Soru:

16, E 14. Dalgalar, geleneksel roman türünden oldukça farklı bir kitap. Bir olay örgüsüne sahip olmayan romanda yazar, eserin bü

16,
E
14. Dalgalar, geleneksel roman türünden oldukça farklı bir kitap.
Bir olay örgüsüne sahip olmayan romanda yazar, eserin bütü-
nüne hâkim olan dalga imgesiyle, “hayat denizi”ni anlatır, Tüm
roman boyunca okur, dalgaların ritmik hareketini hisseder. Ro

16, E 14. Dalgalar, geleneksel roman türünden oldukça farklı bir kitap. Bir olay örgüsüne sahip olmayan romanda yazar, eserin bütü- nüne hâkim olan dalga imgesiyle, “hayat denizi”ni anlatır, Tüm roman boyunca okur, dalgaların ritmik hareketini hisseder. Ro- man, bu anlatımıyla tüm duyulara hitap eder öyle ki dalgaları duyabilir, görebilir, hissedebilir hatta tuzlu suyun kokusunu alabilirsiniz. Bu yönüyle eser, bir romandan çok, bir müzik par- çasıdır âdeta. Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak 1. Şiirsel bir anlatımının olduğu II. Yazıldığı türün genel özelliklerinin dışında kaldığı III.) Sembolik ögeler içerdiği IV. Yazarının yaşamından izler taşıdığı yargılarından hangilerine söylenemez? Chew A) Yalnız! B) Lve IT C) I ve IV D) II ve III E) Yalnız IV 4 TÜRKÇE

Soru Çözümünü Göster