Önermeler ve Bileşik Önermeler Soruları

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim hål eklerinden
ikisi kullanılmıştır?
A) Seni bir daha görmeyi ümit etmiyordum.
B) Sonsuz bir heyecanla doldu içimiz.
Başarıya giden yolda çalışmak var
D) Gidişine üzülenlerin toplanmasına şaşırmıştık.
E) Bana en çok dokunan şey, ağlayışıydı.
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim hål eklerinden ikisi kullanılmıştır? A) Seni bir daha görmeyi ümit etmiyordum. B) Sonsuz bir heyecanla doldu içimiz. Başarıya giden yolda çalışmak var D) Gidişine üzülenlerin toplanmasına şaşırmıştık. E) Bana en çok dokunan şey, ağlayışıydı.
308 (0
avis (3
esit olan doit
aineb eiv
8. Soner, Hale, Kadir ve Mine proje ödevi hazırlarken birer kartona istedikleri ölçüde bir kare çizecekler ve çiz-
dikleri karenin alanını birimkare cinsinden hesaplayacaklardır.
a
B) Hale
LES (8
a
5
alged
Or
ARI
Soner, Hale, Kadir ve Mine çizdikleri karenin alanını birimkare cinsinden ölçmüşler ve bu kareler ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadeleri söylemişlerdir:
Soner: Çizdiğim karenin alanı 100 br² dir.
Hale: Çizdiğim karenin alanı 121 br² dir.
Kadir: Çizdiğim karenin alanı 200 br² dir.
Mine: Çizdiğim karenin alanı 400 br² dir.
neven
eurs (A
Buna göre Soner, Hale, Kadir ve Mine'den hangisinin çizdiği karenin çevre uzunluğu birim cinsinden
irrasyonel sayıdır?
ligne
A) Soner
C) Kadir TS inlay (8
D) Mine
8. SINIF/LGS 3
ze
GA
3.
şa
SA
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
308 (0 avis (3 esit olan doit aineb eiv 8. Soner, Hale, Kadir ve Mine proje ödevi hazırlarken birer kartona istedikleri ölçüde bir kare çizecekler ve çiz- dikleri karenin alanını birimkare cinsinden hesaplayacaklardır. a B) Hale LES (8 a 5 alged Or ARI Soner, Hale, Kadir ve Mine çizdikleri karenin alanını birimkare cinsinden ölçmüşler ve bu kareler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadeleri söylemişlerdir: Soner: Çizdiğim karenin alanı 100 br² dir. Hale: Çizdiğim karenin alanı 121 br² dir. Kadir: Çizdiğim karenin alanı 200 br² dir. Mine: Çizdiğim karenin alanı 400 br² dir. neven eurs (A Buna göre Soner, Hale, Kadir ve Mine'den hangisinin çizdiği karenin çevre uzunluğu birim cinsinden irrasyonel sayıdır? ligne A) Soner C) Kadir TS inlay (8 D) Mine 8. SINIF/LGS 3 ze GA 3. şa SA
17. p, q ve r birer önerme olmak üzere,
pv (q⇒r)
önermesinin doğruluk değeri 0 dir.
Buna göre,
p = 1
1.
II.
q = 1
III. r= 1
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
17. p, q ve r birer önerme olmak üzere, pv (q⇒r) önermesinin doğruluk değeri 0 dir. Buna göre, p = 1 1. II. q = 1 III. r= 1 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
or.
a göre, telefonun bataryası boş iken kaç dakikada ta-
men şarj olur?
20 B) 175
17.
TYT/Matematik
ABOOD
A)
B)
C)
D)
1.
E)
II.
III.
1
1
0
150
1
K⇓⇓K >
ifadelerindeki boş bırakılan karelerin içine A, ⇒, V sem-
bolleri hangi sırayla yerleştirilirse tüm denklikler sağla-
nır?
11
OVI
D) 140
1
A 0
= ₁ 1 O
= 0
= 0
1 = 0
V
A
E) 120
< > 1
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
or. a göre, telefonun bataryası boş iken kaç dakikada ta- men şarj olur? 20 B) 175 17. TYT/Matematik ABOOD A) B) C) D) 1. E) II. III. 1 1 0 150 1 K⇓⇓K > ifadelerindeki boş bırakılan karelerin içine A, ⇒, V sem- bolleri hangi sırayla yerleştirilirse tüm denklikler sağla- nır? 11 OVI D) 140 1 A 0 = ₁ 1 O = 0 = 0 1 = 0 V A E) 120 < > 1
ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılar olmak
üzere,
(ABC) = 5.(AB) + C
[ABC] = 2.(AB) + 5.C
şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (ABC) + [ABC] = ABC eşitliğini sağlayan
kaç farklı ABC sayısı
yazılabilir?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
ABC üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, (ABC) = 5.(AB) + C [ABC] = 2.(AB) + 5.C şeklinde tanımlanıyor. Buna göre, (ABC) + [ABC] = ABC eşitliğini sağlayan kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
12
Aşağıda girilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini
hesaplayarak,
Yanlış ise kırmızı,
Doğru ise yeşil
.
.
renk yandığını gösteren makinelerin görüntüsü verilmiştir.
LIK
Y
p
p
p'⇒ (qvp)
q
q
V
q' (p^q)
D) II ve III
P q
p
q'
TYT
V
Buna göre,
I. p⇒q=0
II. p = 1
III. q = 0
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
12 Aşağıda girilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini hesaplayarak, Yanlış ise kırmızı, Doğru ise yeşil . . renk yandığını gösteren makinelerin görüntüsü verilmiştir. LIK Y p p p'⇒ (qvp) q q V q' (p^q) D) II ve III P q p q' TYT V Buna göre, I. p⇒q=0 II. p = 1 III. q = 0 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
10. p: a = 0
q: b=0
önermeleri veriliyor.
Buna göre, a ve b gerçek sayıları için,
3 2
L. a ³. b² = 0
II.
III.
a² + b³ = 0
a^+ b² = 0
önermelerinden hangileri p^ q önermesine denk-
tir?
A) Yalnız I
slitev abipseA
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
10. p: a = 0 q: b=0 önermeleri veriliyor. Buna göre, a ve b gerçek sayıları için, 3 2 L. a ³. b² = 0 II. III. a² + b³ = 0 a^+ b² = 0 önermelerinden hangileri p^ q önermesine denk- tir? A) Yalnız I slitev abipseA D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
8.
(p^ q) v (p^ q')
önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) O
B) 1
C) p
D) p'
E) q
11.
arıçap
1.
(1 v 0) A 1
11.
(1 ≤ 0) & 0
III. (1-0) v 1
Yukarıdaki bileşik
doğruluk değeri 1 d
A) Yalnız I
B)
D) I ve III
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
8. (p^ q) v (p^ q') önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden han- gisidir? A) O B) 1 C) p D) p' E) q 11. arıçap 1. (1 v 0) A 1 11. (1 ≤ 0) & 0 III. (1-0) v 1 Yukarıdaki bileşik doğruluk değeri 1 d A) Yalnız I B) D) I ve III
2.
A) 17
B) 18
A) 2
C) 19
Oğuz'un oyun blokları ile oluşturduğu 4 kulesi vardır. Bu
kulelerde sırasıyla 7, 4, 3 ve 6 blok vardır.
B) 3
D) 20
Oğuz, her kuledeki blok sayısını eşitlemek iste-
diğine göre, bu işlem için en az kaç bloğun yerini
değiştirmelidir?
C) 4
E) 21
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
2. A) 17 B) 18 A) 2 C) 19 Oğuz'un oyun blokları ile oluşturduğu 4 kulesi vardır. Bu kulelerde sırasıyla 7, 4, 3 ve 6 blok vardır. B) 3 D) 20 Oğuz, her kuledeki blok sayısını eşitlemek iste- diğine göre, bu işlem için en az kaç bloğun yerini değiştirmelidir? C) 4 E) 21 D) 5 E) 6
5. (n+1) tane farklı önerme
A) 4
B) 5
910=1
C) 6
D) 7
110=1/10
21/1=0
6. q[p^p^q)] önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
AO
B) p
C) p'
D) 1
C) 1, 0, 0
E) 8
7. p=(q^)=0 ve p^q = 1 olduğuna göre p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 1, 1, 1
B) 0, 0, 1
D) 1, 0, 1
E) q
P=0 20⇒1=1
OV1 = 1
8. pv (g-p) bileşik önermesine denk olan en sade önerme aşağıdakilerden
D) q
E) 1, 1,0
hangisidir?
E) p'
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
5. (n+1) tane farklı önerme A) 4 B) 5 910=1 C) 6 D) 7 110=1/10 21/1=0 6. q[p^p^q)] önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? AO B) p C) p' D) 1 C) 1, 0, 0 E) 8 7. p=(q^)=0 ve p^q = 1 olduğuna göre p, q, r önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 1, 1, 1 B) 0, 0, 1 D) 1, 0, 1 E) q P=0 20⇒1=1 OV1 = 1 8. pv (g-p) bileşik önermesine denk olan en sade önerme aşağıdakilerden D) q E) 1, 1,0 hangisidir? E) p'
A
3
1480
11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığ
kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
60112=58m²
260:15=4dm
72:18=4
72:24=3
Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm² lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları
AY1800 216
Fotokopi Makinesi
12
X
18
A (480) (40)
(480) (32)
B
C
D
41.13
(32)
2232
(45)
24 669/12/15/12, 24, 27,20
33,36,341
A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak Leinsinden
960
eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm² den küçük olan baskı
1272 alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir.
636/7
432²
MATEMATIK
Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL)
15 8, 12, 16, 20/2411 25132)
ID
12
18 8, 12, 16, 24, 24, 285
Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç
'dir?
X =32 566 24
72
+32
48
B2232
86,
13 Mert ile Zeynep
belli bir kısmını
liklarini tablod
miktarda har
dir. Mert
dm
12544
2544 144 + 72
216
den küçük
planlanı a
D)3684
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
A 3 1480 11. Markaları farklı dört fotokopi makinesinden her birinin alanı 1 dm2 olan kâğıdı basması için kullandığ kartuş miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 60112=58m² 260:15=4dm 72:18=4 72:24=3 Tablo: Fotokopi Makinelerinin 1 dm² lik Alanda Kullandıkları Kartuş Tutarları AY1800 216 Fotokopi Makinesi 12 X 18 A (480) (40) (480) (32) B C D 41.13 (32) 2232 (45) 24 669/12/15/12, 24, 27,20 33,36,341 A ve B marka fotokopi makineleri 73 dm² den küçük olan baskı alanını birlikte baskı yaparak Leinsinden 960 eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. C ve D marka fotokopi makineleri 78 dm² den küçük olan baskı 1272 alanını birlikte baskı yaparak TL cinsinden eşit tutarlarda kartuş tüketmişlerdir. 636/7 432² MATEMATIK Kullandıkları Kartuş Tutarı (TL) 15 8, 12, 16, 20/2411 25132) ID 12 18 8, 12, 16, 24, 24, 285 Buna göre bu fotokopi makinelerinin tükettikleri kartuş miktarının toplam tutarı en fazla kaç 'dir? X =32 566 24 72 +32 48 B2232 86, 13 Mert ile Zeynep belli bir kısmını liklarini tablod miktarda har dir. Mert dm 12544 2544 144 + 72 216 den küçük planlanı a D)3684
6.
5.
Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon
dur?
X
f(x) = x + 2
2
A) f: N→ Z. f(x) =
B) f: Z →R,
C) f: R→R,
D) f: N→ N
f(x) = √x - 2
X + 1
X
f(x) =
f(x) =
E) f: Z → R. f(x)
X + 1
X-2
X + 5
X+1
f: A = {1, 2, 3} → R,
f(x) = 2x + 1 (fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, f(Akümesi aşağıdakilerden hangi
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
6. 5. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon dur? X f(x) = x + 2 2 A) f: N→ Z. f(x) = B) f: Z →R, C) f: R→R, D) f: N→ N f(x) = √x - 2 X + 1 X f(x) = f(x) = E) f: Z → R. f(x) X + 1 X-2 X + 5 X+1 f: A = {1, 2, 3} → R, f(x) = 2x + 1 (fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, f(Akümesi aşağıdakilerden hangi
28
192
(2)
10
150
(10)
4
50
(2)
E 6
100
cios
30
13
30 TL
10
=₁82 30x
100
TL
8L
7 = 1
2517
C) 8
FEN BILIMLERİ YA
kal
1+
14. K6 ile 8L iki basamaklı sayılardır.
K rakamı L rakamından küçüktür.
K ile 6, 8 ile L sayıları aralarında asaldır.
2.2
Yukarıdaki şartlara uygun K6 ve 8L iki basa-
maklı sayıları için K + L kaç farklı değer
alır?
K-16
-4
D) 9
A) 6
(B)
17 D2 BK 4.8
$%
8. Siptf/Liselere Gecis Deneme Savi / Sayisar Bolum/a4ion
FIXE OF BUSHOTO
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
28 192 (2) 10 150 (10) 4 50 (2) E 6 100 cios 30 13 30 TL 10 =₁82 30x 100 TL 8L 7 = 1 2517 C) 8 FEN BILIMLERİ YA kal 1+ 14. K6 ile 8L iki basamaklı sayılardır. K rakamı L rakamından küçüktür. K ile 6, 8 ile L sayıları aralarında asaldır. 2.2 Yukarıdaki şartlara uygun K6 ve 8L iki basa- maklı sayıları için K + L kaç farklı değer alır? K-16 -4 D) 9 A) 6 (B) 17 D2 BK 4.8 $% 8. Siptf/Liselere Gecis Deneme Savi / Sayisar Bolum/a4ion FIXE OF BUSHOTO
YAYIN DENİZİ
11.
p=³x = Z, x²-4>0
q=3x = Z, x² - 4x-5=0
açık önermeleri veriliyor.
Buna göre,
1. pvq' =
II. p
q = 1
q = I
x²=2²=0
D) I ve II
(-2) K+2)
X = S
B) Yalnız II
=?
R=-2
III. p
bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değe-
ri 1 olur?
A) Yalnız I
x= -1
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ön
B
A
2.
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
YAYIN DENİZİ 11. p=³x = Z, x²-4>0 q=3x = Z, x² - 4x-5=0 açık önermeleri veriliyor. Buna göre, 1. pvq' = II. p q = 1 q = I x²=2²=0 D) I ve II (-2) K+2) X = S B) Yalnız II =? R=-2 III. p bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değe- ri 1 olur? A) Yalnız I x= -1 C) Yalnız III E) I, II ve III ön B A 2.
3. p:n tane farklı önermenin doğruluk tablosunda 2ª satır
vardır.
q: p⇒q=p'vq dir.
r: (p^q) =p'^q' dir.
t: x<3 ise x² < 9 dur.
+=
önermelerinin doğruluk değerleri için 4 kişinin verdiği
cevaplar tablo haline getirilmiştir.
Önermeler Özkan Tuğba Ceren Songül
0
1₁
0
0
1
1₁
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
IV
Tabloya göre Tuğba ve Ceren 2, Songül ise 1 önerme-
nin doğruluk değerine doğru cevap vermiştir. Özkan,
hiçbir önermenin doğruluk değerini doğru cevaplama-
mıştır.
Buna görel I, II, III ve IV numaralı yerlere sırasıy-
la gelecek önermeler aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
I
||
A) pt
5) p
C) q
D) t
E) t
q
r
q
p
|||
r
p
IV
q
r
t
p
q
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
3. p:n tane farklı önermenin doğruluk tablosunda 2ª satır vardır. q: p⇒q=p'vq dir. r: (p^q) =p'^q' dir. t: x<3 ise x² < 9 dur. += önermelerinin doğruluk değerleri için 4 kişinin verdiği cevaplar tablo haline getirilmiştir. Önermeler Özkan Tuğba Ceren Songül 0 1₁ 0 0 1 1₁ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 IV Tabloya göre Tuğba ve Ceren 2, Songül ise 1 önerme- nin doğruluk değerine doğru cevap vermiştir. Özkan, hiçbir önermenin doğruluk değerini doğru cevaplama- mıştır. Buna görel I, II, III ve IV numaralı yerlere sırasıy- la gelecek önermeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I || A) pt 5) p C) q D) t E) t q r q p ||| r p IV q r t p q
8. ¡² = -1
m²+0² +2M+2ni = 1
2
z = m + n.i ve (m, n E R) olmak üzere,
1/1=2+2
Z
(M+ni). (M-ni) + 2m +2^i = 1
A) 2
M₂+ M₂ == b = -2
olduğuna göre, Re(z) nin alabileceği değerler top-
lamı kaçtır?
B) 0
2+2m-1=0
C) -1
1=6
D)-2)
E) -3
.. MATEMATİK ..
61
Lise Matematik
Önermeler ve Bileşik Önermeler
8. ¡² = -1 m²+0² +2M+2ni = 1 2 z = m + n.i ve (m, n E R) olmak üzere, 1/1=2+2 Z (M+ni). (M-ni) + 2m +2^i = 1 A) 2 M₂+ M₂ == b = -2 olduğuna göre, Re(z) nin alabileceği değerler top- lamı kaçtır? B) 0 2+2m-1=0 C) -1 1=6 D)-2) E) -3 .. MATEMATİK .. 61