Soru:

15. Türk - İslam tarihini başlatan olay aşağıdakiler- den hangisidir? A) Karahanlıların kurulması B) Talas Savaşı'nın yapılması

15. Türk - İslam tarihini başlatan olay aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Karahanlıların kurulması
B) Talas Savaşı'nın yapılması
C) Türklerin hicri takvimi kullanmaya başlaması
D) Türkler ile Arapların sinir komşusu olması
E) Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması

15. Türk - İslam tarihini başlatan olay aşağıdakiler- den hangisidir? A) Karahanlıların kurulması B) Talas Savaşı'nın yapılması C) Türklerin hicri takvimi kullanmaya başlaması D) Türkler ile Arapların sinir komşusu olması E) Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması