Soru:

16. Bir gruptaki kişilerin okudukları gazete çeşitleriyle ilgili yapı- lan çalışmada ● ● % 5'inin herhangi bir gazete okumadığı

16. Bir gruptaki kişilerin okudukları gazete çeşitleriyle ilgili yapı-
lan çalışmada
●
●
% 5'inin herhangi bir gazete okumadığı
2|5
% 60'ının spor gazetesi okuduğu
belirlenmiştir.
Spor gazetesi 2,4 TL'ye ve ekonomi gazetesi 3,6 TL'ye satıl-
maktadır.
A) 2/

16. Bir gruptaki kişilerin okudukları gazete çeşitleriyle ilgili yapı- lan çalışmada ● ● % 5'inin herhangi bir gazete okumadığı 2|5 % 60'ının spor gazetesi okuduğu belirlenmiştir. Spor gazetesi 2,4 TL'ye ve ekonomi gazetesi 3,6 TL'ye satıl- maktadır. A) 2/2/2 % 65'inin ekonomi gazetesi okuduğu Buna göre, hem spor hem de ekonomi gazetesini alanla- rın ödediği toplam ücret sadece spor gazetesini alanla- rin bu gazeteye ödediği toplam ücretin kaç katına eşittir? 4 3)/172 B) C) 6 5 0418 D) 3 4 E) 5|2

Soru Çözümünü Göster