Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri Soruları

9. Osmanlı Devleti'nde, tebanın sosyal ve ekonomik
hayat seviyesinin yükseltilmesi, insanların sağlık
ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için önemli
kurumlara ihtiyaç duyulmuştur.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki toprak
birimlerinden hangisinden elde edilen gelirle
karşılanmaktadır?
A) Vakıf
D) Dirlik
B) Ocaklık C) Yurtluk
E) Mülk
K
64
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
9. Osmanlı Devleti'nde, tebanın sosyal ve ekonomik hayat seviyesinin yükseltilmesi, insanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için önemli kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki toprak birimlerinden hangisinden elde edilen gelirle karşılanmaktadır? A) Vakıf D) Dirlik B) Ocaklık C) Yurtluk E) Mülk K 64
oğa
EJI
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
TARIH
9. yüzyıldan itibaren T
Once Gazneli Sultan
tani Tuğrul Bey Abbs
bu kez Tuğrul bey
ABBASİLER DEVLETİ
#Devletin kurucusu :
☐ En parlak dönemi :
☐ Abbasiler döneminde fetihler yavaşlamıştır
☐ İslam uygarlığı ise en parlak dönemini yaşamıştır.
#Eski Yunan klasikleri Arapçaya çevrilerek medreselerde ders kitabı olarak okutul
muştur. (İSLAM RÖNESANSI) Başkent Bağdat'a taşınmış,
☐ Vezirlik makamları oluşturularak Divan Örgütü son biçimini almıştır.
Türklerin Müslür
1. islamiyet'in s
2. islamiyet'i L
3. Halife siy
Abbasileri
Emir'ül
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
oğa EJI İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU TARIH 9. yüzyıldan itibaren T Once Gazneli Sultan tani Tuğrul Bey Abbs bu kez Tuğrul bey ABBASİLER DEVLETİ #Devletin kurucusu : ☐ En parlak dönemi : ☐ Abbasiler döneminde fetihler yavaşlamıştır ☐ İslam uygarlığı ise en parlak dönemini yaşamıştır. #Eski Yunan klasikleri Arapçaya çevrilerek medreselerde ders kitabı olarak okutul muştur. (İSLAM RÖNESANSI) Başkent Bağdat'a taşınmış, ☐ Vezirlik makamları oluşturularak Divan Örgütü son biçimini almıştır. Türklerin Müslür 1. islamiyet'in s 2. islamiyet'i L 3. Halife siy Abbasileri Emir'ül
1. Tarih öğretmeni sınıfa para, çivi yazısı, papirüs kâğıdı ve
pusula materyallerini getirerek, öğrencilerine bu mater-
yallerin ilk örneklerinin hangi İlk Çağ uygarlıklarına ait
olabileceğini sormuştur.
Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdaki-
lerden hangisini vermesi beklenemez?
A), Lidya
B) Sümer
D) Misir
E) Yunan
Çin
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
1. Tarih öğretmeni sınıfa para, çivi yazısı, papirüs kâğıdı ve pusula materyallerini getirerek, öğrencilerine bu mater- yallerin ilk örneklerinin hangi İlk Çağ uygarlıklarına ait olabileceğini sormuştur. Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdaki- lerden hangisini vermesi beklenemez? A), Lidya B) Sümer D) Misir E) Yunan Çin
atıldı.
Kavimler
isi yazılır-
pisi ifade
Orta Asya'da boylar hâlinde yaşayan Türk toplumların-
da sosyal sınıflaşma görülmemiş, kölelik oluşmamıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması,
II. göçebe yaşam tarzının yaygın olması,
III. tanrı-kut anlayışı ile yönetilmeleri
nedenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarz T
das Incben
E) I, II ve III
4. L. Kökük ve Uygur haber
III. Dokumacilikta me
IV. Orhun Yazıtlanm dugha
V. 12 hayvanis Türk takvim
Verilen özelliklerden han
luklarının bilimsel faally
tidir?
A) I
B) 11
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
atıldı. Kavimler isi yazılır- pisi ifade Orta Asya'da boylar hâlinde yaşayan Türk toplumların- da sosyal sınıflaşma görülmemiş, kölelik oluşmamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında; özel mülkiyet anlayışının gelişmemiş olması, II. göçebe yaşam tarzının yaygın olması, III. tanrı-kut anlayışı ile yönetilmeleri nedenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarz T das Incben E) I, II ve III 4. L. Kökük ve Uygur haber III. Dokumacilikta me IV. Orhun Yazıtlanm dugha V. 12 hayvanis Türk takvim Verilen özelliklerden han luklarının bilimsel faally tidir? A) I B) 11
12. Türklere özgü bir savaş taktiği olan Turan taktiği, iki farklı
savaş yönteminin uygulanması ile yapılan bir savaş
usulüdür.
Bu savaş usulüne, aşağıdakilerden hangisinden
dolayı "Turan Taktiği" veya "Hilal Taktiği" denilmiştir?
A) Gök Tanrı inancından
B) Türk yurdunun adından
C) Kurucu hanedandan
D) Boy yapılanmasından
E) Bozkurt Efsanesi'nden
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
12. Türklere özgü bir savaş taktiği olan Turan taktiği, iki farklı savaş yönteminin uygulanması ile yapılan bir savaş usulüdür. Bu savaş usulüne, aşağıdakilerden hangisinden dolayı "Turan Taktiği" veya "Hilal Taktiği" denilmiştir? A) Gök Tanrı inancından B) Türk yurdunun adından C) Kurucu hanedandan D) Boy yapılanmasından E) Bozkurt Efsanesi'nden
e Farabi ve
rleri okutul-
Türk-İslam tarihini başlatan gelişmeyi 751 Talas Savaşı
olarak kabul eden tarihçilerin bu tespiti savaşın;
Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecinin başlaması,
II. savaşın Abbasilerle Çin arasında yaşanması,
III. kagit ve matbaanın savaş sonrası Müslümanlarca öğ-
renilmesi
özelliklerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve
A
B) Yalnız il
E) 1, it ve III
YAYIN DENİZİ PRO
43.
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
e Farabi ve rleri okutul- Türk-İslam tarihini başlatan gelişmeyi 751 Talas Savaşı olarak kabul eden tarihçilerin bu tespiti savaşın; Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecinin başlaması, II. savaşın Abbasilerle Çin arasında yaşanması, III. kagit ve matbaanın savaş sonrası Müslümanlarca öğ- renilmesi özelliklerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? A) Yalnız C) Yalnız III D) I ve A B) Yalnız il E) 1, it ve III YAYIN DENİZİ PRO 43.
uzak eyalet-
ya çıkmıştır.
an kurulmuş-
bebi aşağı-
asi
12. Abbasiler Dönemi'nde “Beytül Hikme" adı verilen eğitim
kurumları oluşturulmuş, bu eğitim kurumlarında yerli
ve yabancı bir çok öğrenci eğitim görmüştür. Tercüme
kurulları oluşturularak, Fars, Hint, Çin, Grek, Avrupa
milletlerine ait eserler Arapça'ya çevrilmiştir.
Bu bilgilere göre,
1. Abbasiler eğitimde hoşgörüyü benimseyen bir dev-
lettir.
II. İslam kültür ve medeniyetin oluşmasında birçok
milletin katkısı vardır.
III. İslam kültür ve medeniyeti özgün bir yapıya sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve I
3.
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
uzak eyalet- ya çıkmıştır. an kurulmuş- bebi aşağı- asi 12. Abbasiler Dönemi'nde “Beytül Hikme" adı verilen eğitim kurumları oluşturulmuş, bu eğitim kurumlarında yerli ve yabancı bir çok öğrenci eğitim görmüştür. Tercüme kurulları oluşturularak, Fars, Hint, Çin, Grek, Avrupa milletlerine ait eserler Arapça'ya çevrilmiştir. Bu bilgilere göre, 1. Abbasiler eğitimde hoşgörüyü benimseyen bir dev- lettir. II. İslam kültür ve medeniyetin oluşmasında birçok milletin katkısı vardır. III. İslam kültür ve medeniyeti özgün bir yapıya sahiptir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve I 3.
27. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi islam Devleti'nin izle-
miş olduğu ümmetçi politikanın sonuçlarından biridir?
A) Bağdat'ın kültür merkezi hâline getirilmesi
B) Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaya başlaması
C) Anadolu toprakları üzerine gaza faaliyetlerinin yürütül-
mesi
D) Endülüs Emevi Devleti'ne karşı Franklarla ittifak arayı-
şına girilmesi
E) İlk İslam medresesi olan Beytü'l-Hikmenin bu dönemde
açılması
9
30
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
27. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi islam Devleti'nin izle- miş olduğu ümmetçi politikanın sonuçlarından biridir? A) Bağdat'ın kültür merkezi hâline getirilmesi B) Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaya başlaması C) Anadolu toprakları üzerine gaza faaliyetlerinin yürütül- mesi D) Endülüs Emevi Devleti'ne karşı Franklarla ittifak arayı- şına girilmesi E) İlk İslam medresesi olan Beytü'l-Hikmenin bu dönemde açılması 9 30
3.
Türkler tarih boyunca başka milletlerin boyunduruğu
altına girmemek adına mücadele etmiştir.
ih
Aşağıdaki durumlardan hangisi, Türklerin bağımsız
yaşamaya önem verdiklerini göstermez?
A) Çin esareti altına girmemek için Çin'e karşı savaşan
Abbasilerin yanında yer almaları
B) Türklerin Abbasi Devleti'nin ordusunda ve
yönetiminde etkin görevler üstlenmeleri
C) Moğolların ön Asya'yı istila etmesi üzerine buradaki
Türklerin Anadolu'ya göç etmeleri
D) Kutluk Kağan önderliğinde ayaklanarak II. Kök Türk
Devleti'nin kurulması
E) Tutsak Göktürklerin Kürşat'ın önderliğinde Çin
imparatoruna suikast düzenlemesi
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
3. Türkler tarih boyunca başka milletlerin boyunduruğu altına girmemek adına mücadele etmiştir. ih Aşağıdaki durumlardan hangisi, Türklerin bağımsız yaşamaya önem verdiklerini göstermez? A) Çin esareti altına girmemek için Çin'e karşı savaşan Abbasilerin yanında yer almaları B) Türklerin Abbasi Devleti'nin ordusunda ve yönetiminde etkin görevler üstlenmeleri C) Moğolların ön Asya'yı istila etmesi üzerine buradaki Türklerin Anadolu'ya göç etmeleri D) Kutluk Kağan önderliğinde ayaklanarak II. Kök Türk Devleti'nin kurulması E) Tutsak Göktürklerin Kürşat'ın önderliğinde Çin imparatoruna suikast düzenlemesi
26. Abbasiler, Emevilerin uyguladiği mevall politikasının aksine
din kardeşliğini benimsemişlerdir. Türklerin yerleştirildiği
avasım şehirleri kurulmuş, vezirlik makamını oluşturmuş ve
Beytü'l Hikme adı verilen tercüme odalan açmışlardır.
Buna göre Abbasiler Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir.
B) Devlet teşkilatlanmasını hızlandırmışlardır.
C) Ummetci bir anlayışa sahip olmuşlardır.
D) Halifelik makamını saltanata dönüştürmüşlerdir.
E) Farklı etnik unsurlara hoşgörü ile yaklaşmışlardır.
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
26. Abbasiler, Emevilerin uyguladiği mevall politikasının aksine din kardeşliğini benimsemişlerdir. Türklerin yerleştirildiği avasım şehirleri kurulmuş, vezirlik makamını oluşturmuş ve Beytü'l Hikme adı verilen tercüme odalan açmışlardır. Buna göre Abbasiler Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilimsel çalışmalara önem vermişlerdir. B) Devlet teşkilatlanmasını hızlandırmışlardır. C) Ummetci bir anlayışa sahip olmuşlardır. D) Halifelik makamını saltanata dönüştürmüşlerdir. E) Farklı etnik unsurlara hoşgörü ile yaklaşmışlardır.
10. Hz. Ömer Dönemi'nde yaşanan;
1. zorunlu askerliğe ilk adımın atılması,
II. vilayetler arasında haberleşmeyi sağlamak için menziller
yapılması,
III ilere kadılar tayin edilmesi (adli)
gelişmelerinden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmeye
yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II monox
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
10. Hz. Ömer Dönemi'nde yaşanan; 1. zorunlu askerliğe ilk adımın atılması, II. vilayetler arasında haberleşmeyi sağlamak için menziller yapılması, III ilere kadılar tayin edilmesi (adli) gelişmelerinden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II monox C) Yalnız III E) I, II ve III
28. Abbasilerin Emevi saltanatına son vermesinden sonra;
1. Türklerin İslam devletinin kadrolarında görev almaya
başlaması,
II. Bizans sınır bölgelerinde avasım adı verilen sınır şehir-
lerinin kurulması,
III. İber Yarımadası'nın fethinin başlatılması
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
28. Abbasilerin Emevi saltanatına son vermesinden sonra; 1. Türklerin İslam devletinin kadrolarında görev almaya başlaması, II. Bizans sınır bölgelerinde avasım adı verilen sınır şehir- lerinin kurulması, III. İber Yarımadası'nın fethinin başlatılması gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
==
1
sınıfının
en biridir?
esi
plana
9
Yanıt Yayınları
32. Abbasilerin İslam Medeniyeti'ne katkıları hakkında
araştırma yapan Miray'ın, aşağıdakilerden hangisine
ulaşması beklenir?
2
A) Askerî ikta sisteminin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
C) ilk hicrî takvimin düzenlenmesi
D) Arap parasının ticaret hayatında görülmesi
E) Beytü'l-hikme adı verilen eğitim ve araştırma
merkezlerinin açılması
b-c
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
== 1 sınıfının en biridir? esi plana 9 Yanıt Yayınları 32. Abbasilerin İslam Medeniyeti'ne katkıları hakkında araştırma yapan Miray'ın, aşağıdakilerden hangisine ulaşması beklenir? 2 A) Askerî ikta sisteminin kurulması B) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi C) ilk hicrî takvimin düzenlenmesi D) Arap parasının ticaret hayatında görülmesi E) Beytü'l-hikme adı verilen eğitim ve araştırma merkezlerinin açılması b-c Diğer sayfaya geçiniz.
5.
"Tek parti iktidarı döneminde Türkiye'de Köy Enstitüle-
ri'ni kurma fikri ortaya atılmıştır. Köy Enstitüleri'nin teme-
lindeki fikir; kızlı erkekli köy çocuklarını devlet hesabına
okutmak, enstitüden mezun olduktan sonra onları, köylü-
lere ve köy çocuklarına daha iyi tarım metotları ve sağlık
bilgisi öğretmek üzere köylere göndermekti. Köyün top-
lumsal hayatına karışıp, köylülerle kaynaşabilmeleri için
enstitü mezunu öğretmenlere gittikleri köyde toprak ve
ev veriliyordu. Kısa bir süre sonra Türkiye'de şehir mer-
kezlerinden uzak ancak tren yollarına yakın, toprakları ta-
rım yapmaya elverişli 21 bölgede enstitüler kurulmuştur.
10 yıl gibi kısa bir süre içinde bu enstitülerin mezun ve
öğrencilerinin sayısı 25 bine ulaşmıştı."
Köy Enstitüleri ile ilgili bir konferansta yukarıdaki bil-
gileri aktaran bir tarihçinin bu konuşmasında Türki-
ye'nin hangi döneminden bahsettiği söylenebilir?
A) 1919-1930 arası
B) 1923-1938 arası
C) 1930-1948 arası
D) 1940-1956 arası
E) 1955-1965 arası
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
5. "Tek parti iktidarı döneminde Türkiye'de Köy Enstitüle- ri'ni kurma fikri ortaya atılmıştır. Köy Enstitüleri'nin teme- lindeki fikir; kızlı erkekli köy çocuklarını devlet hesabına okutmak, enstitüden mezun olduktan sonra onları, köylü- lere ve köy çocuklarına daha iyi tarım metotları ve sağlık bilgisi öğretmek üzere köylere göndermekti. Köyün top- lumsal hayatına karışıp, köylülerle kaynaşabilmeleri için enstitü mezunu öğretmenlere gittikleri köyde toprak ve ev veriliyordu. Kısa bir süre sonra Türkiye'de şehir mer- kezlerinden uzak ancak tren yollarına yakın, toprakları ta- rım yapmaya elverişli 21 bölgede enstitüler kurulmuştur. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde bu enstitülerin mezun ve öğrencilerinin sayısı 25 bine ulaşmıştı." Köy Enstitüleri ile ilgili bir konferansta yukarıdaki bil- gileri aktaran bir tarihçinin bu konuşmasında Türki- ye'nin hangi döneminden bahsettiği söylenebilir? A) 1919-1930 arası B) 1923-1938 arası C) 1930-1948 arası D) 1940-1956 arası E) 1955-1965 arası
e
I
cilik
3.
1840 Londra Konferansı'nda Mısır Meselesi çözüme kavuş-
turulurken İngiltere, Boğazların statüsünü gündeme getir-
memiş, Boğazlarda yeni bir düzenleme için 1841'de ayrı bir
konferans toplanmasını sağlamıştır.
Boğazlar Sorunu'nun çözümü için 1841 yılının beklen-
mesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy-
lenebilir?
A) 1833'te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın sekiz
yıllık süresinin dolması
SM
B) Mısır yönetiminin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakıl-
mış olması
C) Baltalimanı Ticaret Antlaşması'yla İngiltere'ye verilmiş
olan ayrıcalıkların genişletilmesi
D) Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi imkânlarıyla ko-
ruyamayacak kadar zayıflaması
E) Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı ile anayasal yö-
netime geçişte bir adım atması
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
e I cilik 3. 1840 Londra Konferansı'nda Mısır Meselesi çözüme kavuş- turulurken İngiltere, Boğazların statüsünü gündeme getir- memiş, Boğazlarda yeni bir düzenleme için 1841'de ayrı bir konferans toplanmasını sağlamıştır. Boğazlar Sorunu'nun çözümü için 1841 yılının beklen- mesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy- lenebilir? A) 1833'te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın sekiz yıllık süresinin dolması SM B) Mısır yönetiminin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakıl- mış olması C) Baltalimanı Ticaret Antlaşması'yla İngiltere'ye verilmiş olan ayrıcalıkların genişletilmesi D) Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi imkânlarıyla ko- ruyamayacak kadar zayıflaması E) Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı ile anayasal yö- netime geçişte bir adım atması
tleriyle İsla-
iyet'i ilk ka-
isidir?
uzlar
43
6.
Türkler aşağıdaki hangi dönemde önemli ordu komu-
tanlıklarına ve devlet yöneticiliklerine getirilmiştir?
A) Hz. Muhammed Dönemi
B) Emeviler Dönemi
C) Abbasiler Dönemi
D) Endülüs Emevileri Dönemi
E) Beni Ahmer Devleti Dönemi
Tarih
Abbasiler ve Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri
tleriyle İsla- iyet'i ilk ka- isidir? uzlar 43 6. Türkler aşağıdaki hangi dönemde önemli ordu komu- tanlıklarına ve devlet yöneticiliklerine getirilmiştir? A) Hz. Muhammed Dönemi B) Emeviler Dönemi C) Abbasiler Dönemi D) Endülüs Emevileri Dönemi E) Beni Ahmer Devleti Dönemi