Soru:

16. Aşağıdaki şekilde insanlardaki döllenme olayı ve zigotun gelişimi temsili olarak gösterilmiştir. Zigot art arda mitoz bölünm

16. Aşağıdaki şekilde insanlardaki döllenme olayı ve zigotun gelişimi temsili olarak gösterilmiştir.
Zigot art arda mitoz bölünmeler geçirerek gelişi,
Zigor
Döllenme
Yumurta
Bu şekle bakılarak,
1. Insanda döllenme olayı için yumurtanın etrafına birden çok sperm gönderilir.
II. Eşeyli üreyen tüm canlılarda döllenme olayı ve zigotun gelişimi, bu yapı ve organlarda ger-
çekleşir.
III. Insanda döllenme olayı, dişi üreme organı olan yumurta kanalında gerçekleşir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
isemyayincilik - WWW
20
Diğer sayfaya geçiniz.

16. Aşağıdaki şekilde insanlardaki döllenme olayı ve zigotun gelişimi temsili olarak gösterilmiştir. Zigot art arda mitoz bölünmeler geçirerek gelişi, Zigor Döllenme Yumurta Bu şekle bakılarak, 1. Insanda döllenme olayı için yumurtanın etrafına birden çok sperm gönderilir. II. Eşeyli üreyen tüm canlılarda döllenme olayı ve zigotun gelişimi, bu yapı ve organlarda ger- çekleşir. III. Insanda döllenme olayı, dişi üreme organı olan yumurta kanalında gerçekleşir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III isemyayincilik - WWW 20 Diğer sayfaya geçiniz.