Soru:

15- Türk-Islam dünyasının ünlü bilim Ibni Sina'nın "El Kanun fit Tip" adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevr

15- Türk-Islam dünyasının ünlü bilim
Ibni Sina'nın "El Kanun fit Tip" adlı eseri
Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek
tip öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Pozitif bilimler Islamiyetle birlikte doğmuştur.
B) Tıp alanında da Islam bilgini yetişmiştir.
C) Batı dünyası Islam bilginlerinden yararlanmıştır.
D) Islam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
E) Pozitif bilimlerde Türk-İslam bilginlerinin de
katkisi vardir.

15- Türk-Islam dünyasının ünlü bilim Ibni Sina'nın "El Kanun fit Tip" adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tip öğretiminde kullanılmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Pozitif bilimler Islamiyetle birlikte doğmuştur. B) Tıp alanında da Islam bilgini yetişmiştir. C) Batı dünyası Islam bilginlerinden yararlanmıştır. D) Islam dini bilimsel gelişmelere açıktır. E) Pozitif bilimlerde Türk-İslam bilginlerinin de katkisi vardir.