyi ümit etmiyordum.
B) Sonsuz bir heyecanla doldu içimiz.
Başarıya giden yolda çalışmak var
D) Gidişine üzülenlerin toplanmasına şaşırmıştık.
E) Bana en çok dokunan şey, ağlayışıydı.
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim hål eklerinden ikisi kullanılmıştır? A) Seni bir daha görmeyi ümit etmiyordum. B) Sonsuz bir heyecanla doldu içimiz. Başarıya giden yolda çalışmak var D) Gidişine üzülenlerin toplanmasına şaşırmıştık. E) Bana en çok dokunan şey, ağlayışıydı.
308 (0
avis (3
esit olan doit
aineb eiv
8. Soner, Hale, Kadir ve Mine proje ödevi hazırlarken birer kartona istedikleri ölçüde bir kare çizecekler ve çiz-
dikleri karenin alanını birimkare cinsinden hesaplayacaklardır.
a
B) Hale
LES (8
a
5
alged
Or
ARI
Soner, Hale, Kadir ve Mine çizdikleri karenin alanını birimkare cinsinden ölçmüşler ve bu kareler ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadeleri söylemişlerdir:
Soner: Çizdiğim karenin alanı 100 br² dir.
Hale: Çizdiğim karenin alanı 121 br² dir.
Kadir: Çizdiğim karenin alanı 200 br² dir.
Mine: Çizdiğim karenin alanı 400 br² dir.
neven
eurs (A
Buna göre Soner, Hale, Kadir ve Mine'den hangisinin çizdiği karenin çevre uzunluğu birim cinsinden
irrasyonel sayıdır?
ligne
A) Soner
C) Kadir TS inlay (8
D) Mine
8. SINIF/LGS 3
ze
GA
3.
şa
SA
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
308 (0 avis (3 esit olan doit aineb eiv 8. Soner, Hale, Kadir ve Mine proje ödevi hazırlarken birer kartona istedikleri ölçüde bir kare çizecekler ve çiz- dikleri karenin alanını birimkare cinsinden hesaplayacaklardır. a B) Hale LES (8 a 5 alged Or ARI Soner, Hale, Kadir ve Mine çizdikleri karenin alanını birimkare cinsinden ölçmüşler ve bu kareler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadeleri söylemişlerdir: Soner: Çizdiğim karenin alanı 100 br² dir. Hale: Çizdiğim karenin alanı 121 br² dir. Kadir: Çizdiğim karenin alanı 200 br² dir. Mine: Çizdiğim karenin alanı 400 br² dir. neven eurs (A Buna göre Soner, Hale, Kadir ve Mine'den hangisinin çizdiği karenin çevre uzunluğu birim cinsinden irrasyonel sayıdır? ligne A) Soner C) Kadir TS inlay (8 D) Mine 8. SINIF/LGS 3 ze GA 3. şa SA
17. p, q ve r birer önerme olmak üzere,
pv (q⇒r)
önermesinin doğruluk değeri 0 dir.
Buna göre,
p = 1
1.
II.
q = 1
III. r= 1
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
17. p, q ve r birer önerme olmak üzere, pv (q⇒r) önermesinin doğruluk değeri 0 dir. Buna göre, p = 1 1. II. q = 1 III. r= 1 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
or.
a göre, telefonun bataryası boş iken kaç dakikada ta-
men şarj olur?
20 B) 175
17.
TYT/Matematik
ABOOD
A)
B)
C)
D)
1.
E)
II.
III.
1
1
0
150
1
K⇓⇓K >
ifadelerindeki boş bırakılan karelerin içine A, ⇒, V sem-
bolleri hangi sırayla yerleştirilirse tüm denklikler sağla-
nır?
11
OVI
D) 140
1
A 0
= ₁ 1 O
= 0
= 0
1 = 0
V
A
E) 120
< > 1
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
or. a göre, telefonun bataryası boş iken kaç dakikada ta- men şarj olur? 20 B) 175 17. TYT/Matematik ABOOD A) B) C) D) 1. E) II. III. 1 1 0 150 1 K⇓⇓K > ifadelerindeki boş bırakılan karelerin içine A, ⇒, V sem- bolleri hangi sırayla yerleştirilirse tüm denklikler sağla- nır? 11 OVI D) 140 1 A 0 = ₁ 1 O = 0 = 0 1 = 0 V A E) 120 < > 1
ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılar olmak
üzere,
(ABC) = 5.(AB) + C
[ABC] = 2.(AB) + 5.C
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (ABC) + [ABC] = ABC eşitliğini sağlayan
kaç farklı ABC sayısı
yazılabilir?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, (ABC) = 5.(AB) + C [ABC] = 2.(AB) + 5.C şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, (ABC) + [ABC] = ABC eşitliğini sağlayan kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
10. p: a = 0
q: b=0
önermeleri veriliyor.
Buna göre, a ve b gerçek sayıları için,
3 2
L. a ³. b² = 0
II.
III.
a² + b³ = 0
a^+ b² = 0
önermelerinden hangileri p^ q önermesine denk-
tir?
A) Yalnız I
slitev abipseA
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
10. p: a = 0 q: b=0 önermeleri veriliyor. Buna göre, a ve b gerçek sayıları için, 3 2 L. a ³. b² = 0 II. III. a² + b³ = 0 a^+ b² = 0 önermelerinden hangileri p^ q önermesine denk- tir? A) Yalnız I slitev abipseA D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
(p^ q) v (p^ q')
önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) O
B) 1
C) p
D) p'
E) q
11.
arıçap
1.
(1 v 0) A 1
11.
(1 ≤ 0) & 0
III. (1-0) v 1
Yukarıdaki bileşik
doğruluk değeri 1 d
A) Yalnız I
B)
D) I ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
8. (p^ q) v (p^ q') önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden han- gisidir? A) O B) 1 C) p D) p' E) q 11. arıçap 1. (1 v 0) A 1 11. (1 ≤ 0) & 0 III. (1-0) v 1 Yukarıdaki bileşik doğruluk değeri 1 d A) Yalnız I B) D) I ve III
5. (n+1) tane farklı önerme
A) 4
B) 5
910=1
C) 6
D) 7
110=1/10
21/1=0
6. q[p^p^q)] önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
AO
B) p
C) p'
D) 1
C) 1, 0, 0
E) 8
7. p=(q^)=0 ve p^q = 1 olduğuna göre p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 1, 1, 1
B) 0, 0, 1
D) 1, 0, 1
E) q
P=0 20⇒1=1
OV1 = 1
8. pv (g-p) bileşik önermesine denk olan en sade önerme aşağıdakilerden
D) q
E) 1, 1,0
hangisidir?
E) p'
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
5. (n+1) tane farklı önerme A) 4 B) 5 910=1 C) 6 D) 7 110=1/10 21/1=0 6. q[p^p^q)] önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? AO B) p C) p' D) 1 C) 1, 0, 0 E) 8 7. p=(q^)=0 ve p^q = 1 olduğuna göre p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 1, 1, 1 B) 0, 0, 1 D) 1, 0, 1 E) q P=0 20⇒1=1 OV1 = 1 8. pv (g-p) bileşik önermesine denk olan en sade önerme aşağıdakilerden D) q E) 1, 1,0 hangisidir? E) p'
A
3
1480
11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığ
kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
60112=58m²
260:15=4dm
72:18=4
72:24=3
Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm² lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları
AY1800 216
Fotokopi Makinesi
12
X
18
A (480) (40)
(480) (32)
B
C
D
41.13
(32)
2232
(45)
24 669/12/15/12, 24, 27,20
33,36,341
A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak Leinsinden
960
eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm² den küçük olan baskı
1272 alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir.
636/7
432²
MATEMATIK
Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL)
15 8, 12, 16, 20/2411 25132)
ID
12
18 8, 12, 16, 24, 24, 285
Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç
'dir?
X =32 566 24
72
+32
48
B2232
86,
13 Mert ile Zeynep
belli bir kısmını
liklarini tablod
miktarda har
dir. Mert
dm
12544
2544 144 + 72
216
den küçük
planlanı a
D)3684
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
A 3 1480 11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığ kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 60112=58m² 260:15=4dm 72:18=4 72:24=3 Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm² lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları AY1800 216 Fotokopi Makinesi 12 X 18 A (480) (40) (480) (32) B C D 41.13 (32) 2232 (45) 24 669/12/15/12, 24, 27,20 33,36,341 A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak Leinsinden 960 eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm² den küçük olan baskı 1272 alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. 636/7 432² MATEMATIK Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL) 15 8, 12, 16, 20/2411 25132) ID 12 18 8, 12, 16, 24, 24, 285 Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç 'dir? X =32 566 24 72 +32 48 B2232 86, 13 Mert ile Zeynep belli bir kısmını liklarini tablod miktarda har dir. Mert dm 12544 2544 144 + 72 216 den küçük planlanı a D)3684
6.
5.
Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon
dur?
X
f(x) = x + 2
2
A) f: N→ Z. f(x) =
B) f: Z →R,
C) f: R→R,
D) f: N→ N
f(x) = √x - 2
X + 1
X
f(x) =
f(x) =
E) f: Z → R. f(x)
X + 1
X-2
X + 5
X+1
f: A = {1, 2, 3} → R,
f(x) = 2x + 1 (fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, f(Akümesi aşağıdakilerden hangi
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
6. 5. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon dur? X f(x) = x + 2 2 A) f: N→ Z. f(x) = B) f: Z →R, C) f: R→R, D) f: N→ N f(x) = √x - 2 X + 1 X f(x) = f(x) = E) f: Z → R. f(x) X + 1 X-2 X + 5 X+1 f: A = {1, 2, 3} → R, f(x) = 2x + 1 (fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, f(Akümesi aşağıdakilerden hangi
3. p:n tane farklı önermenin doğruluk tablosunda 2ª satır
vardır.
q: p⇒q=p'vq dir.
r: (p^q) =p'^q' dir.
t: x<3 ise x² < 9 dur.
+=
önermelerinin doğruluk değerleri için 4 kişinin verdiği
cevaplar tablo haline getirilmiştir.
Önermeler Özkan Tuğba Ceren Songül
0
1₁
0
0
1
1₁
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
IV
Tabloya göre Tuğba ve Ceren 2, Songül ise 1 önerme-
nin doğruluk değerine doğru cevap vermiştir. Özkan,
hiçbir önermenin doğruluk değerini doğru cevaplama-
mıştır.
Buna görel I, II, III ve IV numaralı yerlere sırasıy-
la gelecek önermeler aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
I
||
A) pt
5) p
C) q
D) t
E) t
q
r
q
p
|||
r
p
IV
q
r
t
p
q
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
3. p:n tane farklı önermenin doğruluk tablosunda 2ª satır vardır. q: p⇒q=p'vq dir. r: (p^q) =p'^q' dir. t: x<3 ise x² < 9 dur. += önermelerinin doğruluk değerleri için 4 kişinin verdiği cevaplar tablo haline getirilmiştir. Önermeler Özkan Tuğba Ceren Songül 0 1₁ 0 0 1 1₁ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 IV Tabloya göre Tuğba ve Ceren 2, Songül ise 1 önerme- nin doğruluk değerine doğru cevap vermiştir. Özkan, hiçbir önermenin doğruluk değerini doğru cevaplama- mıştır. Buna görel I, II, III ve IV numaralı yerlere sırasıy- la gelecek önermeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I || A) pt 5) p C) q D) t E) t q r q p ||| r p IV q r t p q
7.
Uçaktaki bir yolcu, uçak havalandıktan sonra kulaklarının
tıkandığını fark eder.
Besing
Bu olay fiziğin hangi alt dalı ile ilgilidir?
A) Optik
B) Mekanik
C) Atom fiziği
D)
Elektromanyetizma
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
10
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
7. Uçaktaki bir yolcu, uçak havalandıktan sonra kulaklarının tıkandığını fark eder. Besing Bu olay fiziğin hangi alt dalı ile ilgilidir? A) Optik B) Mekanik C) Atom fiziği D) Elektromanyetizma E) Yüksek enerji ve plazma fiziği 10
ÖRNEKLER
1-p: "Derya asansör yerinę merdiven kullanır?"
q: "Derya sağlıklı yaşar."
Yukarıda verilen önermelere göre p⇒ q önermesini yazalım.
- Çözüm
p⇒ q:“Derya asansör yerine merdiven kullanır ise sağlıklı yaşar."
BİLGİ KUTUSU
p⇒q = p'vq denkliğinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.
P
1
1
0
0
9
1
0
1
0
P
0
0
1
1
p'vq
1
0
1
1
p⇒q
1
0
1
1
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
ÖRNEKLER 1-p: "Derya asansör yerinę merdiven kullanır?" q: "Derya sağlıklı yaşar." Yukarıda verilen önermelere göre p⇒ q önermesini yazalım. - Çözüm p⇒ q:“Derya asansör yerine merdiven kullanır ise sağlıklı yaşar." BİLGİ KUTUSU p⇒q = p'vq denkliğinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. P 1 1 0 0 9 1 0 1 0 P 0 0 1 1 p'vq 1 0 1 1 p⇒q 1 0 1 1
12
8. p ve r birbirinin değili olmayan iki farklı önermedir.
Buna göre, p,p' ve rönermeleri için en çok kaç farklı
doğruluk durumu vardır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 16
11. İkisi doğru, üçü ya
10 önermenin birt
göre, "n" kaçtır?
A) 16
B) 24
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
12 8. p ve r birbirinin değili olmayan iki farklı önermedir. Buna göre, p,p' ve rönermeleri için en çok kaç farklı doğruluk durumu vardır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16 11. İkisi doğru, üçü ya 10 önermenin birt göre, "n" kaçtır? A) 16 B) 24
Özgül ısı, saf bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C artır-
mak için gereken ısı miktarıdır. Suyun özgül isISI diğer biyo-
lojik birçok sividan yüksektir. Bu sayede suyun daha çok ısıyı
hapsettiği ve emilen bu isinin yavaş yavaş ortama verildiği
görülür.
Suyun bu özelliği,
I. Göl, baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortam aşırı
S
sıcaktan daha az etkilenir. ✓
II. Su ekosistemlerinde ani sıcaklık değişimlerine engel olur.
III. Kışın su ekosistemlerinin yüzeyini örten buz, alt tabakalarda
yaşamın devamına olanak sağlar.
ifadelerinden hangilerine neden olur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
9.
I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Özgül ısı, saf bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C artır- mak için gereken ısı miktarıdır. Suyun özgül isISI diğer biyo- lojik birçok sividan yüksektir. Bu sayede suyun daha çok ısıyı hapsettiği ve emilen bu isinin yavaş yavaş ortama verildiği görülür. Suyun bu özelliği, I. Göl, baraj gibi yerlerin etrafındaki karasal ortam aşırı S sıcaktan daha az etkilenir. ✓ II. Su ekosistemlerinde ani sıcaklık değişimlerine engel olur. III. Kışın su ekosistemlerinin yüzeyini örten buz, alt tabakalarda yaşamın devamına olanak sağlar. ifadelerinden hangilerine neden olur? A) Yalnızl B) Yalnız II 9. I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
ÖSYM TARZI SORULAR
1. p: "x=3"
9: x=-3"
r: x² = gr
önermeleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki bileşik önermelerin hangi-
sinin doğruluk değeri 1 dir?
A) r- (pvq)
C) r- (p²^q)
E)r-(pYq)
B) r-> (p'vq)
D) (p' ^ q)-r
2. p: "x tek sayıdır."
q:"y tek sayıdır."
önermeleri veriliyor. Sıfırdan farklı x ve y tam sayı-
ları için,
1. "x.y tek sayıdır."
II. "xy tek sayıdır."
III. "x2 + y2 tek sayıdır."
3. p.
Ö
E
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
ÖSYM TARZI SORULAR 1. p: "x=3" 9: x=-3" r: x² = gr önermeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki bileşik önermelerin hangi- sinin doğruluk değeri 1 dir? A) r- (pvq) C) r- (p²^q) E)r-(pYq) B) r-> (p'vq) D) (p' ^ q)-r 2. p: "x tek sayıdır." q:"y tek sayıdır." önermeleri veriliyor. Sıfırdan farklı x ve y tam sayı- ları için, 1. "x.y tek sayıdır." II. "xy tek sayıdır." III. "x2 + y2 tek sayıdır." 3. p. Ö E