Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Günlük Soruları

2. (1) Türk edebiyatında günlük türünün ilk örnekleri ruz-
namelerdir. (II) Ayrıca seyahatname, sefaretname, va-
kayiname gibi eserlerde günlük türüne özgü özelliklere
rastlanmaktadır. (III) Türk edebiyatında günlük türünün
Batttr antamdaki ilk örnekleri Servetifünun Dönemi'nde
görülmeye başlanmıştır. (IV) Direktör Ali Bey'in seya-
hatlerinde tuttuğu notlardan oluşan Seyahat Jurnali, tü-
rün Batılı anlamdaki ilk örneğidir. (V) Yine şair Nigår
Hanım'ın Hayatımın Hikâyesi adlı eseri de bu türe örnek
gösterilebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Günlük
2. (1) Türk edebiyatında günlük türünün ilk örnekleri ruz- namelerdir. (II) Ayrıca seyahatname, sefaretname, va- kayiname gibi eserlerde günlük türüne özgü özelliklere rastlanmaktadır. (III) Türk edebiyatında günlük türünün Batttr antamdaki ilk örnekleri Servetifünun Dönemi'nde görülmeye başlanmıştır. (IV) Direktör Ali Bey'in seya- hatlerinde tuttuğu notlardan oluşan Seyahat Jurnali, tü- rün Batılı anlamdaki ilk örneğidir. (V) Yine şair Nigår Hanım'ın Hayatımın Hikâyesi adlı eseri de bu türe örnek gösterilebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
4.
Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı adlı eserinde iki kurma-
ca metni iç içe geçirmiştir. Eserde Akın Erkan adlı bir
kadın yazarın, tasarladığı polisiye romanın ön hazırlık-
larını yapışı, bu aşamada farklı kişilerle kurduğu ilişkil-
er dış metni oluşturur. Yazılmaya başlanan polisiye, iç
romanın ilerleyişinde karşılaşılan kimi durumlar
aracılığıyla bu iç metnin başkişisi olan Emin Köklü'nün
dış roman katmanına geçişler yapması her iki metnin
birbirine geçişimini sağlar. Kurmaca (diş roman) ile iç
kurmaca (iç roman) bütünüyle kaynaşmıştır artık. Akın
Erkan'ın yarattığı figür, içinde yer aldığı polisiye oluşu-
mu değil de aynı zamanda iktidar savaşımı verdiği
yaratıcısının tutumunu hazırlayan bir olayı aydınlatır.
Bu parçada söz edilen postmodern roman tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metinler arasılık
B) Polisiye/gerilim
C) Tarihe yönelme
D) Üst kurmaca
E) Kolaj
Lise Türkçe
Günlük
4. Pınar Kür, Bir Cinayet Romanı adlı eserinde iki kurma- ca metni iç içe geçirmiştir. Eserde Akın Erkan adlı bir kadın yazarın, tasarladığı polisiye romanın ön hazırlık- larını yapışı, bu aşamada farklı kişilerle kurduğu ilişkil- er dış metni oluşturur. Yazılmaya başlanan polisiye, iç romanın ilerleyişinde karşılaşılan kimi durumlar aracılığıyla bu iç metnin başkişisi olan Emin Köklü'nün dış roman katmanına geçişler yapması her iki metnin birbirine geçişimini sağlar. Kurmaca (diş roman) ile iç kurmaca (iç roman) bütünüyle kaynaşmıştır artık. Akın Erkan'ın yarattığı figür, içinde yer aldığı polisiye oluşu- mu değil de aynı zamanda iktidar savaşımı verdiği yaratıcısının tutumunu hazırlayan bir olayı aydınlatır. Bu parçada söz edilen postmodern roman tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Metinler arasılık B) Polisiye/gerilim C) Tarihe yönelme D) Üst kurmaca E) Kolaj
3. Aşağıdakilerden
özelliklerinden biri değildir?
hangisi "günlük" türünün
A) Yazarın günlük yaşantılarını, düşünce ve
duygularını yansıtması
B) Günü gününe yazılan notlardan oluşması
C) Anlatımlarının içtenlik oranında değer kazan-
dıkları
D) Özellikle içe dönük örneklerinin okunma
amacıyla yazılmaması
E) Edebiyatımızda en çok gelişen türlerden biri
olması
ESEN YA
Lise Türkçe
Günlük
3. Aşağıdakilerden özelliklerinden biri değildir? hangisi "günlük" türünün A) Yazarın günlük yaşantılarını, düşünce ve duygularını yansıtması B) Günü gününe yazılan notlardan oluşması C) Anlatımlarının içtenlik oranında değer kazan- dıkları D) Özellikle içe dönük örneklerinin okunma amacıyla yazılmaması E) Edebiyatımızda en çok gelişen türlerden biri olması ESEN YA
2021-ALES/2/SÖZEL
2021 AKADEMİK PERSONEL VE
29-30. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Sevme Sanatı, Erich Fromm'un "Bir kişiyi ihtiyacımız
olduğu için mi severiz yoksa sevdiğimiz için mi ona
ihtiyaç duyarız?" problemini irdelediği eseridir. Yazar;
sevgiyi bir insana "kapılmak" olarak değil, bir ilişkinin
"içinde olmak" şeklinde tanımlıyor. Ona göre içinde
olmanın öncelikli şartı aktif olmak. Bunu yapabilmek
için seven kişi sevdiğine ilgi göstermeli, kendini ondan
sorumlu hissetmeli, onu tanımalıdır. Ancak bu duygu
sadece bir başkasına yönelik değildir; kişinin kendini
ve içinde yaşadığı evreni anlamlandırması, tanıması
ve bulmasıyla da ilişkilidir. Nitekim Fromm'a göre sevgi
kavramını yalnızca bir duygu durumu olarak görmek,
bu kavramın geniş ve zengin alanını daraltıyor; kardeş
sevgisi, yaratıcı sevgisi, kendini sevme gibi pek çok
farklı türünü de dişliyor. Fromm'un sadece ahkam
kestiğini düşünmeyin çünkü yazar, okurlara bir reçete
sunmayı da ihmal etmiyor: Sabir, ilgi, alçak gönüllülük
ve nesnelliğin sevgiyi güçlendireceğini ve yaşatacagini
savunuyor. Aynı zamanda, sevginin hâlihazırda
hepimizin içinde var olduğunu kabul etmemiz ve işe
onu uyandırarak başlamamız gerektiğini söylüyor.
S
29. Bu parçaya göre Erich Fromm'un sevgive bakış
bir etkisi olduğunu düşünmektedir.
B) Sevgiye sanatsal bir anlam yükleyerek onu diğer
duygulardan daha üstün görmektedir.
CSevgiyle birlikte kişilerin olumsuz duygulardan
kurtularak mutlu olableceğine inanmaktadır.
D) Kişinin kendisini sevmeden başkalarını gerçe
sevemeyeceğini vurgulamaktadır.
2021
30. Bu parça
ilgili aşağ
A) Çeşitli
BEvrens
6
Belirli
Duygul
E) Farklı
E) Insanların farklı koşullar ve durumlar
sevgilerinin değigetilleceğini belirtma hakları OSYM'ye aittir. Sor
hiçbir kişi, kurum veya kurulus
Lise Türkçe
Günlük
2021-ALES/2/SÖZEL 2021 AKADEMİK PERSONEL VE 29-30. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Sevme Sanatı, Erich Fromm'un "Bir kişiyi ihtiyacımız olduğu için mi severiz yoksa sevdiğimiz için mi ona ihtiyaç duyarız?" problemini irdelediği eseridir. Yazar; sevgiyi bir insana "kapılmak" olarak değil, bir ilişkinin "içinde olmak" şeklinde tanımlıyor. Ona göre içinde olmanın öncelikli şartı aktif olmak. Bunu yapabilmek için seven kişi sevdiğine ilgi göstermeli, kendini ondan sorumlu hissetmeli, onu tanımalıdır. Ancak bu duygu sadece bir başkasına yönelik değildir; kişinin kendini ve içinde yaşadığı evreni anlamlandırması, tanıması ve bulmasıyla da ilişkilidir. Nitekim Fromm'a göre sevgi kavramını yalnızca bir duygu durumu olarak görmek, bu kavramın geniş ve zengin alanını daraltıyor; kardeş sevgisi, yaratıcı sevgisi, kendini sevme gibi pek çok farklı türünü de dişliyor. Fromm'un sadece ahkam kestiğini düşünmeyin çünkü yazar, okurlara bir reçete sunmayı da ihmal etmiyor: Sabir, ilgi, alçak gönüllülük ve nesnelliğin sevgiyi güçlendireceğini ve yaşatacagini savunuyor. Aynı zamanda, sevginin hâlihazırda hepimizin içinde var olduğunu kabul etmemiz ve işe onu uyandırarak başlamamız gerektiğini söylüyor. S 29. Bu parçaya göre Erich Fromm'un sevgive bakış bir etkisi olduğunu düşünmektedir. B) Sevgiye sanatsal bir anlam yükleyerek onu diğer duygulardan daha üstün görmektedir. CSevgiyle birlikte kişilerin olumsuz duygulardan kurtularak mutlu olableceğine inanmaktadır. D) Kişinin kendisini sevmeden başkalarını gerçe sevemeyeceğini vurgulamaktadır. 2021 30. Bu parça ilgili aşağ A) Çeşitli BEvrens 6 Belirli Duygul E) Farklı E) Insanların farklı koşullar ve durumlar sevgilerinin değigetilleceğini belirtma hakları OSYM'ye aittir. Sor hiçbir kişi, kurum veya kurulus
14. Bana soruyorsun ya, "Bu kadar konuyu nereden buluyorsun her gün gazete köşelerine yazacak?" Şöyle ki
gözlem yapıyorum; çevremdekileri, güncel olayları yakından takip ediyorum. Yazmak, insanı her daim geliş-
tiren ve ufkunu açan bir eylemdir. Küçük yaşlarda edinildiyse hele bu alışkanlık daha tatlıdır.
Okul sıralarında çok başarılı bir öğrenci olmadım hiç. Biraz da içime kapanıktım, dışlanırdım. Yazma alış-
kanlığım o yıllarda başladı. Kimse benimle konuşmadığı ve derdimi anlatamadığım için içimi dökerdim o be-
yaz sayfalara günü gününe. O gün ne olup bittiyse yazardım, bir şey olmasa da duygularımı...
Bu metnin ilk paragrafında yazar bir yazı türünden, ikinci paragrafında başka bir yazı türünden söz
etmektedir. Buna göre paragraflarda söz edilen yazı türleri hangi seçenekte verilmiştir?
A)
B)
C)
1. Paragraf
Edebî fikra
Deneme
Sohbet
Edebî fikra
inste a
2. Paragraf
Günlük
Hatıra
7. SINIF
Günlük
Hatıra
Lise Türkçe
Günlük
14. Bana soruyorsun ya, "Bu kadar konuyu nereden buluyorsun her gün gazete köşelerine yazacak?" Şöyle ki gözlem yapıyorum; çevremdekileri, güncel olayları yakından takip ediyorum. Yazmak, insanı her daim geliş- tiren ve ufkunu açan bir eylemdir. Küçük yaşlarda edinildiyse hele bu alışkanlık daha tatlıdır. Okul sıralarında çok başarılı bir öğrenci olmadım hiç. Biraz da içime kapanıktım, dışlanırdım. Yazma alış- kanlığım o yıllarda başladı. Kimse benimle konuşmadığı ve derdimi anlatamadığım için içimi dökerdim o be- yaz sayfalara günü gününe. O gün ne olup bittiyse yazardım, bir şey olmasa da duygularımı... Bu metnin ilk paragrafında yazar bir yazı türünden, ikinci paragrafında başka bir yazı türünden söz etmektedir. Buna göre paragraflarda söz edilen yazı türleri hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) 1. Paragraf Edebî fikra Deneme Sohbet Edebî fikra inste a 2. Paragraf Günlük Hatıra 7. SINIF Günlük Hatıra
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek
eylem vardır?
A) Ameliyatı yapacak kişi dünyaca
ünlü bir kalp doktoruydu.
B) O günden sonra dünya her gün
biraz daha kire boyandı.
C) Ömer sahneyi izlerken düşünme-
den edemedi.
D) Gözlerini ince bir bulutun hilâlin
üzerini örttüğü göğe kaldırdı.
E) Salonun öteki ucunda oturan Kadı
onu fark etmedi önce.
Lise Türkçe
Günlük
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem vardır? A) Ameliyatı yapacak kişi dünyaca ünlü bir kalp doktoruydu. B) O günden sonra dünya her gün biraz daha kire boyandı. C) Ömer sahneyi izlerken düşünme- den edemedi. D) Gözlerini ince bir bulutun hilâlin üzerini örttüğü göğe kaldırdı. E) Salonun öteki ucunda oturan Kadı onu fark etmedi önce.
Yaşananların günü gününe yazılması, birinci kişili
1
anlatımla yazılması üzerinde kesin bir tarih bulun-
11
ması, gazete ve dergilerde yayımlanması, günü gü-
IV
nüne tutulmuş anı niteliği taşıması günlük türünün
V
belirgin özellikleridir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Günlük
Yaşananların günü gününe yazılması, birinci kişili 1 anlatımla yazılması üzerinde kesin bir tarih bulun- 11 ması, gazete ve dergilerde yayımlanması, günü gü- IV nüne tutulmuş anı niteliği taşıması günlük türünün V belirgin özellikleridir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Kampüs
11.
• Güncel olaylarla ilgili yazarının kişisel görüş, yorum
ve bakış açısını yansıtan gazete yazılarıdır.
• Yazar, ele aldığı konuyu, canlı, hareketli, kısa ama et-
kili bir dille okurlarıyla paylaşır.
• Yazarın üslubuna bağlı olarak ciddi, alaycı veya mi-
zahi bir dil tercih edilebilir.
Bazı özellikleri verilen yazınsal tür, aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Eleştiri
D) Makale
B) Söylev
E) Deneme
C) Fıkra
Lise Türkçe
Günlük
Kampüs 11. • Güncel olaylarla ilgili yazarının kişisel görüş, yorum ve bakış açısını yansıtan gazete yazılarıdır. • Yazar, ele aldığı konuyu, canlı, hareketli, kısa ama et- kili bir dille okurlarıyla paylaşır. • Yazarın üslubuna bağlı olarak ciddi, alaycı veya mi- zahi bir dil tercih edilebilir. Bazı özellikleri verilen yazınsal tür, aşağıdakilerden han- gisidir? A) Eleştiri D) Makale B) Söylev E) Deneme C) Fıkra
URKÇE TESTİ
ndan
-Ya-
nda
r bi-
lar
ulu-
çe-
ma-
in-
Ö-
an
n
n
adal
B
12. Savaş döneminden kalma arazi araçlarından birine
atlayıp Hanoi'den başlayarak ülkenin kuzey bölge-
eindeki büyük dağları, küçük köyleri ve "pagoda" adi
verilen süslü Budist tapınaklarını keşfe çıkıyoruz. Bu
bölge, gezginleri alışılmadık maceralara çıkararak
unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Tabii, Hanoi'ye ge-
lip de rengârenk Eski Şehir'de vakit geçirmemek ol-
maz. Bu şehri yakından tanımanın en iyi yoluysa sa-
yıları tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kahvecileri
gezerek Vietnam'daki farklı kahve sunumlarını dene-
mek. Buzlu, yoğurtlu, Hindistan cevizi sütlü hatta çır-
pılmış yumurta beyazlı... Nostaljik ve hipster tarzı
Cong Caphe'yi mutlaka deneyin. Kahveleri hep çok
lezzetli oluyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilem
den hangisi söylenemez?
A) Oneriye yer verilmiştir.
Nitelendirmelerden yararlanılmıştır.
Sessel yinelemelere başvurulmuştur.
Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur.
E) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
Günlük
URKÇE TESTİ ndan -Ya- nda r bi- lar ulu- çe- ma- in- Ö- an n n adal B 12. Savaş döneminden kalma arazi araçlarından birine atlayıp Hanoi'den başlayarak ülkenin kuzey bölge- eindeki büyük dağları, küçük köyleri ve "pagoda" adi verilen süslü Budist tapınaklarını keşfe çıkıyoruz. Bu bölge, gezginleri alışılmadık maceralara çıkararak unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Tabii, Hanoi'ye ge- lip de rengârenk Eski Şehir'de vakit geçirmemek ol- maz. Bu şehri yakından tanımanın en iyi yoluysa sa- yıları tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kahvecileri gezerek Vietnam'daki farklı kahve sunumlarını dene- mek. Buzlu, yoğurtlu, Hindistan cevizi sütlü hatta çır- pılmış yumurta beyazlı... Nostaljik ve hipster tarzı Cong Caphe'yi mutlaka deneyin. Kahveleri hep çok lezzetli oluyor. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilem den hangisi söylenemez? A) Oneriye yer verilmiştir. Nitelendirmelerden yararlanılmıştır. Sessel yinelemelere başvurulmuştur. Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur. E) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
ÖĞRETİCİ METİNLER
9. 19 Mayıs 2010
"Gün batımı dün akşam, hiç görmediğim bir güzel-
likteydi. Pembe, turuncu bir buğu vardı gökte. Hele
martıların geçtiği Marmara Denizi üzerinde gök öyle
bir göründü ki Fatih Köprüsü'nde ürperdim. Otobüste
baktım, kimse ama hiç kimse görmüyor bu güzelli-
ği. Farkında olan, kendinden geçen, tedirgin olan bir
yüz yok... Ama diye düşündüm, güzelliği bulmak için
yolculuğa kalkar, uzaklara giderler. Güzelliği bile sa-
tın almaya alışmışlar; parasız oldu mu görmüyorlar."
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A Tartışmaya dayalı bir anlatımla yazılmıştır.
B) Özel bir mektubun giriş bölümüdür.
C) Kurgusal bir metinden alınmıştır.
D) Sanat yapma kaygısıyla oluşturulmuştur.
E) Günlük türünün özelliklerini göstermektedir.
H
I
Z
V
E
RENK
32
Lise Türkçe
Günlük
ÖĞRETİCİ METİNLER 9. 19 Mayıs 2010 "Gün batımı dün akşam, hiç görmediğim bir güzel- likteydi. Pembe, turuncu bir buğu vardı gökte. Hele martıların geçtiği Marmara Denizi üzerinde gök öyle bir göründü ki Fatih Köprüsü'nde ürperdim. Otobüste baktım, kimse ama hiç kimse görmüyor bu güzelli- ği. Farkında olan, kendinden geçen, tedirgin olan bir yüz yok... Ama diye düşündüm, güzelliği bulmak için yolculuğa kalkar, uzaklara giderler. Güzelliği bile sa- tın almaya alışmışlar; parasız oldu mu görmüyorlar." Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A Tartışmaya dayalı bir anlatımla yazılmıştır. B) Özel bir mektubun giriş bölümüdür. C) Kurgusal bir metinden alınmıştır. D) Sanat yapma kaygısıyla oluşturulmuştur. E) Günlük türünün özelliklerini göstermektedir. H I Z V E RENK 32
8.
"Günler, nehir gibi akmıyor. Nehrin serinliği var,
sularında yıkanabilirsiniz, gümüş pullu balıklar
yaşar koynunda nehrin... Hayata zincirliyiz kolları-
mızdan, zaaflarımızdan çiviliyiz. Ve günler, çehre-
lerinde kamçıdan sert bir istihza. Ve günler, bakış-
larında hançer... Birer birer geçiyor önümüzden..."
Bu parça Cemil Meriç'in - adlı günlüğünden alın-
mıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Jurnal
D) Günce
B) Yaşamak
C) Günler
E) Aynalar Günlüğü
Lise Türkçe
Günlük
8. "Günler, nehir gibi akmıyor. Nehrin serinliği var, sularında yıkanabilirsiniz, gümüş pullu balıklar yaşar koynunda nehrin... Hayata zincirliyiz kolları- mızdan, zaaflarımızdan çiviliyiz. Ve günler, çehre- lerinde kamçıdan sert bir istihza. Ve günler, bakış- larında hançer... Birer birer geçiyor önümüzden..." Bu parça Cemil Meriç'in - adlı günlüğünden alın- mıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Jurnal D) Günce B) Yaşamak C) Günler E) Aynalar Günlüğü
4.
1. Cahit Zarifoğlu - Yaşamak
II. Cemal Süreya - Günler
III. Tomris Uyar - Eleştiri Günlükleri
IV. Ece Ayhan - Başıbozuk Günceler
V. Oğuz Atay - Günlük
Numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Günlük
4. 1. Cahit Zarifoğlu - Yaşamak II. Cemal Süreya - Günler III. Tomris Uyar - Eleştiri Günlükleri IV. Ece Ayhan - Başıbozuk Günceler V. Oğuz Atay - Günlük Numaralanmış yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
5. Olayları yaşayan ya da ondan dinleyen biri
tarafından yazılır.
0
Konuşma diline yakın, samimi bir dille yazılır.
Kimilerinde dış olaylara, kimilerinde yazarın
ruhsal ve düşünsel durumuna ağırlık verilir.
Türk edebiyatında ilk örnekleri Cumhuriyet
Dönemi'nde verilmiştir.
Günlük türüyle ilgili olarak yukarıda verilen
açıklamalardan kaçı doğrudur?
●
Kişisel hayatı konu alan öğretici metinler
arasında gruplandırılır.
A) 1
B) 2
C) 3 D) 4
E) 5
Lise Türkçe
Günlük
5. Olayları yaşayan ya da ondan dinleyen biri tarafından yazılır. 0 Konuşma diline yakın, samimi bir dille yazılır. Kimilerinde dış olaylara, kimilerinde yazarın ruhsal ve düşünsel durumuna ağırlık verilir. Türk edebiyatında ilk örnekleri Cumhuriyet Dönemi'nde verilmiştir. Günlük türüyle ilgili olarak yukarıda verilen açıklamalardan kaçı doğrudur? ● Kişisel hayatı konu alan öğretici metinler arasında gruplandırılır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
9. Bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili
yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anla-
yışlarını, düşüncelerini kaleme aldığı yazılara gün-
ce denir. Günceler kısa ve içten yazılardır. Yazıldığı
1
günün tarihi atıldığı için inandırıcıdırlar. Okuyucu
||
düşünülerek değil, yazan kişinin yazmak istedik-
leriyle meydana gelirler. Bu yüzden gözlem ve
kişisel dikkat önemli yer tutar. Yazılış amaçları, dil
IV
ve üslup özellikleri, gerçeklikle ilişkileri göz önüne
alınarak değerlendirildiğinde sanatsal metinler
arasında sınıflandırılırlar.
V
Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden han-
gisi günlük türü ile ilgili bir bilgi yanlışı içer-
mektedir?
A) I.
B) II. C) III.
D) IV.
E)V.
az
t
Lise Türkçe
Günlük
9. Bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anla- yışlarını, düşüncelerini kaleme aldığı yazılara gün- ce denir. Günceler kısa ve içten yazılardır. Yazıldığı 1 günün tarihi atıldığı için inandırıcıdırlar. Okuyucu || düşünülerek değil, yazan kişinin yazmak istedik- leriyle meydana gelirler. Bu yüzden gözlem ve kişisel dikkat önemli yer tutar. Yazılış amaçları, dil IV ve üslup özellikleri, gerçeklikle ilişkileri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde sanatsal metinler arasında sınıflandırılırlar. V Bu parçadaki numaralanmış ifadelerden han- gisi günlük türü ile ilgili bir bilgi yanlışı içer- mektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V. az t
6. İğneleyici, yerici, taşlayıcı (daha çok aktüel olan) konuları
kapsayan skeçlerin oynandığı; monologların, şarkıların ve
şiirlerin söylendiği küçük tiyatro türüdür.
Bu açıklamada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Aristocu tiyatro
C) Kabare tiyatrosu
E) Klasik komedya
B) Epik tiyatro
D) Absürd tiyatro
Lise Türkçe
Günlük
6. İğneleyici, yerici, taşlayıcı (daha çok aktüel olan) konuları kapsayan skeçlerin oynandığı; monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro türüdür. Bu açıklamada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakiler- den hangisidir? A) Aristocu tiyatro C) Kabare tiyatrosu E) Klasik komedya B) Epik tiyatro D) Absürd tiyatro
9.
Günlük ile anı arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
A) Dili kullanma biçimleri
B) Başvurulan bakış açısı
C) Kaleme alınma zamanı
D) Yararlanılan anlatım yolları
E) Kişisel yaşantıya dayanan içerik
Lise Türkçe
Günlük
9. Günlük ile anı arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Dili kullanma biçimleri B) Başvurulan bakış açısı C) Kaleme alınma zamanı D) Yararlanılan anlatım yolları E) Kişisel yaşantıya dayanan içerik