Soru:

15. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile; • Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı. • Rusya

15. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut
Antlaşması ile;
• Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.
• Rusya, İstanbul'da elçi bulunduramayacaktı.
. Rusya, Lehistan'ın iç işlerine karışmayacaktı.
• Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.
Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?
A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
B) Rusya'nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.
C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.

15. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile; • Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı. • Rusya, İstanbul'da elçi bulunduramayacaktı. . Rusya, Lehistan'ın iç işlerine karışmayacaktı. • Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti. Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir? A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır. B) Rusya'nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır. C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir. D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir. E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.