Soru:

16. Bir memur maaşının % 20 sini ev kirası- na vermektedir. Memurun maaşında artış olma- dığı halde, ev sahibi kiraya % 50 zam y

16. Bir memur maaşının % 20 sini ev kirası-
na vermektedir. Memurun maaşında artış olma-
dığı halde, ev sahibi kiraya % 50 zam yapıyor.
Buna göre, son durumda memur maaşının
yüzde kaçını ev kirasına verir?
A) 25
B) 30
C) 35
E
D) 40 E) 50

16. Bir memur maaşının % 20 sini ev kirası- na vermektedir. Memurun maaşında artış olma- dığı halde, ev sahibi kiraya % 50 zam yapıyor. Buna göre, son durumda memur maaşının yüzde kaçını ev kirasına verir? A) 25 B) 30 C) 35 E D) 40 E) 50

Soru Çözümünü Göster