Soru:

15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x) = 7x - 2 fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir?

15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı,
f(x) = 7x - 2
fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
f(a) + f(b)
7
D)
f(a) + f(b)
49
B)
f(a)
f(b)
E)
f(a) f(b)
C) -
f(a) f(b)
2
7²
7

15. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, f(x) = 7x - 2 fonksiyonu için f(a + b - 4) ifadesinin eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) f(a) + f(b) 7 D) f(a) + f(b) 49 B) f(a) f(b) E) f(a) f(b) C) - f(a) f(b) 2 7² 7

Soru Çözümünü Göster