Yüzde Problemleri Soruları

14. 30 kilogram ağırlığında bir çuval patates, kabukları so-
yulduğunda ağırlığının %15'ini kaybediyor.
30.18
30 kg
18-20
25,5
Soyulmuş patates kızartıldığında ise ağırlığının %5'ini
kaybediyor.
Buna göre, günde 969 kilogram kızarmış patates
satan bir patates ekmekçi, 30 kilogramlık kaç çuval
patates kullanmıştır?
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
14. 30 kilogram ağırlığında bir çuval patates, kabukları so- yulduğunda ağırlığının %15'ini kaybediyor. 30.18 30 kg 18-20 25,5 Soyulmuş patates kızartıldığında ise ağırlığının %5'ini kaybediyor. Buna göre, günde 969 kilogram kızarmış patates satan bir patates ekmekçi, 30 kilogramlık kaç çuval patates kullanmıştır?
150.Bir okuldaki öğrencilerin %20'si spor yapmakta, bunların
%30'u ise futbol oynamaktadır.
Buna göre, bu okuldaki öğrencilerin yüzde kaçı futbol
oynamaktadır?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 9 E) 10
2007 JOK Astsb.
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
150.Bir okuldaki öğrencilerin %20'si spor yapmakta, bunların %30'u ise futbol oynamaktadır. Buna göre, bu okuldaki öğrencilerin yüzde kaçı futbol oynamaktadır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 2007 JOK Astsb.
151.Bir okuldaki öğretmenlerin %21'i A semtinde, %48' B
semtinde ve geri kalan 93 öğretmen de C semtinde otu-
ruyor.
Buna göre, bu okulda kaç öğretmen vardır?
A) 210 B) 230
C) 270
D) 300 E) 320
2008 JOK Astsb.
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
151.Bir okuldaki öğretmenlerin %21'i A semtinde, %48' B semtinde ve geri kalan 93 öğretmen de C semtinde otu- ruyor. Buna göre, bu okulda kaç öğretmen vardır? A) 210 B) 230 C) 270 D) 300 E) 320 2008 JOK Astsb.
e
8
4
Y
A
Y
I
N
9. Bir markette satılan üç çeşit meyvenin kilogram
alış fiyatları ve bu meyvelerin satışından elde edi-
len kâr oranları tabloda, satılan bu meyvelerin ağır-
lıklarının kilogram cinsinden türlerine göre dağılımı
ise dairesel grafikte gösterilmiştir.
Armut
Elma
Portakal
Alış fiyatı (kg) Kâr oranı
(5 T
% 12
% 15
% 20
4 TL
3 TL
Armut
BAY
80°
Elma
120°
(160
Portakal
Bu meyvelerin tamamının satışından 270 TL kâr
elde edildiğine göre, toplam kaç kilogram por-
takal satılmıştır?
A) 160 B) 180 C) 200 D) 220 E) 240
10. Bir marangoz 3 ayaklı sehpalar ve 4 ayaklı masa-
ların montajını yapacaktır. Montajı yapılacak masa
ve sehpaların toplam sayısı bu masa ve sehpalara
takılacak toplam ayak % 32'si kadardır.
Bu montaj işlemi için toplam 500 adet ayak
kullanılacağına göre, montajı yapılacak toplam
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
e 8 4 Y A Y I N 9. Bir markette satılan üç çeşit meyvenin kilogram alış fiyatları ve bu meyvelerin satışından elde edi- len kâr oranları tabloda, satılan bu meyvelerin ağır- lıklarının kilogram cinsinden türlerine göre dağılımı ise dairesel grafikte gösterilmiştir. Armut Elma Portakal Alış fiyatı (kg) Kâr oranı (5 T % 12 % 15 % 20 4 TL 3 TL Armut BAY 80° Elma 120° (160 Portakal Bu meyvelerin tamamının satışından 270 TL kâr elde edildiğine göre, toplam kaç kilogram por- takal satılmıştır? A) 160 B) 180 C) 200 D) 220 E) 240 10. Bir marangoz 3 ayaklı sehpalar ve 4 ayaklı masa- ların montajını yapacaktır. Montajı yapılacak masa ve sehpaların toplam sayısı bu masa ve sehpalara takılacak toplam ayak % 32'si kadardır. Bu montaj işlemi için toplam 500 adet ayak kullanılacağına göre, montajı yapılacak toplam
eis
22. Bir elektronik eşya mağazasından alışveriş yapan Bilge
ile kasiyer arasında aşağıdaki konuşma geçiyor.
Kasiyer: Beyefendi aldığınız ürün 820 TL tutuyor. Bir
ürün daha almak ister misiniz? 1000 TL üze-
rinde alışveriş yaparsanız tüm tutarın %15'ini
biz karşılıyoruz.
Bilge: Tamam, öyleyse ben fiyatları eşit olan 2 tane
kulaklık almak istiyorum.
Kasiyer: Güzel seçim. Ödemeniz gereken tutar 1020 TL
Buna göre, Bilge'nin aldığı kulaklığın 1 tanesinin fiya-
ti kaç TL'dir?
A) 120
B) 150
C) 170
D) 190
E) 210
24. E
to
ki
Ċ
C
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
eis 22. Bir elektronik eşya mağazasından alışveriş yapan Bilge ile kasiyer arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Kasiyer: Beyefendi aldığınız ürün 820 TL tutuyor. Bir ürün daha almak ister misiniz? 1000 TL üze- rinde alışveriş yaparsanız tüm tutarın %15'ini biz karşılıyoruz. Bilge: Tamam, öyleyse ben fiyatları eşit olan 2 tane kulaklık almak istiyorum. Kasiyer: Güzel seçim. Ödemeniz gereken tutar 1020 TL Buna göre, Bilge'nin aldığı kulaklığın 1 tanesinin fiya- ti kaç TL'dir? A) 120 B) 150 C) 170 D) 190 E) 210 24. E to ki Ċ C
24. Araba almak için araba galerisine giden Can Bey'i sa-
tış danışmanı aşağıdaki gibi bilgilendiriyor.
• Arabanın ülkeye geliş fiyatı vardır.
• Arabaya ÖTV (özel tüketim vergisi) eklendiğinde fi-
yatı A TL oluyor.
Can Bey, şartları kabul ediyor ve işlemleri için bir son-
raki gün geldiğinde ÖTV'nin %20'ye düştüğünü ve ara-
2A
3
banın yeni fiyatının olduğu bilgisini alıyor.
Buna göre, indirimden önce ÖTV oranı yüzde kaç-
tır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 75
EV80
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
24. Araba almak için araba galerisine giden Can Bey'i sa- tış danışmanı aşağıdaki gibi bilgilendiriyor. • Arabanın ülkeye geliş fiyatı vardır. • Arabaya ÖTV (özel tüketim vergisi) eklendiğinde fi- yatı A TL oluyor. Can Bey, şartları kabul ediyor ve işlemleri için bir son- raki gün geldiğinde ÖTV'nin %20'ye düştüğünü ve ara- 2A 3 banın yeni fiyatının olduğu bilgisini alıyor. Buna göre, indirimden önce ÖTV oranı yüzde kaç- tır? A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 EV80
3x=150
x=50
-16 = 19
5. a, b e R+ olmak üzere 10.a sayısının yüzde 50'si ile
6.b sayısının %30'u birbirine eşittir.
Buna göre, √a sayısı √√b sayısının yüzde kaçına
eşittir?
A) 64 B) 56 C) 60 D) 72 E) 40
ida. Id
b. 39
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
3x=150 x=50 -16 = 19 5. a, b e R+ olmak üzere 10.a sayısının yüzde 50'si ile 6.b sayısının %30'u birbirine eşittir. Buna göre, √a sayısı √√b sayısının yüzde kaçına eşittir? A) 64 B) 56 C) 60 D) 72 E) 40 ida. Id b. 39
D
1112-1112-12
3-25kg tatable
y olduğundan m
in (DCF) - 180
12
LE
66.
2023 DGS-SAYISAL
22585.
509
10.732
36. 1 kg'lik pakette bulunan badem, 200 gramlık pa-
kette bulunan fistıktan kaç gram fazladır?
A) 10
B) 15 C) 20
D) 30
L100015
36.-38. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız cevaplayınız.
Bir kuruyemişçi fındık, badem ve fıstıkları karıştırarak
elde ettiği kuruyemişi 200 gram, 500 gram ve 1
kg'lik paketler halinde satmaktadır. Her bir pakotteki
kuruyemişlerin %15'i badem, %251 Tindik ve %60'
fıstıktan oluşmaktadır.
720560
100
10.1009 1
4
100
er fejle
200gram
120920
MS
37. Kuruyemişçi 80 paket 200 gramlık, 60 paket 500
gramlık, 10 paket 1 kg'lık kuruyemiş hazırlamak
için kaç ko tindik kullanmıştır?
A) 12
B) 14
100
fu
E) 40
26
E) 18
C) 15 -D) 16
2002 20 = 40es
15.500 = 750
10328
2500
11000
Kuruyemişçinin elinde 10 kg badem, 15 kg findik, 18
kg fıstık vardır.
Bu kuruyemişçi en fazla kaç kg kuruyemiş
hazırlayabilir?
A) 24
B) 28
C) 30 D) 36
3x +5= 34
3x-29
E) 40
fıstık kulbatroz. IL 6
18
S
39.-41, soruları aşağıdaki
birbirinden bağımsız cevap
Bir oğrenci defterine tam say
dizisi yazıyor ve sayi dizisini
kuralları belirliyor
Eğer yazdığı sayı çift
olarak devam ediyor.
Eğer yazdığı sayı tek
diği sayının 3 katının
devam ediyor
Orneğin ilk sayı 7 ise
2. sayı 26
3. sayı 13
4. sayı 44
39. Defterine yazd
yazdığı sekiz
A) 17
B
Turkiye
2
3
40. Deft
say
(A) 1
şeklinde devam
41. Def
say
A)
1-
2
3
S
yı
C
3
gi
diğ
16
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
D 1112-1112-12 3-25kg tatable y olduğundan m in (DCF) - 180 12 LE 66. 2023 DGS-SAYISAL 22585. 509 10.732 36. 1 kg'lik pakette bulunan badem, 200 gramlık pa- kette bulunan fistıktan kaç gram fazladır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 L100015 36.-38. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız cevaplayınız. Bir kuruyemişçi fındık, badem ve fıstıkları karıştırarak elde ettiği kuruyemişi 200 gram, 500 gram ve 1 kg'lik paketler halinde satmaktadır. Her bir pakotteki kuruyemişlerin %15'i badem, %251 Tindik ve %60' fıstıktan oluşmaktadır. 720560 100 10.1009 1 4 100 er fejle 200gram 120920 MS 37. Kuruyemişçi 80 paket 200 gramlık, 60 paket 500 gramlık, 10 paket 1 kg'lık kuruyemiş hazırlamak için kaç ko tindik kullanmıştır? A) 12 B) 14 100 fu E) 40 26 E) 18 C) 15 -D) 16 2002 20 = 40es 15.500 = 750 10328 2500 11000 Kuruyemişçinin elinde 10 kg badem, 15 kg findik, 18 kg fıstık vardır. Bu kuruyemişçi en fazla kaç kg kuruyemiş hazırlayabilir? A) 24 B) 28 C) 30 D) 36 3x +5= 34 3x-29 E) 40 fıstık kulbatroz. IL 6 18 S 39.-41, soruları aşağıdaki birbirinden bağımsız cevap Bir oğrenci defterine tam say dizisi yazıyor ve sayi dizisini kuralları belirliyor Eğer yazdığı sayı çift olarak devam ediyor. Eğer yazdığı sayı tek diği sayının 3 katının devam ediyor Orneğin ilk sayı 7 ise 2. sayı 26 3. sayı 13 4. sayı 44 39. Defterine yazd yazdığı sekiz A) 17 B Turkiye 2 3 40. Deft say (A) 1 şeklinde devam 41. Def say A) 1- 2 3 S yı C 3 gi diğ 16
170-13
N
L
A
R
=ab
ine
6
19. Bir market zinciri müşterilerine "İNDİRİM KART" vererek
alışverişlerini %25 indirimle yapmalarını sağlamaktadır.
Alışverişe giden bir müşteri bir kutusunda 6 adet bulunan
çikolatalardan 5 kutu satın alıyor.
Ödeme için kasaya gelen müşteriye kasiyer, İNDİRİM
KART'ın yalnız 1 kutu için geçerli olduğunu söylüyor.
Çikolatanın birim fiyatının 1 lira oluğu markette müşteri 28,5
lira ödeme yapıyor.
Buna göre, tüm alışveriş için müşteriye uygulanan
indirim % kaçtır?
A) 5
B) 10
6.5=30
235 -/372
207/5
25157
C) 15
D) 20
-30
532
171
E) 25
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
170-13 N L A R =ab ine 6 19. Bir market zinciri müşterilerine "İNDİRİM KART" vererek alışverişlerini %25 indirimle yapmalarını sağlamaktadır. Alışverişe giden bir müşteri bir kutusunda 6 adet bulunan çikolatalardan 5 kutu satın alıyor. Ödeme için kasaya gelen müşteriye kasiyer, İNDİRİM KART'ın yalnız 1 kutu için geçerli olduğunu söylüyor. Çikolatanın birim fiyatının 1 lira oluğu markette müşteri 28,5 lira ödeme yapıyor. Buna göre, tüm alışveriş için müşteriye uygulanan indirim % kaçtır? A) 5 B) 10 6.5=30 235 -/372 207/5 25157 C) 15 D) 20 -30 532 171 E) 25 Diğer sayfaya geçiniz.
TYT/Temel Matematik
20. Aşağıda her birinde eşit miktarda limonata bulunan beş
limonata soğutucusu verilmiştir.
●
●
●
IV
11
V
Soğutuculardaki limonatalardan ilk ikisinin tamamı
satılmıştır.
Z
I, II, III ve IV numaralı soğutuculardaki limonataların
%90'ı satılmıştır.
6
II, III, IV ve V numaralı soğutuculardaki limonataların
%80'i satılmıştır.
C) 40
Buna göre, (V numaralı soğutucudaki limonatanın
yüzde kaçı şatılmamıştır?
A) 30
B) 35
D) 45
E) 50
22. A
A
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
TYT/Temel Matematik 20. Aşağıda her birinde eşit miktarda limonata bulunan beş limonata soğutucusu verilmiştir. ● ● ● IV 11 V Soğutuculardaki limonatalardan ilk ikisinin tamamı satılmıştır. Z I, II, III ve IV numaralı soğutuculardaki limonataların %90'ı satılmıştır. 6 II, III, IV ve V numaralı soğutuculardaki limonataların %80'i satılmıştır. C) 40 Buna göre, (V numaralı soğutucudaki limonatanın yüzde kaçı şatılmamıştır? A) 30 B) 35 D) 45 E) 50 22. A A
4. Bir okulun son sınıfındaki öğrencilerin;
1.% a'sı kızdır.
II. Kızların % b'si üniversiteye yerleşmiştir.
III. Erkeklerin % a'sı üniversiteye yerleşmiştir.
IV. Üniversiteye yerleşen erkek ve kız öğrenci sayıları eşittir.
Buna göre, a + b kaçtır?
A) 150
B) 130
100%.
100
C) 100
D) 80
E) 50
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
4. Bir okulun son sınıfındaki öğrencilerin; 1.% a'sı kızdır. II. Kızların % b'si üniversiteye yerleşmiştir. III. Erkeklerin % a'sı üniversiteye yerleşmiştir. IV. Üniversiteye yerleşen erkek ve kız öğrenci sayıları eşittir. Buna göre, a + b kaçtır? A) 150 B) 130 100%. 100 C) 100 D) 80 E) 50
Yandaki dairesel grafikte bir öğrencinin okulda katıldığı Grafik 2.5: Etkinlikler Katılan Öğrenci
etkinliklere ayırdığı zaman oranları verilmiştir. Bu öğren-
ci her gün 1 saat bu etkinliklerle ilgilendiğine ve toplam
180 gün okulda bulunduğuna göre
a) Bir yıl içerisinde bu öğrencinin toplam kaç saat proje
çalışmalarına katıldığını bulunuz.
b) Kulüp çalışmalarının öğrencinin katıldığı etkinliklerin
yüzde kaçını oluşturduğunu bulunuz.
SX
Proje
Çalışmaları
150
Kulüp
Çalışmalan
LX
Spor
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
Yandaki dairesel grafikte bir öğrencinin okulda katıldığı Grafik 2.5: Etkinlikler Katılan Öğrenci etkinliklere ayırdığı zaman oranları verilmiştir. Bu öğren- ci her gün 1 saat bu etkinliklerle ilgilendiğine ve toplam 180 gün okulda bulunduğuna göre a) Bir yıl içerisinde bu öğrencinin toplam kaç saat proje çalışmalarına katıldığını bulunuz. b) Kulüp çalışmalarının öğrencinin katıldığı etkinliklerin yüzde kaçını oluşturduğunu bulunuz. SX Proje Çalışmaları 150 Kulüp Çalışmalan LX Spor
27. Bir mağaza toplu ürün alımlarında farklı indirim-
ler
uygulanmaktadır.
İki eşya alana ürünlerde %20, üç eşya
alana ise ürünlerde %30 indirim yapıyor.
Koltuk takımı 5000 TL, yatak odası 3000 TL
ve yemek odası 2000 TL'dir.
2
Baldan, koltuk takımı ve yatak odası alırken
Tarık, üç eşyadan da alıyor.
Buna göre; Tarık, Baldan'dan kaç TL fazla
para ödemiştir?
A) 400
D) 1200
B) 600
E) 2000
C) 1000
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
27. Bir mağaza toplu ürün alımlarında farklı indirim- ler uygulanmaktadır. İki eşya alana ürünlerde %20, üç eşya alana ise ürünlerde %30 indirim yapıyor. Koltuk takımı 5000 TL, yatak odası 3000 TL ve yemek odası 2000 TL'dir. 2 Baldan, koltuk takımı ve yatak odası alırken Tarık, üç eşyadan da alıyor. Buna göre; Tarık, Baldan'dan kaç TL fazla para ödemiştir? A) 400 D) 1200 B) 600 E) 2000 C) 1000
kme ve asfalt
iyor
olun asfaltini
blun asfaltini
n asfalt sök-
- asfalt dök-
kaç saatte
E) 24
r boya
20. Yeni getirilen ehliyet alım
düzenlemesine göre sürücü
adaylarının, trafik, motor ve direksiyon sınavlarında aldık-
ları puanların belirli yüzdeleri alınarak oluşturulan toplam
puanın en az 60 olması gerekir.
Deneme -1
Tabloda sınav türlerinin toplam puana katkı yüzdeleri ve-
rilmiştir.
Motor
Sınavı
%30
Trafik
Sınavı
%60
Direksiyon
Sınavı
%10
Sürücü adayı motor sınavında 55 puan, direksiyon si-
navında 75 puan aldığına göre, ehliyet alabilmesi için
trafik sınavında en az kaç puan almalıdır?
A) 40
B) 50
C) 55
D) 60
E) 65
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
kme ve asfalt iyor olun asfaltini blun asfaltini n asfalt sök- - asfalt dök- kaç saatte E) 24 r boya 20. Yeni getirilen ehliyet alım düzenlemesine göre sürücü adaylarının, trafik, motor ve direksiyon sınavlarında aldık- ları puanların belirli yüzdeleri alınarak oluşturulan toplam puanın en az 60 olması gerekir. Deneme -1 Tabloda sınav türlerinin toplam puana katkı yüzdeleri ve- rilmiştir. Motor Sınavı %30 Trafik Sınavı %60 Direksiyon Sınavı %10 Sürücü adayı motor sınavında 55 puan, direksiyon si- navında 75 puan aldığına göre, ehliyet alabilmesi için trafik sınavında en az kaç puan almalıdır? A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65
15. A, B, C, D ülkelerinde 25-64 yaş arası kişilerin en
son mezun oldukları okul dağılımının ülkelerindeki
yüzdelik dilimleri tabloda gösterilmiştir.
A
B
C
D
İlköğretim
75
20
35
17
Lise
16
53
41
60
Üniversite
9
27
24
23
DENEME CAYINLARI
Buna göre, A, B, C, D ülkelerinde 25-64 yaş
arası nüfus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle doğrudur?
A) İlköğretim mezunu en çok A ülkesindedir.
B) Lise mezunu en çok D ülkesindedir.
C) Üniversite mezunu en çok B ülkesindedir.
D) B ülkesindeki lise mezun sayısı aynı ülkedeki
ilköğretim ve üniversite mezun sayısının topla-
mindan fazladır.
E) C ülkesindeki üniversite mezun sayısı A ülkesin-
deki üniversite mezun sayısından fazladır.
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
15. A, B, C, D ülkelerinde 25-64 yaş arası kişilerin en son mezun oldukları okul dağılımının ülkelerindeki yüzdelik dilimleri tabloda gösterilmiştir. A B C D İlköğretim 75 20 35 17 Lise 16 53 41 60 Üniversite 9 27 24 23 DENEME CAYINLARI Buna göre, A, B, C, D ülkelerinde 25-64 yaş arası nüfus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ke- sinlikle doğrudur? A) İlköğretim mezunu en çok A ülkesindedir. B) Lise mezunu en çok D ülkesindedir. C) Üniversite mezunu en çok B ülkesindedir. D) B ülkesindeki lise mezun sayısı aynı ülkedeki ilköğretim ve üniversite mezun sayısının topla- mindan fazladır. E) C ülkesindeki üniversite mezun sayısı A ülkesin- deki üniversite mezun sayısından fazladır.
12. Naalata
eşittir.
yös sat Va
'ın parasinin % 65'i, Nisanur'un parasının %85'ineata
N=17K
go sa
Buna göre, Nalan parasının % kaçını Nisanur'a verir-
Nalan parasta yös jat?
ös sa se ikisinin paraları eşit olur?
gala's equal to 85% of Nisanur's
65% of Nalan's money
13k 4k
money ta
92
s sat
sa Their money will be equal if Nalan gives what % c
money to Nisanur?
100
B)
yös 17
galata yös ang galat Nis sat galata
200
17
17
yos galatay
yos sato, galata yös her galata
Lise Matematik
Yüzde Problemleri
12. Naalata eşittir. yös sat Va 'ın parasinin % 65'i, Nisanur'un parasının %85'ineata N=17K go sa Buna göre, Nalan parasının % kaçını Nisanur'a verir- Nalan parasta yös jat? ös sa se ikisinin paraları eşit olur? gala's equal to 85% of Nisanur's 65% of Nalan's money 13k 4k money ta 92 s sat sa Their money will be equal if Nalan gives what % c money to Nisanur? 100 B) yös 17 galata yös ang galat Nis sat galata 200 17 17 yos galatay yos sato, galata yös her galata