Soru:

15. I. İç dökme şeklinde oluşturulan bu metinlerde samimi bir dil kullanılır. II. Divan edebiyatında kaleme alınan tezkireler, b

15. I. İç dökme şeklinde oluşturulan bu metinlerde samimi bir
dil kullanılır.
II. Divan edebiyatında kaleme alınan tezkireler, bu tür için-
de değerlendirilebilir.
III. Yaşananlar birinci kişi ağzından anlatılır.
IV. Kimi roman ve öykülerde bir anlatım tekniği olarak ya-
rarlanılmıştır.
Günlük ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangile-
ri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Erişim Yayır
4

15. I. İç dökme şeklinde oluşturulan bu metinlerde samimi bir dil kullanılır. II. Divan edebiyatında kaleme alınan tezkireler, bu tür için- de değerlendirilebilir. III. Yaşananlar birinci kişi ağzından anlatılır. IV. Kimi roman ve öykülerde bir anlatım tekniği olarak ya- rarlanılmıştır. Günlük ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangile- ri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Erişim Yayır 4