Soru:

16. Aşağıda verilen Cumhuriyet Dönemi inkılaplarından han- gisinin Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söy- lenemez

16. Aşağıda verilen Cumhuriyet Dönemi inkılaplarından han-
gisinin Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söy-
lenemez?
A) Kabotaj Kanunu'nun kabulü
B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un kabulü
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun çıkarılması

16. Aşağıda verilen Cumhuriyet Dönemi inkılaplarından han- gisinin Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söy- lenemez? A) Kabotaj Kanunu'nun kabulü B) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un kabulü C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Türk Dil Kurumunun kurulması E) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun çıkarılması