Soru:

16. (1) Orta Doğu'da tek bir Arap devleti kurulmasını amaç- layan sosyalist akım Baas Rejimi'dir. (II) Iraktaki temsil- cisi Sad

16. (1) Orta Doğu'da tek bir Arap devleti kurulmasını amaç-
layan sosyalist akım Baas Rejimi'dir. (II) Iraktaki temsil-
cisi Saddam Hüseyin, (III) Suriye'deki temsilcisi Hafiz
Esat'tır. (IV) Parti II. Dünya Savaşı'ndan önce SSBC'de
kurulmuştur.
Yukarıdaki paragrafta yer alan, numaralandılmış
cümlelerden hangileri yanlıştır?
.
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV
D) I ve IV E) II ve IV
.

16. (1) Orta Doğu'da tek bir Arap devleti kurulmasını amaç- layan sosyalist akım Baas Rejimi'dir. (II) Iraktaki temsil- cisi Saddam Hüseyin, (III) Suriye'deki temsilcisi Hafiz Esat'tır. (IV) Parti II. Dünya Savaşı'ndan önce SSBC'de kurulmuştur. Yukarıdaki paragrafta yer alan, numaralandılmış cümlelerden hangileri yanlıştır? . A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV D) I ve IV E) II ve IV .